• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 9407/CT-BNN-CN năm 2016 về phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2016-2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 9407/CT-BNN-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9407/CT-BNN-CN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT CHO GIA SÚC TRONG VỤ ĐÔNG - XUÂN 2016 - 2017

Để chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông Xuân 2016-2017 đồng thời đảm bảo phát triển chăn nuôi, hoàn thành kế hoạch năm 2016-2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị y Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung cụ th sau:

1. Chỉ đạo phòng chống đói, rét cho trâu, bò

- Có văn bản chỉ đạo các cơ quan trong tỉnh có các hoạt động cụ thể về phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; đồng thời, cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.

- Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn b sung cho đàn gia súc.

- Phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho gia súc của các địa phương và xây dng phương án đối phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra.

2. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói, rét

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kim tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn thô khô (rơm, rạ, cỏ khô) và bảo quản các phụ phm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò.

- Liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho gia súc.

- Những ngày giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12°C, tuyên truyền, vận động nông dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát; củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền, kín, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi.

3. Kiểm tra thực hiện phòng chống đói, rét

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đoàn thy ban nhân dân huyện kim tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò đến từng thôn bản và hộ gia đình.

4. Báo cáo

Đnghị các địa phương báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về kết quả phòng chống đói, rét; các chính sách hỗ trợ của địa phương và đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên (để phối hợp);
- SNN&PTNT các tỉnh, thành phố khu vực miền Núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên;
- Cục Thú y (để phối hp);
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9407/CT-BNN-CN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 9407/CT-BNN-CN

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330918