• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Chương trình số 9783/BGD&TƯĐTN ngày 6/10/2003 của Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn Thanh niên về việc chương trình phối hợp công tác năm học 2003-2004 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tải về Văn bản khác 9783/BGD&TUĐTN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9783/BGD&TUĐTN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Văn Nhung, Bùi Đặng Dũng
Ngày ban hành: 06/10/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/10/2003, Chương trình số 9783/BGD&TƯĐTN ngày 6/10/2003 của Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn Thanh niên về việc chương trình phối hợp công tác năm học 2003-2004 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, trong đó tập trung triển khai tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

2. Tổ chức các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện đi đầu xây dựng xã hội học tập. Đối với phương pháp giảng dạy và học tập, tăng cường nền nếp, kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

3. Đẩy mạnh phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện thiết thực kỷ niệm 10 năm hoạt động tình nguyện của học sinh, sinh viên thời kỳ đổi mới và 5 năm phát động chiến dịch thanh niên học sinh, sinh viên tình nguyện - hè toàn quốc.

4. Tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh; tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ VII; Tăng cường phát triển đoàn viên, hội viên, đội viên và đảng viên trẻ trong giáo viên, học sinh, sinh viên.

5. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy và xếp loại học sinh khối các trường phổ thông.

6. Tham mưu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội và kinh phí hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

Từ khóa: Văn bản khác 9783/BGD&TUĐTN

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
28860