Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 534/1997/CT-TTg về kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 534/1997/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 14/07/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/07/1997, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 534/1997/CT-TTg về kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN.

Ý nghĩa, mục đích, yêu cầu:

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN nhằm các mục đích và yêu cầu sau:

- Tiếp tục làm cho nhân dân ta hiểu rõ hơn ý nghĩa việc nước ta gia nhập ASEAN - một thắng lợi quan trọng của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

- Tiếp tục giới thiệu về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, hoạt động và triển vọng của ASEAN.

- Nêu rõ cơ hội và thách thức đối với nước ta trong việc tham gia ASEAN, từ đó động viên nỗ lực của nhân dân, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân ta, vì lợi ích của các nước trong khu vực nói chung.

- Giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam; góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước ASEAN.

87