• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2015 tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La”

Tải về Văn bản khác 03/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI VÙNG TÂY BẮC; CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA”

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3476/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2014 và Quyết định số 3477/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị công bố, triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch;

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La” gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La” nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, trong đó có phát triển du lịch vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng. Từ đó khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo nguồn lực tác động để phát triển nhanh và bền vững trên lĩnh vực du lịch. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, những tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Sơn La với cả nước và bạn bè quốc tế.

Việc công bố Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La là cơ sở pháp lý để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên nhân văn và tự nhiên của Mộc Châu, góp phần tích cực phát triển kinh tế du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc và sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu, tìm hiểu về cơ hội và hợp tác đầu tư tại khu Du lịch quốc gia Mộc Châu.

2. Yêu cầu

Tạo sự kiện thu hút và hướng sự chú ý của khách du lịch tới vùng Tây Bắc, điểm nhấn là Sơn La, trọng tâm là Mộc Châu; Góp phần khám phá, tạo một khu vực du lịch khác biệt và nổi bật so với các điểm du lịch khác đã có trong cả nước;

Khai thác triệt để thế mạnh sẵn có trong thu hút khách du lịch của cao nguyên Mộc Châu: Khí hậu mát lành, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, sản vật phong phú, khác lạ và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Mộc Châu;

Nhấn mạnh thương hiệu du lịch “Qua miền Tây Bắc” gắn với Du lịch tỉnh Sơn La, đưa thương hiệu du lịch này bao trùm lên các hoạt động du lịch vùng Tây Bắc, trong đó điểm nhấn chính là Mộc Châu và Thành phố Sơn La

Đảm bảo sự thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quy mô tổ chức chương trình phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, du khách và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La”

1.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động

1.1.1. Tuyên truyền, cổ động trực quan

- Xây dựng 05 Cụm Pano tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm tại huyện Vân Hồ và Mộc Châu và Yên Châu

Thời gian: Từ tháng 12 năm 2014

- Căng treo 120 băng rôn, 200 cờ, phướn tuyên truyền về các hoạt động sự kiện trên các trục giao thông chính tại địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh (dọc Quốc lộ 6).

Thời gian: Từ ngày 15/01/2015.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng BIDV

- Phối hợp thực hiện: UBND huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, huyện Yên Châu; Công ty Truyền thông và Du lịch Thăng Long - Hà Nội.

1.1.2. Tổ chức họp báo và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

* Tổ chức họp báo: UBND tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ngân hàng BIDV tổ chức 02 cuộc họp báo giới thiệu Chương trình An sinh xã hội và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La” tại Hà Nội.

* Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Xây dựng các phóng sự, clip, các bài viết quảng bá về du lịch Sơn La, về Lễ công bố phát trên Báo, Đài Truyền hình Trung ương và các tỉnh Tây Bắc; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Thời gian từ ngày 05/01/2015.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công ty BIZMEDIA - Hà Nội, Các đơn vị thông tin, truyền thông khác trên địa bàn tỉnh.

1.2. Xuất bản các ấn phẩm

- Nội dung:

+ In ấn, xuất bản cuốn sách ảnh “Cẩm nang Du lịch Sơn La”.

+ In ấn, xuất bản tập gấp quảng bá về du lịch Sơn La, Mộc Châu.

+ In ấn, xuất bản cuốn sách ảnh “Du lịch Sơn La - Tiềm năng và cơ hội đầu tư”.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

1.3. Hội chợ hàng tiêu dùng, trưng bày giới thiệu sản phẩm vùng Tây Bắc; không gian ẩm thực dân tộc

- Thời gian: Từ ngày 29/01 - 04/02/2015. Khai mạc 9h00 ngày 29 tháng 01/2015.

- Địa điểm: Quảng trường Khu Hành chính mới huyện Mộc Châu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh.

- Nội dung: Bao gồm các gian bán hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; Không gian giới thiệu ẩm thực dân tộc.

- Quy mô:

+ Hội chợ: Khoảng 80 đến 100 gian hàng.

+ Không gian ẩm thực: Khoảng 20 gian (không gian mở).

