• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Tải về Văn bản khác 05/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

Để đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu và góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên đa bàn thành phố năm 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 như sau:

I. Mục đích - yêu cầu

1. Mục đích:

Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Du năm 2017 (sau đây gọi là Chương trình) nhằm góp phần đảm bo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, chăm lo an sinh xã hội đồng thời gn với việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

2. Yêu cầu:

- Hàng hóa trong Chương trình là sản phẩm sản xuất trong nước, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả phù hợp, có ngun cung di dào tham gia cân đối cung - cu và đáp ứng nhu cu tiêu dùng của nhân dân thành ph, k ctrong trường hợp xảy ra biến động thị trường.

- Tăng cường mở rộng đầu tư - liên kết các tỉnh, thành phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng sut, chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố và mở rộng thị trường.

- Thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối, đa dạng hóa mô hình mạng lưới điểm bán nhằm đảm bảo hàng hóa bình n thị trường được phân phi đến người tiêu dùng một cách thuận lợi, nhanh chóng; tập trung phát triển điểm bán tại các huyện ngoại thành; khu-cụm công nghiệp, chợ truyn thng, khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố.

- Nâng cao năng lực các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất sản phẩm cung ứng phù hợp nhu cầu thị trường; kết nối các hợp tác xã với hệ thống thương mại, các khách hàng có nhu cầu nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và cung ứng hàng hóa ngày càng dồi dào cho thị trường.

II. Nội dung thực hiện

1. Các nhóm hàng và lượng hàng tham gia Chương trình:

1.1. Nhóm hàng:

Chương trình thực hiện bình ổn thị trường đối với 8 nhóm hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu: gạo tẻ, đường (RE và RS), du ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, thủy hi sản (chế biến và tươi sng).

1.2. Lượng hàng:

- Slượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường năm 2017 trong 01 tháng bình thường trong năm (Được tính toán dựa trên số lượng dân trên địa bàn thành phố: 2 triệu người)

TT

Mặt hàng

ĐVT

Nhu cầu thị trường

S lượng hàng hóa tham gia bình ổn

1

Go tẻ

Tn

14.000

2.000

2

Thịt lợn

Tn

3.000

600

3

Thịt gia cầm

Tn

2.000

500

4

Trứng gia cầm

Quả

12.000.000

1.300.000

5

Đường

Tn

300.000

50.000

6

Dầu ăn

Lít

1.500.000

200.000

7

Thủy sản

Tấn

2.500

250

8

Nhóm hàng thực phẩm chế biến

Tấn

1.500

200

- Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường các tháng Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - năm 2017 (trung bình nhu cầu thị trường tăng 10-20%):

TT

Mt hàng

ĐVT

Nhu cầu thị trường

Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn

1

Go tẻ

Tấn

16.000

4.000

2

Thịt lợn

Tấn

4.000

1.000

3

Tht gia cm

Tn

3.000

700

4

Trứng gia cầm

Quả

15.000.000

1.500.000

5

Đường

Tấn

350.000

80.000

6

Dầu ăn

Lít

1.800.000

250.000

7

Thủy sản

Tn

3.000

1.500

8

Nhóm hàng thc phẩm chế biến

Tấn

2.000

400

2. Đối tượng và điều kiện tham gia Chương trình:

2.1. Đối tượng:

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình và chấp hành các quy định của Chương trình.

- Tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình và chấp hành các quy định của Chương trình.

2.2. Điều kiện:

a. Đối với các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia phải có chức năng sản xuất - kinh doanh phù hợp với các nhóm hàng trong Chương trình; có thương hiệu, uy tín, năng lực sản xuất, kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng trong Chương trình; có nguồn hàng cung ứng cho thị trường với số lượng lớn, ổn định và xuyên sut thời gian thực hiện Chương trình.

- Có trụ schính, chi nhánh tại thành phố Hải Phòng; có hệ thống nhà xưởng, kho bãi, trang thiết bị - công nghệ sản xuất hiện đại và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng; có phương tiện vận chuyển phục vụ việc phân phi hàng hóa và bán hàng lưu động theo yêu cầu của Chương trình.

- Cam kết sản xuất, cung ứng hàng hóa tham gia Chương trình đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và nhãn mác sản phẩm; thực hiện việc niêm yết giá theo quy định, bán đúng giá đăng ký.

