• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Hướng dẫn 975/HD-BNV về bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Hướng dẫn 975/HD-BNV
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 975/HD-BNV   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 04/05/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/05/2004, BNV đã ban hành Hướng dẫn 975/HD-BNV về bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009. 

 Sau khi kết thúc kỳ họp HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND cấp huyện, cấp xã. Hồ sơ trình gồm:

-  Tờ trình của UBND đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND.

- Nghị quyết của HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND.

- Biên bản kết quả bầu cử thành viên UBND.

Chủ tịch HĐND ký chứng thực các Nghị quyết và biên bản của kỳ họp theo quy định tại Điều 50 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Văn bản thông báo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ nêu tại mục I hướng dẫn này.

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và danh sách trích ngang những người trúng cử.

Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (01 bộ), đồng gửi Bộ Nội vụ (01 bộ).

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp (01 bộ), đồng gửi Sở Nội vụ, Phòng Tổ chức – lao động (01 bộ).

Từ khóa: Hướng dẫn 975/HD-BNV

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
125157