• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Tải về Chỉ thị 01/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được ngh 07 ngày từ th Tư, ngày 14/02/2018 (tc ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến hết th Ba, ngày 20/02/2018. Nhm chuẩn bị tt các điều kiện tổ chức đón mừng Xuân mới và Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bo đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND tnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt sâu sc nội dung Chthị s 48/CT-TTg ngày 27/12/2018 của Thtướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình n giá cthị trường, bo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để cụ thể hóa nội dung, triển khai thực hiện. Trường hợp cần thiết, đề xuất nội dung, nhiệm vụ trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo phù hợp với thực tế địa phương.

2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chđạo của Tỉnh ủy tại Thông tri số 08-TTr/TU ngày 28/12/2017 về việc tổ chức đón mừng năm mới 2018 và Tết Ngun đán Mậu Tuất; Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh vkế hoạch cao điểm bảo đm trật tự an toàn giao thông dịp Tết dương lch 2018, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018; Công văn số 6283/UBND-KT ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình n thị trường giá ccác tháng cuối năm 2017, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tổ chức trực Tết đảm bảo các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán, phục vụ tt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

4. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chthị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác qun lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chnh kỷ luật, k cương, đạo đức công vụ. Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc hành chính: không uống rượu, bia, đồ ung có cồn ngay trước và trong giờ hành chính, giờ nghtrưa của ngày làm việc, ngày trực; gương mu trong việc hạn chế chế sử dụng rượu, bia, đồ ung có cn trong các việc gia đình, xã hội. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tnh điều khin phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, không đội mũ bảo him khi đi xe máy, vượt tc độ quy định; không được tự ý tham gia các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội trong giờ hành chính và thời gian thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (trừ khi được phân công nhiệm vụ); không sử dụng phương tiện, xe công, tài sn công trái quy định, đặc biệt là vào các hoạt động trong dịp Tết, lhội.

5. Tăng cường công tác đảm bo an ninh trật tự xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chng cháy, nvà bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Lễ hội xuân 2018.

6. Quán triệt, thực hiện nghiêm chđạo của Thủ tướng Chính phủ: không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo; không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

7. Ngay sau kỳ nghTết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khẩn trương tp trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; đm bo hoạt động bình thường, thông suốt, không đảnh hưởng đến việc phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đảm bo tlệ học sinh đi học chuyên cn ngay ngày đầu sau kỳ nghTết.

8. UBND các huyện, thành phố nắm chắc tình hình cơ sở, nhân dân nht là các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai năm 2017 và những năm trước, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ thuộc khu vực tái định cư, tập thể công nhân, đối tượng chính sách xã hội... để cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tnh và các s, ngành liên quan có biện pháp hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời, chăm lo đời sống, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón Xuân.

9. SY tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, giám sát kiểm tra đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thực hiện nghiêm việc ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại hộ gia đình khi tổ chức bữa ăn đông người.

10. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp tốt với các địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ theo quy định.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, yêu cầu Thtrưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chtịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định, vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách do thiếu sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hoặc không triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tnh) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh y, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương
tại tỉnh;
- VP: TU, HĐND, Đoàn
ĐBQH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phân hiệu
ĐHTN, các trường chuyên nghiệp tnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp t
nh;
- Các DNNN do t
nh qun lý;
-
o Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- C
ác CQ thường trú báo, đài tại tnh;
- C
ng TTĐT tnh;
- Lãnh
đạo VPUBND tỉnh;
- L
ưu: VT, TCHC, QTTV, các CV.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 03/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 01/CT-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374333