• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 1475/KH-UBND năm 2021 phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Văn bản khác 1475/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG THỦ DÂN SỰ VỀ ỨNG PHÓ THẢM HỌA CHÁY LỚN NHÀ CAO TẦNG, KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, Kế hoạch số 248/KH-BCA-C07 ngày 09/6/2021 của Bộ Công an về phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo phương châm “bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy lớn gây ra.

2. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

3. Kiện toàn tổ chức, biên chế; phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng liên quan; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Chủ động tuyên truyền, phòng ngừa thảm họa cháy lớn

1.1. Tổ chức tuyên truyền vận động, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra cháy lớn cho quần chúng Nhân dân, những người làm việc trong các cơ sở nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư biết để chủ động tham gia công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn và tích cực tham gia ứng phó khi có cháy, nổ xảy ra.

1.2. Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo theo quy đnh của pháp luật; thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH theo quy đnh của pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chđạo và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề nổi lên gây mt an toàn v phòng cháy, phòng ngừa sự c, tai nạn hoặc gây khó khăn cho công tác chữa cháy và CNCH nhất là các nguy cơ có thể dẫn đến thảm họa cháy lớn.

2. Xác định mức độ thảm họa cháy lớn để phân cấp ứng phó

2.1. Mức độ thảm họa

Căn cứ nguyên nhân dẫn đến thảm họa cháy lớn do chiến tranh hoặc do tự nhiên tác động (động đất, sét đánh và bão lớn) hay sự cố kỹ thuật, con người gây ra cần dự báo, xác định mức độ thảm họa như sau:

- Mức độ 1: Cháy, nổ xảy trên diện rộng và gây ra sập đổ nhiều nhà, công trình hoặc hạng mục công trình có hàng trăm người chết, bị thương và bị mắc kẹt trong khu vực xảy ra mà cần huy động nhanh chóng tổng lực các lực lượng, phương tiện ở địa phương cấp tnh tham gia xử lý (gồm các lực lượng thuộc Công an cấp tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cơ strên địa bàn cấp tnh và bộ đội địa phương).

- Mức độ 2: Cháy, nổ xảy ra ở mức độ 1 nhưng vẫn tiếp tục phát triển phức tạp, có nguy cơ gây cháy, nổ trên diện rộng lớn hơn, kèm theo nhiều khói, khí, hơi độc hại và còn nhiều người bị mắc kẹt mà vượt quá khả năng xử lý của các lực lượng, phương tiện ở địa phương cấp tỉnh và cần huy động lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương lân cận và các đơn vị Quân đội, các bộ, ngành chức năng liên quan.

- Mức độ 3: Thảm họa cháy, nổ xảy ra đồng thời tại 02 địa phương cấp tỉnh trlên mà Chủ tịch nước ban btình trạng khẩn cấp.

Từ các mức độ thảm họa dự báo nêu trên, cần xác định phạm vi, quy mô thảm họa cháy lớn đối với từng loại hình cụ thể để nghiên cứu, xây dựng phương án ứng phó như sau:

- Thảm họa cháy lớn nhà cao tầng: Đám cháy xảy ra nhà cao tầng làm sập đmột số hạng mục, căn phòng và gây thương vong, mắc kẹt đối với hàng trăm người các tầng từ tầng 15 trở lên (chưa kể số người thương vong, mắc kẹt ở các tầng đang xảy ra cháy, nổ) hoặc cùng xảy ra đồng thời tại 02 tòa nhà cao tầng trở lên trong cụm nhà cao tầng mà có hàng trăm người thương vong, bị mắc kẹt các tầng từ tầng 10 trở lên.

- Thảm họa cháy lớn khu công nghiệp: Đám cháy xảy ra nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ sở với hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn m2, gây sập đổ một số nhà xưởng do cháy, nổ và đã lan sang một phần của cơ slân cận, làm hàng trăm người bị thương vong, mắc kẹt trong khu vực bị cháy, nổ do bị tác động của cháy, nổ và hơi, khí độc hại phát tán ra môi trường khu vực xảy ra mà các lực lượng, phương tiện trong khu công nghiệp và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH đầu tiên có mặt nhưng không thể khống chế được đám cháy.

- Thảm họa cháy lớn khu đô thị, khu dân cư: Đám cháy lan nhanh ra hàng trăm căn nhà và công trình khu đô thị tập trung kinh doanh buôn bán hàng hóa, khu dân cư tập trung nhiều nhà làm bằng vật liệu dễ cháy (gỗ, nhựa tổng hợp, vải, mút xốp, xăng dầu, dung môi...) có kết hợp sản xuất, kinh doanh hoặc khu phố chợ mà tại khu vực xảy ra cháy có nhiều người bị thương vong, mc kẹt trong nhà, công trình. Khi lực lượng, phương tiện trên địa bàn cp huyện nơi xảy ra và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH đầu tiên có mặt nhưng không thể khống chế mà đám cháy tiếp tục lan rộng, kèm theo các yếu tố nổ (khí gas, xăng dầu, ...), sập đổ nhà gây nguy hiểm cho nhiều người trên diện rộng.

