• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công điện 356/CĐ-CHHVN năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Tải về Công điện 356/CĐ-CHHVN
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/CĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM điện:

 

- Các phòng tham mưu;
- Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;
- Thanh
tra Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam;
- Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải Việt Nam;
- Các Trường cao đẳng hàng hải I và II;
- Trung tâm TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt.

Triển khai Công điện số 02/CĐ-BGTVT ngày 26/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở), cần phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần có giải pháp bảo vệ, khuyến cáo các công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình hạn chế, không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng;
- Các phòng tham mưu;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 356/CĐ-CHHVN   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành: 30/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 356/CĐ-CHHVN

55

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443920