• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12-HD/BTCTW   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 06/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW mới đây của Ban Tổ chức Trung ương, để đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng cần dựa trên các tiêu chí sau:

 

1. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do.

2. Công tác chuẩn bị đảm bảo:

+ Bí thư/ phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt;
+ Họp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ;
+ Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ, có trọng tâm;
+ Xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ.

3. Tổ chức sinh hoạt chi bộ:

+ Đúng thời điểm, trình tự; thực hiện đầy đủ nội dung;
+ Biểu dương, nhắc nhở, phê bình đảng viên (nếu có);
+ Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến;
+ Đảm bảo thời gian sinh hoạt chi bộ từ 90 phút trở lên;
+ Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ.

4. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.

5. Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Xem chi tiết Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW.

Từ khóa: Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

5.007

Thành viên
Đăng nhập bằng Google