2.2. Nguyên nhân gây ra thảm họa cháy lớn

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC;

- Thiên tai, động đất;

- Do khủng bố, bạo loạn gây rối;

- Do địch tấn công bằng vũ khí thông thường hoặc nguyên nhân khác theo quy đnh về phòng thủ dân sự.

2.3. Phân cấp ứng phó

- Khi xảy ra thảm họa cháy lớn ở mức độ 1: Công an tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức huy động lực lượng, phương tiện ứng phó. Trường hợp thảm họa cháy lớn vượt quá khả năng và xét thấy cần thiết thì Công an tỉnh báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kịp thời báo cáo, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ, huy động lực lượng tham gia ứng phó.

- Khi xảy ra thảm họa cháy lớn mức độ 2: Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND cấp tỉnh nơi xảy ra thảm họa cháy lớn và các bộ, ngành, địa phương khác tham gia ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Khi xảy ra thảm họa cháy lớn ở mức độ 3: Bộ Công an sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo công tác ứng phó (đề xuất hỗ trợ quốc tế nếu thấy cần thiết).

3. Xây dựng, diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn

3.1. Xây dựng phương án

a) Công an tỉnh chủ động điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách xây dựng phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư có thể xảy ra thảm họa cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản ở mức cao nhất; công tác tổ chức chữa cháy và CNCH gặp khó khăn, phức tạp nhất (nguy hiểm nổ, sập đổ công trình, phát tán hơi, khí độc hại ...) cần phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó để xây dựng phương án ứng phó.

Mỗi phương án được trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó dự kiến 02 cấp độ huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, gồm:

- Cấp độ huy động 01: Huy động lực lượng, phương tiện của Công an, các cơ quan, tổ chức, cơ strên địa bàn cấp tỉnh và bộ đội địa phương.

- Cấp độ huy động 02: Huy động lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương lân cận, các đơn vị Quân đội và bộ, ngành có liên quan, do Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công an phê duyệt dự kiến huy động theo quy định (nhu cầu số lượng, chủng loại phương tiện cụ thể và lực lượng kèm theo cần chi viện).

b) Trường hợp xảy ra thảm họa mức độ 03: Việc huy động lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương, các đơn vị quân đội và bộ, ngành có liên quan, do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nghiên cứu trên cơ sở phương án cấp độ huy động 02 của các địa phương dự kiến đồng thời xảy ra thảm họa cháy lớn để đề xuất Bộ Công an báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tính đến phương án huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ quốc tế).

Thẩm quyền huy động các lực lượng, phương tiện tại địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; thm quyền huy động lực lượng, phương tiện của Công an cấp tỉnh lân cận, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an do lãnh đạo Bộ Công an quyết định; việc huy động các lực lượng của các bộ, ngành có liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an tiến hành theo kế hoạch hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo thực hiện.

3.2. Diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn

Định kỳ hàng năm, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo quy định. Đảm bảo 05 năm thực tập ít nhất 01 phương án cấp độ huy động 01.

Kế hoạch diễn tập sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành phải sao gửi kịp thời về Bộ Công an (qua cục Cảnh sát PCCC và CNCH) để lựa chọn, xây dựng kế hoạch phối hợp diễn tập phương án cấp độ huy động 02. Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tnh sẽ phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp độ huy động 02.

Trường hợp diễn tập phương án ứng phó thảm họa mức độ 03, Bộ Công an báo cáo Ban Chđạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chữa cháy, Ban Chhuy chữa cháy nhằm bảo đảm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ PCCC và CNCH để chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy như: an ninh trật tự, thông tin liên lạc, hu cần, y tế.

- Nghiên cứu, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trong năm 2021. Phương án, kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn được bảo quản theo chế độ “Tối mật” và gửi về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát PCCC và CNCH); các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong phương án, kế hoạch được phổ biến nhiệm vụ tham gia của mình.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân PCCC; đặc biệt chú trọng hướng dẫn các biện pháp PCCC, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn và cứu người trong đám cháy bằng các hình thức phù hợp, sát với thực tế từng địa bàn, cơ sở, khu dân cư.

