• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công điện khẩn 04/CĐ-UBND năm 2020 về tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công điện 04/CĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Số: 04/CĐ-UBND hồi 17 giờ 00 ngày 02/4/2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐIỆN

 

- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Để tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã.

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện ngay Công điện này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CĐ QG PCDB CoVid 19;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, các phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CĐ-UBND   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 02/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 04/CĐ-UBND

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438908