• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

 

Công điện 20/CĐ-UBND năm 2016 về chủ động ứng phó với tố lốc, gió giật mạnh, mưa đá, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Công điện 20/CĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI TỐ LỐC, GIÓ GIẬT MẠNH, MƯA ĐÁ, LŨ LỤT, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai.

 

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên tại Văn bản số 24/CBTTNH ngày 22/8/2016: Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh cho thấy trên khu vực phía Đông và Tây của tỉnh Gia Lai xuất hiện những ổ mây đối lưu hình thành và phát triển mở rộng; trong những ngày tới mây đối lưu tiếp tục phát triển gây ra mưa rào và dông tại khu vực thị xã An Khê, các huyện Kbang, Mang Yang, thị xã Ayun Pa, huyện Đức Cơ, Chư Sê, sau đó lan ra khu vực lân cận; trong cơn dông xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành không được chủ quan, lơ là mà phải tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó với tố lốc, gió giật mạnh, mưa đá, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá gây ra với phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/7/2016 (về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016 trên địa bàn tỉnh), Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2016 (về tăng cường công tác quản lí, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2016); các kế hoạch, phương án về phòng chống thiên tai và TKCN các cấp (tỉnh, huyện, xã) giai đoạn 2015-2020 và năm 2016 đã được các cấp có thẩm quyền ban hành. Tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

2. Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra về Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh) để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên thông tin kịp thời về dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân được biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nhận được Công điện này, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT, TH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/CĐ-UBND   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 20/CĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329660