• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Chỉ thị 65/2004/CT-BNN về tổ chức đợt tổng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông lâm nghiệp trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 65/2004/CT-BNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/2004/CT-BNN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 11/11/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/11/2004   Số công báo: Số 30
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/11/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 65/2004/CT-BNN về tổ chức đợt tổng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông lâm nghiệp trên toàn quốc.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trong cả nước theo chức năng nghiệm vụ được giao thực hiện tốt các nội dung sau đây:

- Các cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vât, Thú y khẩn trương có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Chi cục Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật, Thú y của các tỉnh, thành phố về: đối tượng, nội dung, phương pháp tổ chức kiểm tra đối với các loại hàng hoá vật tư theo chuyên ngành quản lý trước ngày 20/11/2004; trực tiếp chỉ đạo hệ thống theo ngành dọc phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra của tỉnh, thành phố; kiểm tra đôn đốc việc triển khai chỉ thị này và tổ chức một số đoàn trực tiếp kiểm tra điểm ở các địa phương.

- Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm khoa học kỹ thuật thuộc Bộ, các các phòng thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định bố trí cán bộ và trang thiết bị phân tích, kiểm định, giám định chất lượng hàng hoá vật tư theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra và các địa phương, đảm bảo khẩn trương, chính xác, khách quan, chi phí tiết kiệm.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lập kế hoạch kiểm tra, dự trù kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt; phân cấp rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của cấp tỉnh, cấp huyện; chủ động phối hợp với các ngành chức năng để triển khai đợt kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, các đoàn kiểm tra phải tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực kiểm tra; không làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của đối tượng kiểm tra.

Từ khóa: Chỉ thị 65/2004/CT-BNN

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5311