Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 766-TTg năm 1997 phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 766-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 17/09/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/1997   Số công báo: Số 20
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/09/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 766-TTg năm 1997 phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài.

Bộ Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em...) và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nắm chắc tình hình, thống kê đầy đủ số liệu về phụ nữ, trẻ em Việt Nam đã bị đưa trái phép ra nước ngoài (kể cả cho mục đích hoạt động mại dâm hoặc cưỡng ép lấy chồng nước ngoài và số trốn ra nước ngoài).

- Xác định những địa bàn trọng điểm, tập trung chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các tổ chức, đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát động phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các cá nhân có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạo điều kiện cho tệ nạn này phát triển.

Cùng các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các địa phương kiểm tra, xoá bỏ các cơ sở dịch vụ môi giới kết hôn, kết bạn với người nước ngoài, xử lý các cơ sở dịch vụ du lịch vi phạm pháp luật trong việc đưa người ra nước ngoài.

- Kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ chuyên trách để phát hiện kịp thời, điều tra nhanh chóng, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân, trọng điểm là bọn chủ mưu, cầm đầu đưa trái phép phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài hoạt động mại dâm, hoặc cưỡng ép phụ nữ lấy chống người nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ đội biên phòng tăng cường biện pháp kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả việc đưa trái phép phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

- Phối hợp với Interpol và Cảnh sát các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc, Cămpuchia để phát hiện, ngăn chặn, xoá bỏ các tổ chức mua bán phụ nữ, trẻ em.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án ngăn chặn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài và tái hoà nhập cộng đồng số phụ nữ, trẻ em bị đưa ra nước ngoài nay đã trở về.

100