- Thực hiện nghiêm các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy định của Nhà nước về PCCC trong thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các công trình xây dựng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn về PCCC và CNCH tại địa bàn, cơ sở, nhất là nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư để tham mưu UBND tnh điều chnh, bổ sung kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng lực lượng, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác ứng phó khi có cháy lớn xảy ra để tham mưu cho UBND tnh có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH; đề xuất UBND tỉnh đầu tư, trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy và CNCH nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ ứng phó khi xảy ra cháy lớn.

- Nghiên cứu, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trong năm 2021.

- Hàng năm chủ trì phối hợp với các s, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo quy định. Đảm bảo 05 năm thực tập ít nhất 01 phương án cấp độ huy động 01.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động phân công lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH; tổ chức đảm bảo an ninh trật tự và giao thông thông suốt cho các lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH tiếp cận hiện trường nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ; bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng sự ccháy lớn để phá hoại, chiếm đoạt tài sản và có hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH khi xảy ra sự ccháy lớn.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các lực lượng liên quan để bảo đảm chủ động triển khai lực lượng đáp ứng yêu cầu ứng phó với cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Phi hợp với lực lượng Bộ Chhuy Quân sự tỉnh tiến hành hướng dẫn sơ tán, di chuyển cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, ban, ngành và người dân sinh sống tại các khu vực lân cận có khả năng bị cháy lan đến nơi an toàn.

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị, cơ quan chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự trong việc khắc phục hậu quả vụ cháy.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác ứng phó với thảm họa cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư để đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, n gây ra.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với các tình huống cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư khi có yêu cầu.

- Phối hợp Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm CNCH được trang bị.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh trong việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH khi có tình huống cháy lớn xảy ra.

3. Sở Xây dựng

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tnh theo Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh có liên quan đến công tác PCCC.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC trong đu tư xây dựng các công trình, nht là đi với nhà cao tng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư;

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp phép đầu tư xây dựng các công trình, trong đó yêu cu thực hiện nghiêm túc việc thiết kế, thm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế

- Huy động lực lượng y, bác sỹ, nhân viên y tế và phương tiện, dụng cụ cấp cứu, cơ số thuốc đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị khi xảy ra sự cố cháy lớn có thiệt hại về người.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh ở khu vực xảy ra cháy lớn.

5. Sở Giao thông vận tải

- Huy động các lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý phối hợp tham gia xử lý các sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo chữa cháy tỉnh.

- Chđạo lc lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường khi có sự cố cháy lớn xảy ra.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hàng năm phối hp Công an tỉnh, Sở Tài chính lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ svật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố cháy lớn trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

7. Sở Tài chính

- Thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động, phục vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai hàng năm theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình

- Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường xây dựng và đưa các tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác PCCC và CNCH; cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, tự thoát nạn và cứu người trong đám cháy. Thông tin, định hướng dư luận về những sự cố cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu công tác chhuy, điều hành chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy lớn.

9. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Thành lập đội PCCC tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ sở trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện đúng quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp Giấy phép xây dựng; tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ; tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH; tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với các cơ strong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Huy động lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH tại các cơ sở trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tham gia chữa cháy và CNCH khi có yêu cầu.

10. Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình

- Phối hợp SXây dựng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trụ nước cha cháy trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất lắp đặt mới các trụ nước chữa cháy tại các khu vực dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy lớn.

- Tập trung lưu lượng, cột áp các trụ nước chữa cháy đô thị ở khu vực xảy ra cháy, đảm bảo lưu lượng và áp lực nước liên tục trên đường ống dẫn nước tại khu vực xảy ra cháy lớn.

11. Công ty Điện lực Quảng Bình

Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu đô thị, khu dân cư để phòng ngừa mất an toàn từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn. Kịp thi cắt điện ở khu vực cháy để bảo đảm an toàn cho việc chữa cháy và CNCH.

12. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

- Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Hướng dn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn; tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý rà soát các nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao để có biện pháp phòng ngừa; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng để huy động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự ccháy lớn trên địa bàn, khắc phục hậu quả khi có cháy lớn xảy ra.

- Nắm tình hình cơ sở xảy ra sự cố cháy lớn và tình hình các cơ sở khác trong các khu, cụm công nghiệp, thông tin đầy đủ tình hình cơ sở bị cháy để hỗ trợ cứu người, chống cháy lan và chữa cháy theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. Huy động tổng hợp các lực lượng, nguồn lực tham gia chữa cháy, CNCH.

- Xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn. Hàng năm dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này; đnh kỳ hàng năm (trước ngày 10/12), báo cáo kết quả trin khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (Cục C07);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy QS, Bộ Ch
huy BĐBP tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Điện lực Quảng Bình, Công ty CP cấp nước Quảng Bình;
- Lưu: VT, NC-VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Ngọc Lâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1475/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Đoàn Ngọc Lâm
Ngày ban hành: 06/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 1475/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487119