• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

Chương trình 993/CTr-BYT-BGDĐT phối hợp giữa Bộ Y tế và bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020

Tải về Văn bản khác 993/CTr-BYT-BGDĐT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 993/CTr-BYT-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế   Người ký: Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 16/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Bộ Y tế và bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình 993/CTr-BYT-BGDĐT phối hợp giữa Bộ Y tế và bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.

 Mục đích và yêu cầu phối hợp

1. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên) trong các cơ sở giáo dục. Giảm tỉ lệ mắc bệnh, tật và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Bảo đảm cho học sinh, sinh viên được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

2. Nâng cao nhận thức và sự tham gia có hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, ngành Giáo dục trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên. Tăng cường sự tham gia chủ động của học sinh, sinh viên trong quá trình rèn luyện kỹ năng chăm sóc, nâng cao sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.

3. Thống nhất cơ chế, nội dung và giải pháp phối hợp hiệu quả, khả thi giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục ở các cấp trong công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.

Từ khóa: Văn bản khác 993/CTr-BYT-BGDĐT

1.625

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
169926