• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công điện 9393CĐ/BCT-PCLB năm 2013 ảnh hưởng của Cơn bão số 11 do Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương điện

Tải về Công điện 9393CĐ/BCT-PCLB
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9393 CĐ/BCT-PCLB

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Điện:

- Sở Công Thương các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam.

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của Cơn bão số 11 nên lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình đang lên nhanh có khả năng xảy ra lũ lớn. Thực hiện Công điện khẩn số 79/CĐ-TW hồi 9h00 ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị:

1. Các Sở Công Thương: Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra hồ, đập thủy điện trên địa bàn vận hành đúng quy trình bảo đảm an toàn, thường xuyên thông tin với chính quyền địa phương vùng hạ du về xả lũ, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ du trong mọi tình huống. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để sẵn sàng phục vụ nhân dân khu vực bị chia cắt.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị điện lực, truyền tải triển khai biện pháp đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để khắc phục nhanh chóng sự cố lưới điện; chỉ đạo các nhà máy thủy điện vận hành bảo đảm an toàn hồ đập, thường xuyên thông tin với chính quyền địa phương vùng hạ du về xả lũ.

3. Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam: Chỉ đạo, kiểm tra các công trình phòng, chống lụt, bão, bãi thải, hệ thống bơm nước; có phương án xử lý kịp thời để chống ngập, chống sạt lở bờ mỏ, khu vực khai thác; chủ động sơ tán người, thiết bị ra khỏi nơi có nguy cơ ảnh hưởng do mưa lũ.

4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra và duy trì lượng xăng dầu dự trữ phục vụ phòng chống lụt bão; có biện pháp chống ngập các cửa hàng xăng dầu; chống trôi, nổi các bồn chứa xăng dầu khi bị ngập nước.

Các đơn vị tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ; thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương. Điện thoại: 04.22218315 - 04.22218311 - 0982714688; Fax: 04. 22218321; Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Chánh Văn phòng Bộ;
- BCĐ PCLBTW;
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn;
- Các thành viên BCH PCLB và TKCN;
- VPTT PCLB và TKCN;
- Lưu: VT, VPTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
CỤC TRƯỞNG
CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN
VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Đỗ Quang Vinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9393CĐ/BCT-PCLB   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn   Người ký: Đỗ Quang Vinh
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương điện Công điện 9393CĐ/BCT-PCLB năm 2013 ảnh hưởng của Cơn bão số 11.

Thực hiện Công điện khẩn số 79/CĐ-TW hồi 9h00 ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị:

1. Các Sở Công Thương: Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra hồ, đập thủy điện trên địa bàn vận hành đúng quy trình bảo đảm an toàn, thường xuyên thông tin với chính quyền địa phương vùng hạ du về xả lũ, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ du trong mọi tình huống. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để sẵn sàng phục vụ nhân dân khu vực bị chia cắt.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị điện lực, truyền tải triển khai biện pháp đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để khắc phục nhanh chóng sự cố lưới điện; chỉ đạo các nhà máy thủy điện vận hành bảo đảm an toàn hồ đập, thường xuyên thông tin với chính quyền địa phương vùng hạ du về xả lũ.

3. Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam: Chỉ đạo, kiểm tra các công trình phòng, chống lụt, bão, bãi thải, hệ thống bơm nước; có phương án xử lý kịp thời để chống ngập, chống sạt lở bờ mỏ, khu vực khai thác; chủ động sơ tán người, thiết bị ra khỏi nơi có nguy cơ ảnh hưởng do mưa lũ.

Từ khóa: Công điện 9393CĐ/BCT-PCLB

471

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210202