1.4. Triển lãm ảnh đẹp du lịch Sơn La, Mộc Châu

- Thời gian: Ngày 30 - 31/01/2014. Khai mạc 08h00, ngày 30 tháng 01 năm 2015.

- Địa điểm: Quảng trường Khu Hành chính mới huyện Mộc Châu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty BIZMEDIA-Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp: UBND huyện Mộc Châu.

- Nội dung:

+ Không gian ngoài trời giới thiệu ảnh đẹp về du lịch Sơn La, trọng tâm là du lịch Mộc Châu.

+ Tổ chức phát động sưu tầm ảnh đẹp Du lịch Sơn La và Mộc Châu, phục vụ triển lãm ảnh. Thời gian từ trung tuần tháng 10 năm 2014 (đã có kế hoạch phát động riêng).

+ Hình thức: Không gian ngoài trời (200 bức ảnh).

1.5. Triển lãm tranh cổ động tấm lớn

- Thời gian: Ngày 30 - 31/01/2014. Khai mạc 14h00, ngày 30/01/2015.

- Địa điểm: Quảng trường Khu Hành chính mới huyện Mộc Châu.

- Đơn vị thực hiện: Đề nghị Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện.

(Có Kế hoạch chi tiết riêng).

1.6. Chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu”; Chương trình Nghệ thuật “Khát vọng Tây Bắc - Sơn La”

1.6.1. Thời gian: Từ 20h00 ngày 30 tháng 01 năm 2015.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.

1.6.2. Địa điểm: Quảng trường Khu Hành chính mới huyện Mộc Châu.

1.6.3. Chỉ đạo thực hiện: Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Sơn La.

1.6.4. Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty CP Truyền thông và Du lịch Thăng Long - Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban tổ chức;

- Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc phối hợp triển khai thực hiện.

1.6.5. Nội dung

- Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoạt động an sinh xã hội.

- Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Tây Bắc - Sơn La”.

1.6.6. Thành phần tham dự: Khoảng 1000 đại biểu. Bao gồm:

* Khách nước ngoài

- Đại biểu do Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mời:

+ Đại sứ quán các nước;

+ Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

* Khách trong nước

Đại biểu do Ban chỉ đạo Tây Bắc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Sơn La mời.

- Khách trung ương và ngoài tỉnh:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ;

+ Các bộ, ban, ngành Trung ương: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

+ UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang; Bắc Kạn; Cao Bằng; Thanh Hóa; Nghệ An;

+ Tổng cục Du lịch và các Cục, Vụ, Viện, Dự án có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực du lịch;

+ Các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Đầu tư, Thời báo kinh tế Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp, Báo Văn hóa, Báo Dân trí, Tạp chí Du lịch; Báo Du lịch…

+ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội lữ hành, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp một số tỉnh, thành phố.

- Khách trong tỉnh

+ Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

+ TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố.

+ Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh.

+ Các doanh nghiệp trong tỉnh, một số doanh nghiệp đang có dự án đầu tư tại tỉnh Sơn La; Hiệp hội Doanh nghiệp Sơn La; Hiệp hội Du lịch Sơn La;

+ Các tổ chức tín dụng tại Sơn La: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

+ Các báo, đài, cơ quan thông tin và truyền thông của tỉnh.

+ Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các tỉnh lân cận và khách du lịch chứng kiến và tham gia các sự kiện.

(Có kịch bản chi tiết riêng).

2. Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc (Theo Kế hoạch và Chương trình của Ban Chỉ đạo Tây Bắc)

- Thời gian: ½ ngày. Khai mạc 8h00 ngày 31/ 01/2015.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Thảo Nguyên, Thị trấn Nông Trường, Mộc Châu , Sơn La.

- Chỉ đạo thực hiện: Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- Đơn vị thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 14 tỉnh vùng Tây Bắc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; Các đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014

- Thời gian: ½ ngày. Khai mạc 13h30 ngày 31/ 01/2015.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sao Xanh, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Quy mô: Cấp khu vực.

- Chỉ đạo thực hiện: Ban chỉ đạo hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh TBMR.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu.

- Nội dung:

+ Tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2014;

+ Thống nhất kế hoạch hoạt động của Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2015 và phương hướng hoạt động hợp tác những năm tiếp theo;

+ Tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đối với hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

- Thành phần đại biểu: Khoảng 180 đại biểu.