- Có các điểm bán hàng (siêu thị, cửa hàng tiện lợi...) hoạt động ổn định trên địa bàn thành phHải Phòng; đăng ký danh sách, địa chỉ các đim bán và kế hoạch phát triển hệ thống phân phối trong thời gian thực hiện Chương trình kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình.

- Có kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tạo nguồn hàng khả thi; có năng lực tài chính lành mạnh; không có nợ xu, nợ quá hạn (thhiện qua báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán trong 2 năm gn nhất).

b. Đối với các tổ chức tín dụng:

- Căn cứ nhu cầu, khả năng và các quy định pháp luật có liên quan đthực hiện việc đăng ký hạn mức tín dụng với lãi suất thấp hơn so với thị trường từ 1­-2% và các sản phẩm dịch vụ khác (nếu có) danh cho doanh nghip tham gia Chương trình.

- Xây dựng phương án cho vay và quy trình thm định cụ thể, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời giải quyết thủ tục cho vay và giải ngân vốn vay theo quy định cho doanh nghiệp tham gia Chương trình.

- Chịu trách nhiệm về việc xét duyệt, quyết định cho vay theo quy định pháp luật, theo nội dung ký kết khi tham gia Chương trình và các quy định khác có liên quan của Chương trình.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia Chương trình:

3.1. Quyền lợi:

- Được kết nối với các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình đ vay vn với lãi suất phù hợp nhằm đầu tư chăn nuôi, sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển hệ thống phân phối và dự trữ hàng hóa để cung ứng phục vụ bình n thị trường thành phố xuyên suốt thời gian thực hiện Chương trình. Hạn mức vay tương ứng lượng hàng được giao thực hiện bình n thị trường theo Kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

- Được hỗ trợ truyền thông, quảng bá đối với hàng hóa bình n thị trường, điểm bán bình ổn thị trường khi đăng ký tham gia Chương trình và các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường.

- Được giới thiệu mặt bằng để đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển hệ thống phân phối phục vụ bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố; ưu tiên giới thiệu cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường vào mạng lưới đim bán hiện hữu của Chương trình, chtruyền thống, bếp ăn tập thể tại các khu-cụm công nghiệp.

3.2. Nghĩa vụ:

- Thực hiện đăng ký mã số (nếu có), chủng loại, slượng, chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình.

- Tchức sản xut - kinh doanh theo đúng kế hoạch tạo ngun hàng và cung ứng hàng hóa đủ số lượng đăng ký đã được phê duyệt; đảm bảo hàng hóa tham gia Chương trình đạt chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt.

- Tích cực phát triển hệ thống phân phi và tăng s đim bán hàng bình n thị trường; chú trọng phát triển điểm bán tại các huyện ngoại thành, chợ truyền thống, khu-cụm công nghiệp, khu lưu trú công nhân, bếp ăn tập thể ...

- Thông tin công khai, rộng rãi địa chỉ các điểm bán; treo băng rôn, bảng hiu, niêm yết bảng giá, v.v. theo đúng quy cách hướng dẫn của Sở Công Thương; trưng bày hàng hóa tại các vị trí thuận tiện, riêng biệt để người tiêu dùng dễ nhìn, dễ nhận biết và mua sắm.

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay và lãi vay đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết với các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không thực hiện đúng cam kết về cung ứng lượng hàng theo kế hoạch; doanh nghiệp phải hoàn trả toàn bộ phần vốn vay và chịu phạt lãi suất theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đúng các cam kết và các quy định của Chương trình theo kế hoạch này.

4. Cơ chế thực hiện Chương trình:

4.1. Thời gian: Bắt đầu từ 01/01/2017 đến 15/11/2017.

4.2. Nguồn vốn:

- Doanh nghiệp chủ động sử dụng từ nguồn vốn tự có, vốn vay các tổ chức tín dụng đăng ký cho doanh nghiệp tham gia Chương trình vay với hạn mức tín dụng và lãi suất phù hợp nhằm đầu tư chăn nuôi, sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển hệ thống phân phối và dự trữ hàng hóa để cung ứng phục vụ bình ổn thị trường thành phố.

- Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục vay vốn và giải ngân vốn vay theo quy trình thủ tục đúng quy định pháp luật do các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình công bố, hướng dẫn. Lịch trả nợ vay, hạn mức vay và lãi suất cụ thể sẽ do các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia Chương trình thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trong hợp đồng vay vốn.

