• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Công điện 32/CĐ-TW năm 2015 bảo đảm việc cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và 2015-2016, Hè Thu 2016 do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai điện

Tải về Công điện 32/CĐ-TW
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CĐ-TW

Hà Nội,  ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

CÔNG ĐIỆN

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

ĐIỆN:

- Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực: Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long;

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin - Truyền thông, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, có khả năng đạt cường độ của El Nino mạnh kỷ lục 1997/1998 và sẽ kéo dài đến đầu năm 2016. Mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN), đặc biệt là khu vực Trung Bộ (thiếu hụt 30-50%), Đông Nam Bộ và Tây Nguyên (thiếu hụt 20-50%).

Trên thực tế, từ cuối năm 2014 đến nay, lượng mưa, dòng chảy sông, suối ở hầu hết các khu vực đều thiếu hụt so với TBNN, dẫn đến hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại, do ảnh hưởng của thiếu hụt lượng mưa và dòng chảy, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đều thấp hơn cùng kỳ năm 2014. Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặn sẽ xảy ra trong các vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016, các khu vực bị ảnh hưởng nặng là Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Để bảo đảm việc cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và 2015-2016, Hè Thu 2016, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do tác động của El Nino, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố:

a) Tổ chức kiểm tra chặt chẽ nguồn nước, cân đối khả năng cung cấp nước cho các nhu cầu sử dụng trên địa bàn, ưu tiên cho dân sinh và các ngành sản xuất kinh doanh chủ lực của địa phương.

b) Khẩn trương tổ chức xây dựng phương án cấp nước phục vụ sản xuất Đông Xuân 2015-2016, trong đó có xét đến biện pháp điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các giải pháp đồng bộ đảm bảo sản xuất có hiệu quả, duy trì và nâng cao thu nhập của người dân.

c) Tổ chức nạo vét kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng, khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng; đắp đập tạm ngăn mặn, lắp đặt các trạm bơm dã chiến để chủ động vận hành, tận dụng mọi nguồn nước để phục vụ tốt sản xuất, dân sinh. Đẩy mạnh sử dụng các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm.

d) Trên cơ sở dự báo, diễn biết thời tiết, nguồn nước, chỉ đạo các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch tích nước hchứa hợp lý, bảo đảm an toàn công trình và tích nước ti đa.

đ) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, điều chỉnh hợp lý kế hoạch cấp nước, khi xảy ra thiếu hụt nguồn nước hoặc xâm nhập mặn, phải bảo đảm cung cấp theo thứ tự ưu tiên: nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước, nhận định sát tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, thường xuyên phổ biến đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo thực hiện điều tiết hợp lý các hồ chứa nước thủy điện theo hướng kết hợp hài hòa các nhiệm vụ, ưu tiên đảm bảo cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vùng hạ du hồ chứa.

c) Hướng dẫn các địa phương tập trung rà soát, tổng hợp nguồn nước, xây dựng các kịch bản, kế hoạch và phương án điều tiết, sử dụng nước hợp lý đchủ động triển khai thực hiện trong trường hợp nguồn nước bị thiếu hụt, b trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước.

d) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, địa phương trong trường hợp xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm phù hợp thực tế và an sinh xã hội.

e) Tăng cường nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tiết kiệm nước, nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất và hạn chế nhu cầu sử dụng nước.

3. Bộ Công Thương:

a) Chỉ đạo trữ nước, phát điện các hồ chứa thủy điện hợp lý, bảo đảm trữ được lượng nước tối đa theo khả năng an toàn công trình; phi hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa nước thủy điện để cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ du.

b) Chỉ đạo ưu tiên bảo đảm việc cấp điện cho các trạm bơm tưới, đặc biệt trong các thời kỳ khô hạn cần tăng cường hoạt động cấp nước.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Tăng cường dự báo khí tượng, thủy văn; nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, bao gồm các dự báo, nhận định hạn vừa, hạn dài; thường xuyên cung cấp cho các cơ quan liên quan, các địa phương đphục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

b) Khn trương hoàn thành việc xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa vào mùa cạn cho các lưu vực sông trên khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

5. Bộ Thông tin - Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam:

Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông về hiện tượng El Nino, tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, các biện pháp chỉ đạo ứng phó đến các cấp chính quyền, người dân trong khu vực đchủ động thực hiện.

Đnghị các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTgCP Hoàng Trung Hải (đ b/c);
- PTTgCP Vũ V
ăn Ninh (để b/c);
- Văn phòn
g Chính phủ;
- Các Bộ: KH-ĐT; TC; LĐTBXH;
- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT;
- Cục Tr
ng trọt;
- Lưu VT, TCTL.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/CĐ-TW   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 12/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 32/CĐ-TW

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296307