Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn số 03/HĐTĐKTTW về việc tổ chức phát động thi đua 2 năm 1999-2000 thành lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, chào đón thế kỷ thứ 21 và tiến tới Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc vào cuối năm 2000 do Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/HĐTĐKTTW   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương   Người ký: Nguyễn Văn Tư
Ngày ban hành: 15/04/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/04/1999, Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương ban hành Hướng dẫn số 03/HĐTĐKTTW về việc tổ chức phát động thi đua 2 năm 1999-2000 thành lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, chào đón thế kỷ thứ 21 và tiến tới Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc vào cuối năm 2000.

Mục đích:

Phong trào thi đua 2 năm 1999 - 2000 phải tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong lĩnh vực công tác thi đua khen thưởng; khơi dậy và phát huy cao độ lòng yêu nước, lòng tự tôn và tự hào, ý chí quật cương của dân tộc, nhằm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, phát huy tính tích cực trong mọi ngành, mọi giới, các dân tộc, các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế rộng khắp trong cả nước, tạo động lực tinh thần, vật chất mới, hăng hái tham gia lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần kiệm, sáng tạo vượt qua khó khăn thử thách, dồn sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra cho các địa phương, ngành.

Mục tiêu chung của phong trào thi đua là: "Vì sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước", "vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh".

87