• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công điện 17/CĐ-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Công điện 17/CĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ĐIỆN:

 

- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai.

 

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đã xảy ra ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (trừ thị xã Ayun Pa chưa ghi nhận trường hợp mắc) và đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm đến ngày 20/6/2016, toàn tỉnh đã có 1.403 trường hợp bị mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Một số địa phương có số người mắc cao như Pleiku: 364/0; la Grai: 233/01; Chư Prông: 154/0; Krông Pa: 137/0;... Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm, quyết liệt về phòng, chống dịch sốt xuất huyết nhưng tình hình vẫn chưa giảm.

Nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lây lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Giám đốc Sở Y tế:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và cử các đoàn công tác tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương phòng, chống dịch quyết liệt, khẩn trương khống chế, dập tắt ngay các dịch, kiên quyết không để dịch lây lan, phát triển.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư trang thiết bị, hóa chất, bố trí giường bệnh và nhân lực phù hợp để sẵn sàng phòng chng dịch, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới; theo dõi, đôn đốc và chi viện về nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc... cho các bệnh viện có nhiều bệnh nhân.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn, các ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng; khoanh vùng, xử lý triệt để các dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy/ lăng quăng tuyến thôn, làng, tdân phố; đồng thời tổ chức triển khai chiến dịch diệt bọ gậy (lăng quăng) tại các hộ gia đình và trong cộng đồng.

- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2016 của địa phương, chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương để phòng, chống dịch, bảo đảm kinh phí kịp thời và đầy đủ để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch hiệu quả.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục - đào tạo huy động học sinh, sinh viên các trường phổ thông, chuyên nghiệp tham gia các hoạt động diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng) tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế, coi đây là một hoạt động ngoại khóa của học sinh các cấp.

4. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với ngành Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân để phối hợp trong hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết; nghiêm cấm đưa tin thiếu chính xác gây hoang mang trong cộng đng, ảnh hưởng tới sự n định, phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; phê phán những nơi còn chủ quan, thiếu trách nhiệm và các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các hội, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí tích cực, chủ động, tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Hội, Đoàn thể tỉnh;
- CVP, các PVP.UBND tỉnh;
- Lưu VT,TH,KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CĐ-UBND   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 24/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 17/CĐ-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329656