Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 6-BTS/CT năm 1984 về một số vấn đề cấp bách bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 6-BTS/CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Võ Văn Trác
Ngày ban hành: 09/05/1984   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/1984   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


54