• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Chỉ thị 52/2001/CT/BNN-KL về việc đẩy mạnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, bản, ấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 52/2001/CT/BNN-KL
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/2001/CT/BNN-KL   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 07/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/05/2001, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 52/2001/CT/BNN-KL về việc đẩy mạnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, bản, ấp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị các Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lực lượng Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số biện pháp sau đây :

1. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về pháp luật

bảo vệ và phát triển rừng trong nhân dân, gắn với việc tổ chức thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn về trình tự, nội dung, hình thức và hoàn thành xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân

cư thôn, bản có rừng trong toàn quốc vào năm 200l .

2. Quy ước bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng dân cư thôn, bản phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau :

a) Quy ước phải được sự thoả thuận của đa số hoặc toàn thể nhân dân trong cộng đồng tự nguyện xây dựng và cam kết thực hiện; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, không áp đặt và bảo đảm sự đoàn kết nhất trí nhằm giải quyết các công việc bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư.

b) Nội dung quy ước phải bảo đảm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; xây dựng cuộc sống mới, tương trợ, giúp đỡ nhau ; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng, phát huy tập quán tốt của địa phương, nghiêm cấm lợi dụng đưa hủ lục nlê tín dị đoan vào bản quy ước .

c) Những quy định trong quy ước bảo vệ và phát triển rừng phái rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

d) Từng điều khoản của quy ước phải được thông qua trong hội nghị toàn thể nhân dân hoặc hội nghị đại diện của các gia đình trong thôn, bản và phải được ít nhất hai phần ba số người tham dự hội nghị biểu quyết tán thành. Sau đó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã xem xét, trình Chủ tịch Uỷ ban

Nhân dân huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Từ khóa: Chỉ thị 52/2001/CT/BNN-KL

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7928