• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2016 về tăng cường công tác an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện

Tải về Công điện 01/CĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong thời gian gần đây, trên cả nước đã xảy ra một số vụ việc mất an toàn lao động khá nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và của. Quan hệ lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phức tạp nảy sinh. Nhằm tăng cường công tác an toàn lao động, chủ động giải quyết các tranh chấp lao động trong những tháng đầu năm 2016, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về An toàn lao động:

- Chỉ đạo và yêu cầu cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quyền quản lý tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; cử và phân công người trực trong dịp Tết đđảm bảo xử lý kịp thời khi có tai nạn, sự cố lao động xảy ra.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ tại các công trình xây dựng tiếp giáp với các khu đông dân cư, các đường giao thông đông người đi lại, các công trình xây dựng ngầm, các mỏ khai thác hầm lò, các công trình vui chơi công cộng, các tuyến cáp treo vận chuyển người, trong công tác hàn, sản xuất vật liệu xây dựng... Yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành khắc phục ngay đối với những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Đồng thời, khi có các sự việc nghiêm trọng xảy ra, tổ chức xử lý theo thẩm quyền và báo cáo nhanh thông tin về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động, số điện thoại 0121. 333. 9186).

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ xảy ra tại nơi làm việc.

2. Về Tiền lương, quan hệ lao động:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng phương án thưởng trong dịp Tết, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động; có biện pháp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán như: sắp xếp bố trí lịch làm việc, lịch trực lao động sản xuất phù hợp, hỗ trợ phương tiện đi lại cho người lao động về quê và quay trở lại làm việc sau Tết...

- Tăng cường đối thoại tại các doanh nghiệp, chủ động phòng ngừa không để tranh chấp lao động và đình công xảy ra.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương nắm tình hình, phối hợp xử lý trong trường hợp xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc, đình công; hỗ trợ các bên sớm ổn định, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trở lại bình thường. Có biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời cá nhân lợi dụng tình hình kích động, lôi kéo người lao động ngừng việc, đình công, vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hp chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cục A83, Bộ Công an;
- Lưu: VT, TKTH(03).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/CĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Lao động thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 08/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 01/CĐ-LĐTBXH

2.206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301871