• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Công điện 655/CĐ-TTg tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ điện

Tải về Công điện 655/CĐ-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 655/CĐ-TTg   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/05/2012, Thủ tướng Chính phủ điện Công điện 655/CĐ-TTg tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Để tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân, đặc biệt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan báo chí chỉ đạo triển khai thực hiện một số việc cấp bách sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng nhiều chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng, chính xác về các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cấp, các ngành, chú trọng tuyên truyền nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt trong việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phê phán tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời cho thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

2. Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường phổ biến, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan dự thảo quy định về tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chức, Luật Viên chức.

4. Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an về Quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Từ khóa: Công điện 655/CĐ-TTg

624

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
140864