• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Công tác dân vận

 

Chương trình hành động 299/CTr-TLĐ năm 2014 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 299/CTr-TLĐ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 299/CTr-TLĐ   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 17/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/3/2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Chương trình hành động 299/CTr-TLĐ năm 2014 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về"Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình hành động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết như sau:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, đáp ứng yêu cầu về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tình hình mới.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần năng động, sáng tạo của tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn trong vận động CNVCLĐ có phong cách gần gũi với CNVCLĐ, hiểu CNVCLĐ, có trách nhiệm và gắn bó mật thiết với CNVCLĐ; quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác vận động quần chúng của Đảng.

3. Cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 25-NQ/TW gắn với triển khai Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng giai cấp công nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Từ khóa: Văn bản khác 299/CTr-TLĐ

1.117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
230303