Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 01/BCĐ138/CP của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/BCĐ138/CP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/02/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/02/1999, Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Kế hoạch 01/BCĐ138/CP của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998.

CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các chủ trương, biện pháp lớn của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, vai trò quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đề cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức quản lý, giáo dục, cảm hoá người vi phạm pháp luật tại cơ sở, thực hiện tốt công tác tái hoà nhập cộng đồng.

2. Xây dựng lực lượng công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác thật sự trở thành nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở phường, xã và tăng cường sự hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.

3. Tổ chức lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, truy tố và xét xử kịp thời các loại tội phạm nghiêm trọng, nguy hiểm như: tội phạm có tổ chức, ma tuý, tham nhũng, buôn lậu, giết người, cướp của, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Tiếp tục chấn chỉnh công tác bắt, giam giữ đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người vi phạm pháp luật.

4. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Lồng ghép việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với các Chương trình hành động phòng, chống ma tuý, Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội và các Chương trình kinh tế - xã hội khác, đồng thời kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các chủ trương công tác lớn của Chính phủ về trật tự an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực nhằm hạn chế và từng bước loại trừ những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm, đảm bảo sự ổn định vững chắc về trật tự xã hội.

163