• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh


 

Công điện 773/CĐ-BNN-TY năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết nguyên đán do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công điện 773/CĐ-BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/CĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 31/01/2019, đã có 20 quốc gia báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các nước đã phải tiêu hủy trên 1,08 triệu con; tại Trung Quốc, từ ngày 03/8/2018 đến ngày 01/02/2019, có 104 ổ dịch tlợn Châu Phi xuất hiện tại 25 tỉnh và đã phải tiêu hủy trên 950 nghìn con lợn. Tại Việt Nam, từ đầu tháng 01/2019 đến nay, theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn địa phương cho thấy các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật như Cúm gia cầm (CGC), Lở mồm long móng (LMLM),... đã xảy ra ở một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, làm nhiu động vật mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy và có chiều hướng lây lan, diễn biến rất phức tạp, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nguy cơ các loại dịch bệnh động vật tiếp tục xảy ra trong thời gian tới là rất cao, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh lưu hành lây lan và gây ra dịch bệnh. Mặt khác, tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến, mật độ chăn nuôi cao, các biện pháp phòng bệnh chưa được thực hiện thường xuyên và liên tục; việc buôn bán, giết m, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán; lượng khách du lịch từ các nước đến Việt Nam rất lớn, nhất là từ các nước láng giềng đang có nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; việc buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật từ các nước thông qua đường bộ, đường hàng không và đường biển có nguy cơ làm lây lan các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tnước ngoài vào Việt Nam.

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tập trung chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Công văn số 5983/BNN-TY ngày 06/8/2018 về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông-Xuân 2019; Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY ngày 19/12/2018 về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam,...); đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán tập trung vào các biện pháp chính sau:

1. Đối với các địa phương có ổ dịch bệnh động vật:

a) Tập trung tối đa các nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,...) chuồng nuôi và các khu vực có nguy cơ cao; tiêm phòng bao vây dịch cho toàn bộ đàn vật nuôi của các xã đã, đang có dịch bệnh; quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi vùng có dịch theo đúng quy định;

b) Xem xét thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, tổ chức chống dịch khẩn cấp theo đúng các quy định của pháp luật thú y; bố trí kinh phí và tổ chức các hoạt động chống dịch trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp chủ động tổ chức giám sát, nắm bắt, báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi biết và chủ động hợp tác trong phòng, chống dịch bệnh; trong đó cần nói rõ mức độ nguy him của dịch bệnh động vật, các biện pháp xử lý, mức hỗ trợ của nhà nước đi với động vật nghi mắc bệnh, mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan;

d) Thực hiện việc báo cáo đầy đủ, chi tiết và kịp thời về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống cho các cơ quan liên quan theo đúng quy định hiện hành;

đ) Trường hợp đàn lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, chết không rõ nguyên nhân: Khoanh vùng ổ dịch; tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bệnh; tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng; quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra khỏi vùng có dịch theo đúng quy định.

2. Đối với các địa phương chưa có dịch bệnh động vật:

a) Chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp động vật mắc bệnh; thực hiện lấy mẫu gửi phòng thử nghiệm có thẩm quyền đã được chỉ định để xét nghiệm, xác định chính xác các mầm bệnh để tổ chức phòng, chống có hiệu quả;

b) Rà soát, tổ chức tiêm phòng tại các địa bàn có nguy cơ cao; củng cố hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chng dịch, bảo đảm chính xác, kịp thời;

c) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở;

d) Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định;

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch; quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chđộng phòng bệnh cho đàn gia súc, nhằm phát triển chăn nuôi, cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp của địa phương chủ động tổ chức giám sát, nắm bắt, báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc lấy mẫu, gửi mẫu đến phòng thử nghiệm của cơ quan có thẩm quyền để xét nghiệm theo đúng quy định.

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được ban hành kèm theo Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Thành lập các Đoàn công tác trực tiếp đến các xã, huyện có dịch bệnh để chỉ đạo, xử lý dứt điểm các ổ dịch; đến các xã, huyện có nguy cơ cao để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

6. Chỉ đạo cơ quan thú y cấp tỉnh, từ ngày 02/02/2019, hằng ngày tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh và gửi Cục Thú y theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT .

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và thường xuyên thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các cơ quan thông tin, truyền thông (đ
p/h);
- Cục TY; Cục CN; Trung tâm Khuyến nông QG;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 773/CĐ-BNN-TY   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 773/CĐ-BNN-TY

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406712