• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp

 

Kế hoạch 1449/KH-BGDĐT về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 1449/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1449/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Quyết định số 1665);

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020, cụ thể như sau.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV), giúp HSSV thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm để biến ý tưởng thành hiện thực. Tạo sân chơi thiết thực đối với HSSV trong toàn quốc.

b) Tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao.

c) Tôn vinh các cá nhân, tập thể có những ý tưởng sáng tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp thực tiễn. Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ sở đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân đã quan tâm, ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khởi nghiệp của HSSV.

2. Yêu cầu

a) Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2020 (gọi tắt là Ngày hội) được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

b) Các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội được tổ chức an toàn và thu hút được sự tham gia của HSSV trong toàn quốc.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian tổ chức: dự kiến 02 ngày, ngày 18-19 tháng 12 năm 2020.

2. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần

1. Các cơ quan Trung ương

- Lãnh đạo Đảng và Chính phủ.

- Các Bộ, ban ngành, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo các Cục, Vụ và các cán bộ, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan.

3. Đại diện các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các trường THPT, THCS trên toàn quốc; đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Đại diện các tổ chức phi chính phủ về khởi nghiệp, các tổ chức quốc tế, sinh viên và nhóm sinh viên quốc tế, Hiệp hội các doanh nghiệp.

5. Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

6. Đại diện các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm, đồng hành, phối hợp hỗ trợ thực hiện Quyết định số 1665.

7. Học sinh, sinh viên các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và học sinh THPT, THCS.

IV. Nội dung

1. Lễ khai mạc.

2. Hội thảo, các hoạt động kết nối, giao lưu, diễn đàn với các chuyên gia về khởi nghiệp.

3. Triển lãm dự án khởi nghiệp của HSSV và của các cơ sở đào tạo.

4. Giao lưu, văn hóa, văn nghệ, trò chơi về khởi nghiệp

5. Chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020).

6. Lễ Bế mạc, vinh danh trao Giải cho các dự án đoạt Giải.

V. Chương trình Ngày hội (Dự kiến)

 

Ngày 18/12

Ngày 19/12

Sáng

08h30-11h30:

Thi chặng 1 Vòng Chung kết cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020, tại khu trưng bày các dự án khởi nghiệp

08h00-09h00: Lễ khai mạc Ngày hội năm 2020

09h30-12h00: Thi chặng 2 Vòng Chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

Chiều

14h00-16h00: Hội thảo khối các cơ sở đào tạo: Giải pháp phát triển các dự án khởi nghiệp của giảng viên trẻ và sinh viên

14h00-16h00: Hội thảo khối các Sở GDĐT: Phát triển câu lạc bộ khởi nghiệp và nội dung đào tạo khởi nghiệp trong các trường THPT, THCS, kinh nghiệm và giải pháp

16h30-18h30: Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”

14h00-16h30: Diễn đàn giao lưu, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV

16h30-17h30: Lễ Bế mạc, vinh danh, trao giải Cuộc thi (SV_STARTUP-2020) và công bố đơn vị đăng cai tổ chức năm Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2021

Tối

19h30-22h00: Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các trường THPT, THCS và các vùng miền.

18h30-20h00: Gala Dinner

VI. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Đề án 1665 triển khai các hoạt động theo Kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau sự kiện.

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ mời đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia các hoạt động tại Ngày hội.

- Thành lập Ban giám khảo cuộc thi và các hoạt động chuyên môn có liên quan; Chủ trì tổ chức diễn đàn giao lưu truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV.

- Xây dựng chương trình, kịch bản nội dung chi tiết các hoạt động tại Ngày hội. Lựa chọn, kiểm duyệt nội dung phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tại buổi Lễ Khai mạc và các hoạt động liên quan.

- Kiểm tra và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Kế hoạch.

