Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 36/HD-BTCTW bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/HD-BTCTW   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương   Người ký: Nguyễn Văn Quynh
Ngày ban hành: 30/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/07/2015, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 36/HD-BTCTW bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Những đối tượng được bổ sung

- Cấp ủy viên hiện đang giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, đủ điều kiện tái cử cấp uỷ khoá mới nhưng không đủ tuổi tái cử các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, có nguyện vọng không tái cử cấp ủy.

- Cấp uỷ viên các cấp công tác trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đủ điều kiện tái cử cấp ủy khóa mới nhưng có nguyện vọng không tái cử để nghỉ hưu trước tuổi với điều kiện tuổi tái cử còn từ 6 tháng trở xuống.

- Ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra của Đảng ở các cấp đủ điều kiện tái cử khóa mới nhưng có nguyện vọng không tái cử để nghỉ hưu trước tuổi với điều kiện tuổi tái cử còn từ 6 tháng trở xuống (nếu có).

Từ khóa: Hướng dẫn 36/HD-BTCTW , Huong dan 36/HD-BTCTW , Hướng dẫn 36 , Hướng dẫn 36 , Huong dan 36 2015 , Huong dan 36 2015

2,122