4.3. Giá bán bình n thị trường:

- Doanh nghiệp tham gia Chương trình xây dựng và đăng ký giá bán bình ổn thị trường với Sở Tài chính theo nguyên tắc xác định đầy đủ, chính xác cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và phải thấp hơn giá thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng tại thời điểm đăng ký giá ít nhất từ 2% đến 5%.

- Trường hợp thị trường biến động tăng hoặc giảm đối với giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản xuất, doanh nghiệp thực hiện vic điều chỉnh giá bán bình ổn thị trường như sau:

+ Trường hợp giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào biến động tăng từ 5% đến 10% so thời điểm doanh nghiệp đăng ký giá bán bình n thị trường, doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại giá bán tại STài chính. Doanh nghiệp được điu chỉnh giá bán sau khi STài chính thẩm định, chp thuận bng văn bản.

+ Trường hợp thị trường giảm giá từ 5% trlên (nghĩa là giá bán bình ổn thị trường chỉ còn thấp hơn giá thị trường dưới 5%), doanh nghiệp phi chủ động điều chỉnh giảm giá bán tương ứng và gửi thông báo về Sở Tài chính.

+ Trong trường hợp thị trường giảm giá chưa đến 5%, các đơn vị chủ động thực hiện các chương trình khuyến mãi phù hợp với tình hình thực tế và gửi thông báo về Sở Công Thương, S Tài chính.

- Giá thị trường là giá do Cục Thống kê công bố tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký giá hoặc thời điểm doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh, có tham khảo từ mạng lưới thông báo giá của S Tài chính.

- Trường hợp thị trường biến động do có hiện tượng nâng giá gây khan hiếm gitạo, doanh nghiệp tham gia Chương trình phải chấp hành việc cung ứng lượng hàng hóa có khả năng điều tiết thị trường theo sự điều phi của S Công Thương.

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn nguyên liệu, sản xuất, dự trữ hàng hóa đầy đủ, ổn định để cung ứng và giữ ổn đnh giá bán trong thời gian 2 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (tháng trước Tết và tháng sau Tết)

- Các hệ thống phân phối khi tham gia Chương trình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia Chương trình cung ứng hàng hóa bình n thị trường vào hệ thống với mức chiết khấu ưu đãi, thực hiện việc chia sẻ chiết khấu và các chi phí khác khi có biến động giá nhằm ổn định thị trường.

- Đối với các doanh nghiệp không sử dụng vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, UBND thành phố khuyến khích các doanh nghiệp này giảm giá các mặt hàng thiết yếu từ 5%-10% so với giá thị trường.

4.4. Phát triển mạng lưới:

- Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích, kêu gọi các thành phn kinh tế, có năng lực, kinh nghiệm tham gia bình ổn giá cả thị trường, chủ động tạo nguồn hàng, xây dựng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, góp phần cùng thành phố giữ ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội cho các tng lớp nhân dân trên địa bàn

- Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình đầu tư phát triển các loại hình phân phối hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi); đy mạnh việc phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, tăng thêm lượng hàng hóa bán tại huyện ngoại thành, chợ truyền thống, khu-cụm công nghiệp, khu lưu trú công nhân, bếp ăn tập thể v.v.

5. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tham gia Chương trình

* Doanh nghiệp tham gia Chương trình nộp hồ sơ cho Sở Công Thương, Sở Tài Chính gồm:

- Đăng ký tham gia Chương trình (Theo Mu số 01 gửi kèm Kế hoạch)

- Hồ sơ đăng ký giá (Theo Mu tại 02 gửi kèm Kế hoạch)

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế.

- Báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán năm 2014, năm 2015.

* Tổ chức tín dụng nộp Đăng ký tham gia chương trình (theo Mu 03 gửi kèm Kế hoạch) gửi Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng.

Bước 2: Các tổ chức tín dụng đăng ký tham gia Chương trình được Sở Công Thương tổng hợp, quyết định công bố danh sách các tổ chức tín dụng thực hiện Chương trình bình ổn thị trường.

Đối với các doanh nghiệp do SCông Thương giới thiệu cho các tổ chức tín dụng: Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia, Sở Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ và công bố danh sách doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp thuộc danh sách công bố của Sở Công Thương là đối tượng được vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng đăng ký tham gia Chương trình và thực hiện nộp hồ sơ vay vốn tại các tổ chức tín dụng này.

