• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM về công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Tải về Văn bản khác 57/CT-BCĐTWXDNTM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/CT-BCĐTWXDNTM   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 04/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/4/2013, Ban chỉ đạo trung ương chuơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM về công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế lồng ghép các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Thời hạn: Quý III năm 2013.

- Bộ Tài chính có trách nhiệm:

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thủ tục giải ngân, thanh, quyết toán phần vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tự thực hiện và chủ động giám sát;

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ đầu tư Phát triển địa phương.

Từ khóa: Văn bản khác 57/CT-BCĐTWXDNTM

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210051