Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 53/2000/CT-BNN-PCLB về việc hoàn thành kế hoạch tu bổ, đê, kè, cống và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng lụt năm 2000 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/2000/CT-BNN-PCLB   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 11/05/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/5/2000, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 53/2000/CT-BNN-PCLB về việc hoàn thành kế hoạch tu bổ, đê, kè, cống và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng lụt năm 2000. Cụ thể,

UBND các tỉnh, thành phố cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tu bổ đê điều; Nâng cao chất lượng thi công, hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm 2000 trước thời hạn; thực hiện đúng chế độ, chính sách hiện hành, triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, tham ô lãng phí.

Ngoài nguồn vốn do Trung ương đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố phải huy động nguồn lực của địa phương để tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác mà Trung ương chưa cân đối được nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố lớn khi có lũ, bão.

Đối với việc duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp hệ thống đê điều, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thật chặt chẽ, thực hiện đúng các danh mục đã được Bộ duyệt và các nội dung hướng dẫn tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

81