Đối với các doanh nghiệp do tổ chức tín dụng khai thác tìm hiểu: Các tổ chức tín dụng hướng dẫn các thủ tục vay vốn cho doanh nghiệp đồng thời đề nghị doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký theo quy định đến Sở Công thương để Sở Công Thương quyết định công nhận doanh nghiệp thực hiện Chương trình bình ổn thị trường.

Bước 3: Doanh nghiệp sau khi được Sở Công Thương quyết định công nhận doanh nghiệp thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2016 trên địa bàn thành phố được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Chương trình.

Hàng tháng, các doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh các nhóm hàng thuộc Chương trình bình ổn mà doanh nghiệp thực hiện, các tổ chức tín dụng báo cáo về tình hình giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình.

Bước 4: Căn cứ kết quả giải ngân vốn vay và thực hiện Chương trình do các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng báo cáo, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành đánh giá tình hình giải ngân vốn của các tổ chức tín dụng, tình hình vay vốn của các doanh nghiệp và kết quả thực hiện chương trình.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan thường trực của Chương trình, chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- S Công Thương chủ trì xây dựng Đề án thực hiện hỗ trợ tiền lãi vay vốn cho các doanh nghiệp tham gia chương trình Bình ổn thị trường năm 2017 và những năm tiếp theo báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để thực hiện đảm bảo quy định.

- Chủ trì, phối hợp các Sở - ngành có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường và tình hình cung - cu hàng hóa; xác định các mặt hàng thiết yếu và chọn danh mục hàng hóa đưa vào Chương trình; xây dựng tiêu chí lựa chọn các đơn vị tham gia Chương trình; công khai thông tin đăng ký tham gia Chương trình đến mọi đối tượng doanh nghiệp và vận động tham gia; tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục và tổ chức xét chọn các đơn vị đủ điều kiện để tham gia Chương trình.

- Phi hợp các S, ngành chức năng xác định lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng tiến độ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp.

- Phối hợp các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận - huyện kiểm tra, giám sát công tác sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Hợp tác thương mại với các tỉnh, thành trên cả nước; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất - kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối, tạo chuỗi cung ứng hàng hóa ổn định và có khả năng chi phối dẫn dắt thị trường.

- Phối hợp các cơ quan thông tin - truyền thông cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về Chương trình và tình hình cung - cu hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường: Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, không đảm bảo an toàn thực phẩm.... Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá liên quan đến mặt hàng bình ổn thị trường. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các đơn vị tham gia Chương trình, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp; theo dõi, đánh giá và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia thực hiện tốt Chương trình.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp các Sở - ngành chức năng xác định hạn mức vay của từng doanh nghiệp (có nhu cầu vay vốn) tương ứng với lượng hàng hóa được giao thực hiện bình ổn thị trường.

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá của doanh nghiệp tham gia Chương trình; kiểm tra, điều chỉnh giá bán bình ổn thị trường của doanh nghiệp, đảm bảo giá bán bình ổn thị trường đúng quy định của Chương trình.

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bình ổn giá năm 2017 sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án thực hiện hỗ trợ tiền lãi vay vốn cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường.

- Phối hợp các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của doanh nghiệp tham gia Chương trình. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng công bố công khai các hành vi vi phạm pháp luật về giá của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để nhân dân biết và giám sát kiểm tra.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu; tổ chức kiểm tra trong các trường hợp biến động giá (nếu có); tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả kiểm tra.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Giới thiệu các đơn vị chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch và có nguồn hàng ổn định (ưu tiên các sản phẩm đạt chuẩn Viet GAP, HACCP, v.v.) tham gia cung ứng hoặc cung ứng hàng hóa vào hệ thống phân phối của Chương trình để bình ổn thị trường.

- Định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia Chương trình liên kết trong quá trình đầu tư phát triển chăn nuôi tạo nguồn thực phẩm bình ổn thị trường (con giống, thức ăn, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, v.v.).

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đưa tin chính xác, kịp thời và phù hợp; tránh sai lệch làm ảnh hưởng đến Chương trình.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế:

- Tạo điều kiện bố trí địa điểm phù hợp đtổ chức bán hàng lưu động tại các khu-cụm công nghiệp; đăng ký danh sách địa điểm, thời gian, quy mô tổ chức và các yêu cu khác (nếu có) gửi về SCông Thương để tổng hợp, lập kế hoạch bán hàng lưu động năm 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

- Phối hợp SCông Thương kết ni doanh nghiệp tham gia Chương trình với các đơn vị liên quan nhằm cung ng hàng hóa bình n thị trường vào khu-cụm công nghiệp.

