• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 100/KH-UBND tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016 do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Văn bản khác 100/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIỮ TRẺ EM MÙA LŨ NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

Để từng bước hạn chế tình trạng trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích gây ra, đặc biệt là tai nạn đuối nước; những nơi thường xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em ở tại gia đình, trường học và nơi công cộng, đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016 với các nội thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đặc biệt là tai nạn thương tích trẻ em trong đó có tai nạn đuối nước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình trong việc phòng ngừa các nguy cơ có thể gây tai nạn thương tích, đặc biệt là giảm đến mức thấp nhất các loại tai nạn thương tích ở trẻ em tại gia đình trong sinh hoạt hàng ngày và tử vong do đuối nước, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn.

Thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tạo ra sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội đối với việc phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền:

a) Các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí thành phố như: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, quận, huyện về công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước.

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các ngành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trong mùa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh quận, huyện và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó cần tuyên truyền thông qua các ban, ngành, đoàn thể đến tận các chi, tổ hội và từng hộ gia đình, qua đó giúp họ có kiến thức để phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.

2. Tổ chức điểm giữ trẻ:

Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành tổ chức khảo sát các xã, phường, thị trấn có nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng trong mùa lũ, xây dựng kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức điểm giữ trẻ phù hợp và an toàn trong mùa lũ năm 2016. Đồng thời, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành, đoàn thể khác vận động các hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi, gửi trẻ tại các điểm tập trung để đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Thời gian, số lượng, địa điểm:

a) Thời gian: Tổ chức các điểm giữ trẻ tập trung từ ngày 20/9 đến ngày 30/10/2016 (tùy theo tình hình thực tế mực nước lên tại các quận, huyện mà tổ chức cho phù hợp).

b) Địa điểm: Tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng ngập sâu trong mùa lũ, tập trung vào quận Thốt Nốt và các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền.

c) Số lượng: Theo thực tế tại quận, huyện.

d) Đối tượng: Trẻ em dưới 6 tuổi sống trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn, trẻ em sống trong gia đình có nguy cơ bị tai nạn thương tích cao.

4. Kinh phí thực hiện:

a) Cấp thành phố: Kinh phí kiểm tra, giám sát chi từ nguồn dự phòng của ngân sách thành phố.

b) Đối với quận, huyện: Chi từ nguồn dự phòng ngân sách của quận, huyện để tổ chức các điểm giữ trẻ mùa lũ và thuê giáo viên dạy trẻ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Hội Nông dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đến quận, huyện; đồng thời, tổ chức kiểm tra quận, huyện trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phân công giáo viên mầm non tham gia giữ trẻ (mỗi điểm 01 cô); vận động hỗ trợ đồ chơi cho trẻ em và kiểm tra việc chăm sóc trẻ tại các điểm giữ trẻ.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, quận, huyện tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình dịch bệnh, hỗ trợ hóa chất khử khuẩn phòng bệnh lây truyền trong mùa mưa lũ.

4. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Hội Nông dân thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo cơ sở vận động hội viên tham gia vào các điểm giữ trẻ và quản lý trẻ (mỗi điểm 01 người).

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành khảo sát thực trạng trẻ em bị ảnh hưởng bởi mùa lũ năm 2016 và thành lập các điểm giữ trẻ tập trung tại cơ sở, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của trẻ em.

6. Đối với quận, huyện không tổ chức tập trung điểm giữ trẻ trong mùa lũ năm 2016, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh và đến tận các hộ gia đình có trẻ em quan tâm, quản lý con em chặt chẽ hơn trong mùa lũ, không để xảy ra tình trạng trẻ em bị đuối nước.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016, đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 25/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 100/KH-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331040