Tên thành viên

Mật khẩu


Hiệp định về khuyến khích và Bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 11/2009/SL-LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa Cuba   Người ký: Nguyễn Hồng Quân, Marta Lomas Morales
Ngày ban hành: 28/09/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/03/2009   Số công báo: Từ số 169 đến số 170
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


106