• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công điện 23/CĐ-UBND năm 2016 về chủ động ứng phó với ảnh hưởng của cơ bãn số 6 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Công điện 23/CĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 6 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
- Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên:
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai.

 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, cơn bão số 6 đang di chuyển trên Biển Đông theo hướng Tây, mi giờ đi được 20 km, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Đến 13 giờ ngày 07/10/2016, bão số 6 cách Quần đo Hoàng Sa 620 km về phía Đông Bc. Tnh Gia Lai không chịu nh hưởng trực tiếp của cơn bão số 6, nhưng nh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 kết hp gió mùa Tây Nam cường độ trung bình, thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và các sông suối trên địa bàn tỉnh xuất hiện lũ với biên độ 1-1,5m, thấp hơn báo động I từ 2,5-4m.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành:

1. Không được chquan, lơ là mà phải tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến ảnh hưởng của cơn bão số 6 trên địa bàn tnh, chủ động triển khai công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6 gây ra trên địa bàn tỉnh với phương châm “4 tại ch" theo nhiệm vụ (từng ngành, địa phương) đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Chthị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2016 (về việc tăng cường công tác qun lí, bo đm an toàn các hchứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2016), Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/7/2016 (về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai).

2. Tổ chức trực ban ở cơ quan, công sở, trường học, công trình... để sn sàng ứng phó với mọi tình huống ảnh hưởng của cơn bão số 6.

3. Đặc biệt tập trung triển khai công tác ứng phó với mưa lớn gây sạt lđất đá các khu vực ven sườn đi, taluy các đường giao thông và lũ, lũ quét, lũ cô lập, sạt lở ở các khu vực ven sông, suối (cắm bin báo, tổ chức lực lượng ứng trực đ chđộng ứng phó); tổ chức di dời dân vùng lũ, lũ quét, sạt lđất đá đến nơi an toàn khi cần thiết. Chủ động ứng phó với dông sét, gió giật mạnh nht là các khu vực huyện Kbang, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Prông và thành phố Pleiku.

4. Báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại với ảnh hưởng của cơn bão số 6 trên địa bàn tỉnh về Thường trực Ban Chhuy Phòng chống thiên tai và TKCN tnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo (báo cáo hàng ngày trong thời gian bão lũ).

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên thông tin kịp thời về dự báo, cnh báo diễn biến thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân được biết, chđộng triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nhận được Công điện này, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Thành viên Ban Ch huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Báo Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan trin khai thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND t
nh;
- Lưu VT. KT, TH. NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/CĐ-UBND   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 07/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 23/CĐ-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329251