Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 60-CT năm 1985 thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 60-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 11/02/1985   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/1985   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57