• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Hướng dẫn 7791/GDQP năm 2003 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng năm 2003-2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Hướng dẫn 7791/GDQP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7791/GDQP   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 01/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/09/2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn 7791/GDQP năm 2003 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng năm 2003-2004.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và tích cực triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 62/CT-TW ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác GDQP toàn dân trước tình hình mới và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về GDQP. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình GDQP cho học sinh, sinh viên các trường THPT, THCN, CĐ, ĐH ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 5 năm 2000 và Quy chế môn học GDQP ban hành theo Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng GDQP trong nhà trường.

Từ khóa: Hướng dẫn 7791/GDQP

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
28565