• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Văn bản khác 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái, Dương Văn An
Ngày ban hành: 30/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Chương trình phối hợp 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc giai đoạn 2012 - 2015.

Mục đích:

- Góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm cho thanh, thiếu niên về giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, có lòng yêu nước, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong gia đình trẻ; giảm thiểu tối đa các vụ bạo lực trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

- Nâng cao nhận thức, hướng tới chuyển đổi hành vi, tích cực động viên, tuyên truyền để mỗi đoàn viên, thanh, thiếu niên là hạt nhân tích cực về tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Từ khóa: Văn bản khác 4277/CTPH-BVHTTDL-TWĐTNCSHCM

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152657