Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2009/SL-LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà Tuy-ni-di, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Phạm Gia Khiêm, Abdelwaheb ABDALLAH
Ngày ban hành: 26/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/02/2009   Số công báo: Từ số 109 đến số 110
      Tình trạng: Đã biết

135