Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 85-CT năm 1985 về định mức lao động và đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 85-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 01/03/1985   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/1985   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


52