(Có Kế hoạch chi tiết riêng).

4. Các hoạt động phụ trợ

4.1. Thăm quan, khảo sát một số tuyến, điểm du lịch của Mộc Châu, Vân Hồ:

- Thời gian: Từ ngày 29/01/2015 - 01/02/2015.

- Địa điểm: Một số điểm du lịch sinh thái; Du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện Mộc Châu; UBND huyện Vân Hồ chủ trì đề xuất, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện tuyến, điểm tham quan.

- Nội dung: (Có Kế hoạch chi tiết riêng).

4.2. Chương trình Biểu diễn nghệ thuật

- Thời gian: Ngày 27/01/2015.

- Địa điểm: Tại Khu Quảng trường Mộc Châu.

- Đơn vị thực hiện: Mời đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Hòa Bình.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa thể thao và du lịch Sơn La; UBND huyện Mộc Châu

4.3. Các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng

- Thời gian: Từ ngày 25/01/2015 - 28/01/2015.

- Địa điểm: Một số điểm du lịch sinh thái; Du lịch cộng đồng; Khách sạn lớn trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

- Chủ trì: UBND huyện Mộc Châu, UBND huyện Vân Hồ.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

- Nội dung: (Có Kế hoạch chi tiết riêng).

4.4. Tổ chức bay khinh khí cầu

- Thời gian: Từ ngày 29/01- 01/02/2015.

- Địa điểm: Thị trấn Mộc Châu.

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện Mộc Châu.

- Nội dung: (Có kế hoạch chi tiết riêng).

III. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

(Có biểu lịch trình chi tiết các hoạt động kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách của BCĐ Tây Bắc (dành cho Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc).

- Ngân sách của tỉnh Sơn La;

- Ngân sách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Nguồn kinh phí xã hội hóa và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Từ 30/12/2014 đến 15/01/2015

- Phê duyệt kế hoạch tổng thể.

- Dự thảo giấy mời (giấy mời chung và giấy mời riêng cho từng hoạt động); In ấn và phát hành giấy mời cho các hoạt động theo kế hoạch.

- Chuẩn bị điều kiện cho các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức.

- Phân công bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức vận động tài trợ và tiếp nhận.

- Phê duyệt tổng kinh phí thực hiện chương trình.

- Phối hợp với Ban thư ký Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất chương trình truyền hình trực tiếp Lễ công bố.

- Phê duyệt maket trang trí tổng thể.

- Phê duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật Khát vọng Tây Bắc - Sơn La”.

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014 và các chương trình, hoạt động phụ trợ.

- Tổ chức tập luyện chương trình nghệ thuật cho khối chuyên nghiệp, không chuyên.

- Xây dựng phương án sắp xếp bố trí đón tiếp đại biểu; nơi ăn, nghỉ, tổ chức tiệc chiêu đãi của tỉnh, quà tặng đại biểu tham dự Chương trình. Phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách đón tiếp khách mời tại các cơ sở.

- Hướng dẫn hệ thống các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, các điều kiện để đón tiếp khách tham dự Chương trình đảm bảo trang trọng, lịch sự, hấp dẫn.

- Thực hiện các nội dung tuyên truyền, quảng bá:

+ Xây dựng các cụm pano cổ động có nội dung tuyên truyền cho chương trình.

+ Hướng dẫn căng treo băng rôn theo các trục đường lớn của huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Thành phố Sơn La; trang trí các điểm giao thông, các cụm pa nô lớn; các cụm đèn trang trí; các panô treo tại các cột đèn đường.

+ Hướng dẫn hệ thống các cơ sở lưu trú trang trí băng rôn, cờ, hoa chào mừng.

+ Chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn của huyện Mộc Châu chỉnh trang đường phố, dọn vệ sinh các điểm tổ chức các hoạt động của Chương trình, căng treo băng zôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về sự kiện dọc Quốc lộ 6 và các điểm diễn ra sự kiện, khu đông dân cư.

+ Tổ chức xe thông tin cổ động tuyên truyền trước, trong sự kiện.

+ Tổ chức gặp gỡ các nhà tài trợ, các công ty lữ hành, công ty du lịch, mời phối hợp tổ chức các tour du lịch ngay trong thời điểm tổ chức sự kiện.

