• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Chương trình 7352/BGTVT-CĐGTVTVN phối hợp phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng do Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 7352/BGTVT-CĐGTVTVN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7352/BGTVT-CĐGTVTVN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam   Người ký: Đinh La Thăng, Tạ Đăng Mạnh
Ngày ban hành: 08/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/11/2011, Bộ GTVT đã ban hành Chương trình 7352/BGTVT-CĐGTVTVN phối hợp phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng 

Về thực hiện kỷ cương:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan tham mưu giúp việc, các đơn vị phải xây dựng và hoàn thiện các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền đã được phân cấp; tham mưu cho Bộ để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải. Các cơ quan, doanh nghiệp phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua Hội nghị Cán bộ công chức hoặc Hội nghị Người lao động tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế đó.

- Duy trì việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành: Đầu tư, đấu thầu, giám sát thi công xây dựng công trình, an toàn vệ sinh lao động, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng, tổ chức vận tải, đăng kiểm, thanh tra, thu phí, đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe … Thực hiện cải cách hành chính, giảm các khâu trung gian. Kiên quyết đấu tranh chống tệ tham nhũng, tiêu cực, hối lộ, buông lỏng quản lý gây lãng phí, thất thu trong các lĩnh vực nói trên.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả các cơ quan, doanh nghiệp không được để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, vi phạm các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm các quy định của Bộ Giao thông vận tải. Người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trong phạm vi chức trách của mình, nếu để xảy ra các vi phạm ở đơn vị mình phụ trách.

Từ khóa: Văn bản khác 7352/BGTVT-CĐGTVTVN

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
132103