• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan

Tải về Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2005/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 11/11/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/03/2005   Số công báo: Số 13
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/02/2005, Bộ Ngoại Giao ban hành Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan.

Phạm vi và mục tiêu

1. Ch­ương trình sẽ được thực hiện theo Biên bản ghi nhớ (MOU) về thành lập và quản lý Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp tại Việt Nam 2004 - 2007 với các phụ lục liên quan đến các Thủ tục, hướng dẫn và Nguyên tắc vận hành Quỹ được ký ngày 23/6/2004 được đính kèm Cam kết này cũng như tuân theo các nội dung sửa đổi sau này của các tài liệu này. Trong giai đoạn chuyển tiếp, thông qua Văn phòng Điều phối Ch­ương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP-CO), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) sẽ quản lý Quỹ ủy thác với trợ giúp kỹ thuật từ bên ngoài. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện thông qua các cam kết riêng giữa các nhà tài trợ và Bộ NN&PTNT.

2. Mục tiêu tổng thể của Ch­ương trình là quản lý bền vững rừng và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm đạt được a) bảo vệ môi trường, b) cải thiện đời sống người dân sống phụ thuộc vào rừng và c) tăng đóng góp của ngành lâm nghiệp cho nền kinh tế quốc dân.

Ch­ương trình có bốn mục tiêu cụ thể là (I). Gắn kết hỗ trợ ODA bám sát hơn với các hoạt động ư­u tiên đã được cam kết và được nêu trong khung Ch­ương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp. (2). Cải thiện xóa đói giảm nghèo đối với hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp. (3). Hài hòa hóa hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp thông qua giảm chi phí giao dịch của Chính phủ Việt Nam và (4). Hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp tiến đến tiếp cận toàn ngành đối với hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp ­ưu tiên hỗ trợ các hoạt động giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo và các ph­ương thức quản lý rừng bền vững ở cấp chính sách và tiến hành thử nghiệm ở cấp thực hiện.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 19/2005/LPQT

376

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4988