+ Xây dựng, in và phát hành kịp thời các ấn phẩm quảng bá: Sách du lịch, tập gấp, bản đ...

+ Xây dựng các bài viết chuyên đề, tin ngắn; phóng sự, clip giới thiệu về tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội văn hóa, du lịch của tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc trên các báo, đài trung ương và địa phương.

- Thời gian: Hoàn thành trước 15/01/2015.

1.3. Từ ngày 15/01/2015 đến 30/01/2015

- Hoàn thiện tất cả các công tác chuẩn bị

- Tổ chức kiểm tra các địa điểm diễn ra các hoạt động; các cơ sở lưu trú; các nhà hàng; các tuyến điểm du lịch.

- Tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ công bố vào ngày 28/01/2015.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam:

Phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình An sinh xã hội vùng Tây Bắc và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.

2.2. Đề nghị Đài tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc: Phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức phát thanh trực tiếp Chương trình An sinh xã hội vùng Tây Bắc và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.

2.3. Đề nghị Tổng cục Du lịch: Phối hợp với UBND tỉnh Sơn La mời các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiêu biểu tham dự Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014; tham gia khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ.

2.4. Đề nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Sơn La - Cơ quan thường trực Ban tổ chức chương trình tham gia ý kiến nội dung, kịch bản Nghệ thuật Khát vọng Tây Bắc - Sơn La”; phối hợp chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật tham gia các hoạt động biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện.

2.5. Đề nghị trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam: Chủ trì thực hiện triển lãm tranh cổ động tấm lớn.

2.6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thẩm định và phê duyệt các nội dung: Khẩu hiệu tuyên truyền, maket trang trí Chương trình, nội dung sách cẩm nang du lịch Sơn La; logo chương trình, kịch bản các hoạt động.

2.7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

- Là cơ quan thường trực của Ban tổ chức Chương trình, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động của các đơn vị theo phân công.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết của các hoạt động trong Chương trình, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2014.

- Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền quảng bá trực quan: Xây dựng, in ấn và căng treo pano, băng rôn, phướn tuyên truyền; In ấn tài liệu quảng bá về du lịch Sơn La.

- Tổng hợp danh sách khách mời, gửi giấy mời cho đại biểu tham dự Chương trình.

- Chỉ đạo Trung tâm thông tin xúc tiến Du Lịch tỉnh thực hiện Không gian ẩm thực dân tộc.

- Mời đoàn Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình biểu diễn phục vụ tại huyện Mộc Châu.

- Phối hợp với UBND huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đón tiếp đại biểu.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch hưởng ứng Chương trình.

- Ký kết hợp đồng với các đơn vị tổ chức sự kiện (Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Thăng Long- Hà Nội; Công ty BIZMEDIA - Hà Nội) theo nội dung kịch bản, kinh phí đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ các nội dung chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp triển khai công việc với các ngành và địa phư­ơng liên quan.

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài Chính tổng hợp.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BCĐ Tây Bắc xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết và chuẩn bị toàn bộ nội dung của Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc khi có sự phân công.

- Chủ trì tham mưu ban hành một số cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, giới thiệu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc và Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Bài giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Sơn La và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

- Chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng lựa chọn một số nhà đầu tư, tham mưu ký kết hợp tác đầu tư và chứng nhận đầu tư.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo, Ban tổ chức phân công.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài Chính tổng hợp.

2.9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý đưa tin, bài, ảnh, phóng sự giới thiệu về Văn hóa, Thể thao, Du lịch của tỉnh và các chương trình hoạt động trong chương trình tổng thể.

- Hướng dẫn và vận động các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tham gia tài trợ các hoạt động của Chương trình.

- Đảm bảo cung cấp sóng thông tin di động tại huyện Mộc Châu trong thời gian diễn ra các hoạt động của Chương trình.

- Thẩm định và cấp giấy phép xuất bản các ấn phẩm, clip, phóng sự tuyên truyền trong chương trình theo thẩm quyền .

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị làm việc với Đài tiếng nói Việt Nam - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đăng tải các nội dung, hoạt động của Chương trình

trước, trong và sau sự kiện (phát thanh trực tiếp Chương trình vào 20h ngày 30/01/2015).

