• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công điện 26/CĐ-UBND năm 2016 triển khai biện pháp cấp bách phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Công điện 26/CĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CĐ-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Chhuy Quân sự tỉnh;

- Các Sở Tài nguyên và MT, Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế.

- Điện lực Gia Lai, Bưu điện tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tnh.

Theo Bản tin lúc 10 giờ 30 ngày 03/11/2016 và thông tin do Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên cung cấp, hiện nay áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên Biển Đông và đang di chuyển về đất liền nước ta, do vậy trên địa bàn tỉnh đã có mưa nhiều nơi, các vùng phía Đông có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to. Trong 12 giờ tới, khu vực phía Đông - Đông Nam của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 80 mm. Trưa và chiều nay, mực nước trên các sông tiếp tục tăng, lũ có khả năng trên mức báo động 3 từ 0,2 đến 0,5 mét.

Đchủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt lớn có thể xảy ra; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành; các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tnh về việc chấn chỉnh việc vận hành xả lũ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và trin khai các biện pháp phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi; Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mưa lũ trên địa bàn tnh.

2. Thông báo các thông tin về mưa lũ trên các phương tiện truyền thông ở địa phương và các hình thức khác phù hợp để người dân nắm được và chủ động các biện pháp phòng chng mưa lũ; đphòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp.

3. Btrí trực Lãnh đạo, trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong ngày, chủ động xử lý và báo cáo ngay về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh các sự cố xảy ra đbáo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh biện pháp xử lý kịp thời.

Nhận được Công điện này, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Sở: Lao động-TB&XH, Xây dựng;
- Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3;
- Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15;
- Đài Phát th
anh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai (đưa tin);
- Chánh VP, c
ác Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTTH, KT, TH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/CĐ-UBND   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 26/CĐ-UBND

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328985