- Sắp xếp, bố trí địa điểm phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện việc đầu tư phát triển điểm bán hàng bình ổn thị trường tại các khu- cụm công nghiệp.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng:

- Thông báo nội dung cụ thể về Chương trình đến các tổ chức tín dụng và giới thiệu các tổ chức tín dụng có nhu cầu và khả năng thực hiện đăng ký tham gia Chương trình.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố xây dựng phương thức cho vay, nguồn vốn và mức lãi suất phù hợp đăng ký thực hiện Chương trình gửi SCông Thương để kết nối với doanh nghiệp thực hiện chương trình.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố rà soát khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc nhóm hàng trong Chương trình, đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình, tổng hợp danh sách doanh nghiệp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng và Sở Công Thương.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình thực hiện việc cho vay theo quy định pháp luật, theo nội dung ký kết khi tham gia Chương trình và các quy định khác có liên quan của Chương trình.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các tổ chức tín dụng tham gia Chương trình thực hiện việc giải ngân vốn vay cho doanh nghiệp bình ổn thị trường nhằm đảm bảo việc giải ngân được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

7. Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, xử lý theo quy định và theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, sản xuất - kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không có hóa đơn, chứng từ, hàng không có ngun gc xuất xứ, hàng không có nhãn mác, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, v.v.

- Phối hợp với các Sở - ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định pháp luật về giá.

- Kiểm tra, phát hiện, xử theo quy định và theo thẩm quyền các trường hợp lợi dụng thương hiệu của Chương trình gây nhm ln cho người tiêu dùng và làm ảnh hưởng uy tín của Chương trình.

8. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Chương trình, doanh nghiệp và điểm bán tham gia Chương trình để người dân trên địa bàn biết và tham gia mua sm.

- Rà soát, giới thiệu các mặt bằng đang quản lý, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích cho doanh nghiệp tham gia Chương trình đầu tư phát trin cửa hàng, siêu thị bán hàng bình ổn thị trường, phát triển điểm bán tại các chợ truyền thống để ưu tiên phân phối những mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả.

- Hỗ trvà bố trí địa điểm phù hợp để doanh nghiệp tham gia Chương trình tổ chức bạn hàng lưu động trên địa bàn; đăng ký danh sách địa điểm, thời gian, quy mô tổ chức và các yêu cầu khác (nếu có) gửi về Sở Công Thương đtổng hợp, xây dựng kế hoạch bán hàng lưu động năm 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

- Chịu tch nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn; công tác quản lý giá, kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn. Chủ động thông tin, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính xử lý kịp thời những bt n trong diễn biến cung - cu hàng hóa và các trường hợp biến động giá trên địa bàn (nếu có).

- Chỉ đạo các phòng - ban và cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp, hỗ trợ sở - ngành và doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn thtrường, hỗ trợ cho hoạt động của các phương tiện vận tải vận chuyn hàng hóa bình ổn thị trường và các điểm bán trong Chương trình trên địa bàn./.

9. Chế độ báo cáo:

- Các doanh nghiệp tham gia Chương trình báo cáo tình hình thực hiện tổ chức bán và dự trữ hàng hóa theo kế hoạch đăng ký được phê duyệt.

- Các tổ chức tín dụng báo cáo về việc giải ngân nguồn vốn cho các doanh nghiệp vay thực hiện Chương trình bình ổn thị trường.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo đánh giá tình hình giá cả thị trường liên quan đến các mặt hàng trong Chương trình theo địa bàn quản lý.

- Thời gian gửi báo cáo: Ngày 15 hàng tháng.

- Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về:

+ Sở Công Thương (Số 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng)

+ S Tài Chính (21 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng)

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng (4 Nguyn Tri Phương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng)

- Cơ quan thường trực của Chương trình: Phòng Thương mại, SCông Thương (Điện thoại: 0313.951201. Fax: 0313.845794)

10. Kiểm tra, kiểm soát:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Chương trình của các đơn vị tham gia, tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQ VN TP;
- Các Sở, Ban, ngành;
- NNNN chi nhánh HP;
- UBND các quận, huyện;
- CV: CT, TC, NN;
- Lưu: V
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 04/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 05/KH-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341812