• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công điện 1898/CĐ-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Tải về Công điện 1898/CĐ-BCĐQG
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1898/CĐ-BCĐQG

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA ĐIỆN:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Các bệnh viện trực thuộc trường đại học.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến mới rất phức tạp, đã có sự lây nhiễm từ cộng đồng vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và ngược lại. Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng; Ban chỉ đạo Quốc gia điện Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc bệnh viện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện ngay các việc sau:

1. Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch. Tất cả những người đến khám có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng đều cần được chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay hoặc cách ly, chuyển tuyến đúng.

2. Khẩn trương rà soát việc đón tiếp, sàng lọc, phân luồng, khám bệnh, cách ly, chuyển tuyến người nghi nhiễm Covid-19 theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1385/CV-BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc “rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp…”. Tập huấn và triển khai việc sàng lọc người nghi nhiễm cẩn thận. Bảo đảm tất cả người bệnh, người nhà người bệnh đều phải được mang khẩu trang và vệ sinh tay đúng quy định ngay từ nơi tiếp nhận.

3. Bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi khám và điều trị cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Trường hợp người bệnh cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ thì kíp cấp cứu phải mang đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân như khi cấp cứu người nhiễm Covid-19.

4. Dựa trên tình hình thực tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí các phòng khám theo nguyên tắc ở khu vực bên ngoài các khối nhà chính, khối nhà nội trú; phòng ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm vào các khu bên trong.

5. Các bệnh viện tuyến trên ưu tiên nhận người bệnh nặng, cấp cứu, chuyển tuyến; hạn chế tối đa nhận các trường hợp khám bệnh thông thưng mà tuyến dưới thực hiện được. Tăng cưng khám bệnh, tư vn theo các hình thức trực tuyến, điện thoại, viễn thông để gim lưu lượng người đến khám bệnh. Giãn, hoãn việc mphiên các trường hợp trì hoãn được.

6. Rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý nhân lực bảo đm cho công tác khám, cha bệnh trong giai đoạn chống dịch hiện nay và nếu có din biến tăng lên.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề ngh Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc các bệnh viện và Thủ trưng các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn v và khn trương trin khai thực hiện. Thtrưng đơn vị chịu trách nhiệm nếu không trin khai các biện pháp phòng chống việc lây nhiễm Covid-19 tại cơ skhám bệnh, cha bệnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Th tướng Chính phủ (đ báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (đ báo cáo);
- Các Vụ, Cục: KCB, YTDP, TT-KT;
- Các Vin VSDT/Pasteur;
- TTKSBT/TTYTDP các tnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPB.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Trường Sơn
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1898/CĐ-BCĐQG   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 06/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 1898/CĐ-BCĐQG

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439164