• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 66/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Chỉ thị 66/2015/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2015/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và đã ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác cát sỏi trên các lòng sông, cụ thể: Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh kèm theo Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời quản lý khai thác cát, sỏi ở lòng sông theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Do vậy, công tác quản lý khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, mất an toàn trật tự ở địa phương, là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn đê điều, cầu cống, người và tài sản, cản trở giao thông đường thủy nội địa, gây khó khăn cho công tác quản lý; hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để khai thác; công tác quản lý của một số địa phương còn buông lỏng, chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan chức năng nơi có tuyến sông giáp ranh giữa các xã, các huyện chưa chặt chẽ và thường xuyên.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Khoáng sản chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định sau cấp phép; trường hợp các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi thực hiện không đúng theo Giấy phép khai thác, tham mưu UBND tỉnh, đình chỉ và thu hồi Giấy phép khai thác.

c) Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và tổ chức thẩm định, phê duyệt trữ lượng, chất lượng cát, sỏi lòng sông theo quy định của Luật khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Giao thông Vận tải

a) Chỉ đạo Thanh tra Giao thông đường thủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện sử dụng phương tiện không đúng mục đích và các phương tiện tham gia vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương rà soát, tổ chức cắm các biển báo hiệu, biển hướng dẫn, biển các khu vực cấm, tạm cấm khai thác cát, sỏi... trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo quy định. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện thị xã tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi. Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện quy hoạch các bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn toàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, áp dụng các chế tài theo quy định nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình: đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở lòng sông; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

5. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điu tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng khai thác trái phép cát, sỏi trên sông; kết hợp với Thanh tra Giao thông đường thủy, các cơ quan liên quan đy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyn và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật. Đi với các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình vi phạm, vi phạm có hệ thống, đã áp dụng mức cao xử phạt hành chính thì đề xuất xử lý hình sự.

b) Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất là những nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyn cát, sỏi lòng sông; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên lòng sông. Xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân cán bộ chiến sỹ được phân công tại địa bàn xảy ra vi phạm về khai thác cát, sỏi.

c) Thiết lập và công khai rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh về vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi lòng sông đchỉ đạo các phòng, ban phi hp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nhằm xử lý, giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với Cảnh sát Giao thông đường thủy, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Giao thông đường thủy và UBND huyện Phú Lộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật.

7. Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân các quy định của pháp luật về hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Tăng cường việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép.

b) Tuyên truyền giáo dục nhân dân và các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 và Chỉ thị s29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 và Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trong địa bàn quản lý.

d) Chủ trì, khảo sát quy hoạch các bến bãi tập kết và kinh doanh cát, sỏi đảm bảo phù hợp với quy hoạch dân cư, đô thị.

e) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi và các bãi tập kết cát sỏi. Nơi nào đtình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và các bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyn và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm. Thực hiện, đề xuất các biện pháp chế tài (cắt điện, cắt nước, xử phạt) đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch bến bãi tập kết trá hình dưới mọi hình thức.

9. Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông có trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật và bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp giấy phép.

10. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 14 tháng 4 năm 2010 về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này có hiệu quả, đạt kết quả; định kỳ đến cuối quý II và quý IV hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thtướng - Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ Công an (đ báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- TVTU; TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UB Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài PTTH t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/2015/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 05/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định của pháp luật, tại Chỉ thị 66/2015/CT-UBND UBND tỉnh yêu cầu Sở TNMT thực hiện các việc sau:

a) Chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Khoáng sản chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định sau cấp phép; trường hợp các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi thực hiện không đúng theo Giấy phép khai thác, tham mưu UBND tỉnh, đình chỉ và thu hồi Giấy phép khai thác.

c) Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và tổ chức thẩm định, phê duyệt trữ lượng, chất lượng cát, sỏi lòng sông theo quy định của Luật khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ khóa: Chỉ thị 66/2015/CT-UBND

2.600

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298162