• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

Văn bản pháp luật về Luật Phổ cập giáo dục tiểu học

 

Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo (giai đoạn 2011 - 2015) do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ban hành

Tải về Văn bản khác 920/CTr-BGDĐT-BTLBP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 920/CTr-BGDĐT-BTLBP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng   Người ký: Nguyễn Vinh Hiển, Võ Trọng Việt
Ngày ban hành: 05/09/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ban hành Chương trình 920/CTr-BGDĐT-BTLBP phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo (giai đoạn 2011 - 2015).

 MỤC TIÊU

1. Giải quyết một cách cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học, thất học ở khu vực biên giới, hải đảo nhằm duy trì và củng cố kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể địa phương để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác chống mù chữ ở địa bàn biên giới, hải đảo; từng bước xóa bỏ trường học, lớp học tranh tre, tạm bợ.

3. Ngành giáo dục và Bộ đội biên phòng phối hợp tập trung để xây dựng điểm mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả và nhân rộng điển hình tại các xã biên giới, hải đảo.

4. Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan (Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Y tế, Hội Nông dân, …) tạo lập môi trường để củng cố và duy trì bền vững kết quả xóa mù chữ thông qua các chương trình giáo dục tại các trung tâm học tập cộng đồng, các chương trình truyền thông cộng đồng, dạy nghề, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở khu vực biên giới, hải đảo.

Từ khóa: Văn bản khác 920/CTr-BGDĐT-BTLBP

528

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
132569