2. Vụ Giáo dục Đại học chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường và các doanh nghiệp đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Đề án 1665 xây dựng nội dung, chương trình, giấy mời đại biểu tham dự và chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển đối với các dự án khởi nghiệp của giảng viên trẻ và sinh viên”; Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

3. Vụ Giáo dục Trung học chủ trì phối hợp với tổ chức JA Việt Nam, Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nội dung, chương trình Hội thảo “Phát triển câu lạc bộ khởi nghiệp và nội dung đào tạo khởi nghiệp trong các trường THPT, THCS, kinh nghiệm và giải pháp” tại Ngày hội. Chịu trách nhiệm xây dựng công văn triệu tập, giấy mời đại biểu, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Hội thảo.

4. Vụ Thi đua Khen thưởng chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trình Lãnh đạo Bộ các thủ tục về khen thưởng, vinh danh đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc thi.

5. Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ trì, phối hợp với Novaedu tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2020. Thành lập Ban tổ chức Ngày hội, cử Lãnh đạo nhà trường làm Trưởng Ban tổ chức và Ban tổ chức có trách nhiệm chính như sau:

a) Thành lập các Tiểu ban chuyên trách Tổ chức Ngày hội, phân công, bố trí cán bộ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thông suốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

b) Chuẩn bị, bố trí địa điểm tổ chức các hoạt động, hội trường, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, các gian hàng, địa điểm đón khách, các dịch vụ đi kèm.

c) Bố trí sân bãi để xe của đại biểu, khách mời. Bố trí nguồn điện để lắp đặt thi công các công trình.

d) Bố trí sinh viên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ lễ tân, đón và tiếp khách, đón tiếp đại biểu. Thực hiện nhiệm vụ chỉ dẫn, hướng dẫn khách mời đến cá địa điểm tổ chức, hướng dẫn các đại biểu ở xa, địa điểm phòng nghỉ, khách sạn.

e) Tổ chức các hoạt động truyền thông về sự kiện. Xây dựng công văn đề nghị Công an phường hỗ trợ, phân luồng giao thông, bố trí nhân sự đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường.

f) Bố trí đội ngũ bảo vệ, nhân sự của trường, sinh viên tình nguyện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong 02 ngày diễn ra Ngày hội, bảo quản trang thiết bị, tài sản của trường, của Ban Tổ chức, ứng phó với các tình huống khẩn cấp về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tình huống khẩn cấp khác.

6. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tạo điều kiện cho các đội tham dự Cuộc thi của trường tham gia sự kiện và chuẩn bị nội dung, sản phẩm trưng bày trong các gian hàng tại Ngày hội. Tuyên truyền đến toàn thể HSSV về các hoạt động của Ngày hội.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tuyên truyền, huy động giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố tham gia, hưởng ứng các hoạt động tại Ngày hội. Phối hợp với tổ chức JA Việt Nam xây dựng gian hàng khối học sinh THPT, THCS.

8. Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức lựa chọn các dự án của học sinh THPT, THCS trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi tham dự Cuộc thi. Tạo điều kiện cho đội tham dự Cuộc thi của tỉnh, thành phố tham gia sự kiện và chuẩn bị nội dung, sản phẩm trưng bày trong các gian hàng tại Ngày hội.

VII. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án theo quy định tại Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” đến năm 2025, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

 

Nơi nhận:
- Các trường ĐH, CĐSP, TCSP;
- Các Sở giáo dục và đào tạo;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ; (để ph/h)
- Các Bộ LĐTBXH; KHCN; TC; KHĐT; (để ph/h)
- Trung ương Đoàn TNCS HCM; (để ph/h)
- Phòng TM&CN Việt Nam; (để ph/h)
- Hiệp Hội các doanh nghiệp; (để ph/h)
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ GDĐT; (để ph/h)
- Trường Đại học SPKT TP. Hồ Chí Minh; (để ph/h)
- Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh; (để ph/h)
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1449/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 18/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1449/KH-BGDĐT

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458753