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.10. Sở Tài chính

- Phối hợp, hướng dẫn lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động.

- Tổng hợp và thẩm định kinh phí của các đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đề xuất cân đối nguồn kinh phí đảm bảo kịp thời triển khai thực hiện tổ chức các nội dung, hoạt động của chương trình.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan thanh, quyết toán kinh phí phục vụ tổ chức các hoạt động, chương trình theo đúng chế độ tài chính quy định.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Ban tổ chức phân công.

2.11. Sở Công thương:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vùng Tây Bắc; Không gian Ẩm thực dân tộc.

- Mời các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội chợ theo kế hoạch đã đề ra.

- Cấp giấy phép cho các đơn vị tổ chức hội chợ.

- Phối hợp với các cơ quan và địa phương để tổ chức các hoạt động của Chương trình.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đảm bảo chất lượng hàng hoá tham gia Hội chợ và trên thị trường.

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất giải pháp bình ổn giá các dịch vụ trên địa bàn huyện Mộc Châu, đặc biệt giá phòng nghỉ, giá dịch vụ ăn uống của các cơ sở lưu trú du lịch, các nhà hàng.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.12. Sở Ngoại vụ

- Đề xuất phương án lễ tân, đón tiếp khách nước ngoài theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.13. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo lưu thông các phương tiện và an toàn giao thông.

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt các phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch trong dịp diễn ra Chương trình.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.14. Sở Y tế

- Chỉ đạo xây dựng các phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ sức khoẻ cho các đại biểu tham gia các hoạt động.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Công thương, chỉ đạo các đơn vị, các HTX nông nghiệp tổ chức cung ứng sản phẩm nông nghiệp và tham gia trưng bày Hội chợ hàng tiêu dùng, trưng bày và giới thiệu sản phẩm vùng Tây Bắc; ẩm thực dân tộc.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ ngành được phân công gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.16. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộc Châu chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mộc Châu trưng tập giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động của chương trình khi được Ban tổ chức yêu cầu.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.17. Sở Nội Vụ

- Tham mưu nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Ban tổ chức phân công.

2.18. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan; UBND huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trước và trong quá trình tổ chức các hoạt động, nơi nghỉ của khách;

- Phối hợp với UBND Mộc Châu lên sơ đồ cụ thể, chi tiết bố trí các điểm đỗ xe của khách và các đoàn tham gia Chương trình.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các ngành chức năng thực hiện phương án đảm bảo an toàn khu vực diễn ra các hoạt động trong Chương trình.

- Huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia màn nghệ thuật của chương trình (khi có yêu cầu).

- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng chỉ đạo các đồn biên phòng đảm bảo tốt an ninh biên giới, phối hợp thực hiện tốt thủ tục xuất nhập cảnh của các đoàn khách quốc tế.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.20. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ các hoạt động như: Giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn khách du lịch, giúp Ban tổ chức một số công tác cụ thể khác...

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.21. Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

- Xây dựng kế hoạch mở chuyên mục giới thiệu, quảng bá tuyên truyền về các nội dung, hoạt động của chương trình.

- Trao đổi chương trình với Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình của các tỉnh bạn, cung cấp thông tin cho các báo, đài Trung ương để giới thiệu quảng bá.

- Chủ trì đón tiếp và phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.22. Văn phòng UBND tỉnh

- Thẩm định dự thảo các văn bản do các ngành, các đơn vị soạn thảo trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các bộ, ban, ngành liên quan về triển khai các hoạt động; chuẩn bị các nội dung làm việc với Đài truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp chương trình an sinh xã hội vùng Tây Bắc và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất quà tặng cho các đại biểu (Trung ương, khách quốc tế, các tỉnh bạn, đại biểu lão thành cách mạng).

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.23. Công ty Điện lực Sơn La

- Đảm bảo nguồn điện và lên các phương án dự phòng để cung cấp, đảm bảo điện cho toàn bộ các hoạt động của chương trình, đặc biệt là đêm truyền hình trực tiếp chương trình.

- Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện chương trình nghệ thuật để thử tải và kiểm tra các thiết bị âm thanh, ánh sáng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc phục vụ truyền hình trực tiếp.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.24. Hiệp hội Du lịch Sơn La; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

- Chủ trì xây dựng kế hoạch vận động các doanh nghiệp là thành viên tham gia tài trợ cho các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức sự kiện.

- Vận động các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Ẩm thực dân tộc.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Ban tổ chức phân công.

2.25. UBND huyện Mộc Châu

- Thành lập Ban Tổ chức của huyện để chủ động thực hiện và phối hợp với các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức thành công các hoạt động của Chương trình.

- Chủ trì phối hợp với huyện Vân Hồ xây dựng kế hoạch chi tiết của huyện về các nội dung, hoạt động được giao tham gia trong khuôn khổ tổ chức sự kiện (Biểu diễn văn nghệ quần chúng; lựa chọn một số điểm du lịch trên địa bàn huyện, xây dựng tour, tuyến du lịch phục vụ nhu cầu thăm quan của đại biểu; Khinh khí cầu…).

- Chuẩn bị mặt bằng (Quảng trường khu hành chính) để tổ chức các sự kiện, phối hợp trang trí, khánh tiết...

- Chỉ đạo tổ chức xe thông tin cổ động tuyên truyền trước, trong sự kiện.

- Huy động lực lượng tham gia luyện tập và biểu diễn chương trình nghệ thuật.

- Đảm bảo các hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch và nơi tổ chức sự kiện...

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, trang trí đèn đường phố, đặt biển chào và biển sơ đồ tuyến, điểm du lịch.

- Chủ trì xây dựng phương án bố trí ăn, nghỉ, đón tiếp đại biểu tham dự sự kiện. Chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn chỉnh trang cơ sở vật chất đ đón tiếp khách. Phối hợp đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động khác có liên quan theo nhiệm vụ được phân công.

- Bố trí một số điểm trường học tại Mộc Châu phục vụ luyện tập, ăn nghỉ cho diễn viên tham gia Chương trình.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.26. UBND huyện Vân Hồ

- Phối hợp với UBND huyện Mộc Châu lựa chọn một số điểm du lịch trên địa bàn huyện, xây dựng tour, tuyến du lịch phục vụ nhu cầu thăm quan của đại biểu.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng tại một số điểm du lịch trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện; Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện xây dựng pano tấm lớn.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo, Ban tổ chức phân công.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.27. Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị

- Phối hợp với UBND huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đô thị trên tất cả các điểm diễn ra hoạt động của Chương trình.

- Bố trí các nhà vệ sinh di động tại các điểm diễn ra các hoạt động.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2.28. Chi nhánh Công ty Chè Mộc Châu:

Tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ hàng tiêu dùng, trưng bày giới thiệu sản phẩm vùng Tây Bắc và không gian ẩm thực dân tộc. Xây dựng không gian cho tour du lịch thăm quan cánh đồng chè, khám phá và trải nghiệm quy trình sản xuất chè tại Mộc Châu.

2.29. Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu: Tham gia các sản phẩm tại Hội chợ hàng tiêu dùng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm vùng Tây Bắc; Xây dựng chương trình cho tour du lịch thăm quan bò sữa và quy trình sản xuất sữa Mộc Châu.

2.30. Các công ty kinh doanh du lịch tỉnh Sơn La: Xây dựng các chương trình du lịch phục vụ khách du lịch và các đại biểu, tuyển chọn hướng dẫn viên có trình độ nghiệp vụ hướng dẫn tour; Phối hợp với các doanh nghiệp du lịch khu vực Tây Bắc trưng bày sách, ảnh, tờ gấp về quảng bá du lịch, chào bán các sản phẩm du lịch.

2.31. Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Thăng Long; Công ty BIZMEDIA - Hà Nội

- Ký kết hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nội dung, công việc theo kịch bản và kinh phí đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Sơn La.

- Thực hiện các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu chất lượng; mỹ thuật và nghệ thuật.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình An sinh xã hội, Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La”. Đề nghị các bộ, ban, ngành, cục, vụ, viện trung ương quan tâm phối hợp; Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ VH,TT&DL;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Du lịch;
- TT TU; HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đơn vị tổ chức sự kiện;
- Lưu: VT.VX.HA.50b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 08/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 03/KH-UBND

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278672