• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 23/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2021

Tải về Văn bản khác 23/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

Thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong đầu tư, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khi hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng Yên Bái.

2. Yêu cầu

- Gắn các hoạt động du lịch với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, của đất nước trong năm 2021.

- Nội dung của các hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, thhiện được nét đặc trưng của sản phẩm du lịch, tôn vinh được bản sắc văn hóa của từng dân tộc và tính độc đáo của từng sự kiện, hoạt động du lịch.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường sự phối hợp tham gia của các doanh nghiệp, người dân và du khách trong các sự kiện, hoạt động du lịch.

- Việc tchức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chng dịch bệnh Covid - 19.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng các chính sách, đề án về phát triển du lịch

1.1. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

- Thời gian: Quý I/2021

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

1.2. Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

- Nội dung: Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, đng thời bổ sung, thay thế các chính sách htrợ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thời gian: Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/02/2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

1.3. Tham mưu xây dựng “Đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025”

- Thời gian: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ xây dựng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước ngày 18/02/2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02/2021.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

- Cơ quan chủ trì thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, địa phương liên quan.

1.4. Tham mưu xây dựng “Đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch giai đoạn 2021 - 2025”

- Thời gian: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải xây dựng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước ngày 18/02/2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02/2021.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

- Cơ quan chủ trì thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; các sở, ngành, địa phương liên quan.

1.5. Tham mưu xây dựng tiêu chí chuẩn hóa mô hình du lịch cộng đồng (homestays) và hướng dẫn xây dựng các mô hình theo các tiêu chí đã xây dựng

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

2.1. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa

- Thị xã Nghĩa Lộ: Xây dựng mới 01 - 02 mô hình du lịch cộng đồng tại 03 xã: Phúc Sơn, Nghĩa Phúc, Sơn A; ra mt sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi.

- Huyện Yên Bình: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Vĩnh Kiên và thị trấn Yên Bình; ra mắt sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chấn.

- Huyện Văn Chấn: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Minh An, Gia Hội; ra mắt sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng tại thị trấn Sơn Thịnh.

- Huyện Mù Cang Chải: Ra mắt sản phẩm OCOP gn với du lịch cộng đồng tại xã La Pán Tẩn, thị trấn Mù Cang Chải.

- Huyện Trấn Yên: Xây dựng mới 01 mô hình du lịch cộng đồng tại bản Nả - xã Việt Hồng.

- Huyện Văn Yên: Xây dựng mới và ra mt làng du lịch cộng đồng thôn Minh Khai, xã Quang Minh.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan.

2.2. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

Nội dung: Hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghng tại các khu vực có tiềm năng như:

- Huyện Văn Chấn: Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Sui Giàng;

- Huyện Trấn Yên: Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Quốc tế Vân Hội, điểm du lịch trải nghiệm trên hồ Sen Vân Hội, khu vực phim trường Venus xã Minh Quân;

- Huyện Văn Yên: Khu vui chơi giải trí hồ nước vàng, thị trn Mậu A; thác Minh Khai, xã Quang Minh;

- Huyện Yên Bình: Khu du lịch hồ Thác Bà;

- Huyện Lục Yên: Điểm du lịch Bình nguyên xanh Khai Trung;

- Huyện Mù Cang Chải: Khu nghỉ dưng không gian văn hóa bản sắc Đồi thông, tổ 5 - thị trấn Mù Cang Chải, khu nghỉ dưng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, đim du lịch Thác Mơ, bãi đá cxã Lao Chải;

- Huyện Trạm Tấu: Điểm du lịch Suối khoáng nóng Trạm Tấu;

- Thành phố Yên Bái: Hồ sinh thái Nam Cường thuộc phường Nam Cường; khu công viên sinh thái Hợp Minh - Giới Phiên; Đồi hoa đào Yên Bái.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên, thành phố Yên Bái.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

2.3. Phát triển sn phẩm du lịch tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, nhà tưởng niệm

Nội dung: Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch để phát triển sản phẩm du lịch tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, trong đó tập trung nâng cao kỹ năng hướng dẫn viên du lịch tại đim và phát triển các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền thống cho du khách trải nghiệm, như:

- Thành phố Yên Bái: Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, Chùa Ngọc Am, Đền và chùa Linh Long, Đn và chùa Rối; Bảo tàng tỉnh;

- Thị xã Nghĩa Lộ: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ;

- Huyện Trấn Yên: Chiến khu Vần;

- Huyện Văn Yên: Đền Đông Cuông, Đền Nhược Sơn;

- Huyện Lục Yên: Quần thể di tích khảo cổ học quốc gia Hắc Y - Đn Đại Cại, Đền Suối Tiên;

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên.

Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

2.4. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm

Nội dung: Xây dựng các sản phẩm du lịch sau:

- Sản phẩm du lịch dù lượn tại đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải);

- Sản phẩm du lịch leo núi tại đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ và đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công (huyện Trạm Tu);

- Sản phẩm du lịch thám hiểm hang động tại huyện Yên Bình, huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn, huyện Mù Cang Chải trở thành điểm đến hp dẫn, ấn tượng, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn.

Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

3. Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch, tour du lịch

3.1. Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

- Thành phố Yên Bái: Xây dựng 02 tuyến phố đi bộ tại khu vực hồ Hào Gia, phường Đồng Tâm và đường Lý Đạo Thành, phường Nguyễn Thái Học; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm; triển khai dự án Hồ sinh thái Nam Cường, phường Nam Cường; đầu tư nâng cấp tu b, tôn tạo khuôn viên đền Tuần Quán; di tích Đình - Đn - Chùa Nam Cường, phường Nam Cường; đình làng Yên, xã Tân Thịnh; đình Đông Thịnh, xã Giới Phiên; Cổng Đục - Đồn Cao, phường Nguyễn Phúc; Đình - Đền - Chùa Văn Tiến, xã Văn Phú.

- Thị xã Nghĩa Lộ: Lắp bin chỉ dẫn, hướng dẫn vào làng văn hóa du lịch Ao Luông, xã Sơn A. Hỗ trợ đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước rặng tre ven bờ suối Sà Rèn.

- Huyện Yên Bình: Lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào thôn Suối Hốc, xã Ngọc Chấn.

- Huyện Văn Chấn: Tu bổ tôn tạo di tích đình Bằng Là, xã Đại Lịch; di tích Đôn Đại Lịch, xã Đại Lịch; lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào các làng văn hóa du lịch tại bản Nước Nóng, xã Tú Lệ; biển chỉ dẫn lên khu du lịch Suối Giàng.

- Huyện Lục Yên: Đầu tư, nâng cấp sửa chữa đường vào các điểm có hoạt động du lịch tại xã Khai Trung, An Lạc, Phan Thanh, Tân Lĩnh, Tân Lập, Mường Lai, Liễu Đô.

- Huyện Văn Yên: Đầu tư, nâng cấp hệ thng đường giao thông từ trung tâm xã Nà Hu đến Thác Tiên.

- Huyện Trấn Yên: Lắp đặt bin chỉ dẫn vào khu du lịch cộng đồng Bản Nả, xã Việt Hồng và thôn Đồng Chão, xã Vân Hội.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên.

Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

3.2. Tour du lịch

a) Tour du lịch nội huyện, thị xã, thành phố (Có phụ lục 02 kèm theo)

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

b) Tour du lịch nội tỉnh và liên kết ngoại tỉnh (Có phụ lục 02 kèm theo)

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

3.3. Phát triển các thợp tác, hợp tác xã du lịch

- Nội dung: Các địa phương xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, thợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đoàn th có liên quan.

3.4. Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương

Nội dung:

- Huyện Văn Yên: Phát triển các sản phẩm Quế được công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao như: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ Quế; tinh dầu Quế; trà Quế; Quế thuốc lá; Quế thanh; bộ Quế;

- Thành phố Yên Bái: Tiếp tục phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương như miến dong Giới Phiên;

- Thị xã Nghĩa Lộ: Xôi ngũ sắc, bánh trưng đen, thịt sấy;

- Huyện Yên Bình: Bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá sấy Thác Bà;

- Huyện Văn Chấn: Gạo nếp Tú Lệ, cốm Tú Lệ, bánh dày người Mông;

- Huyện Trấn Yên: Mật ong rừng, bưởi diễn, cam V2, rau sạch, nước tinh khiết;

- Huyện Lục Yên: Cam Lục Yên, gà trống thiến, cá bỗng, vịt Lâm Thượng, Khoai môn;

- Huyện Trạm Tấu: Khoai sọ;

- Huyện Mù Cang Chải: Quả Sơn Tra, mật ong.

+ Tiếp tục lựa chọn, vận động các hộ gia đình duy trì hoạt động, dịch vụ chế biến các món ăn truyền thống để giới thiệu cho khách du lịch thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến; các hộ gia đình, cơ sở chuyên sản xuất với slượng lớn các sản phẩm đồ lưu niệm, đặc sản địa phương giới thiệu tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu: Các sản phẩm được lựa chọn phải xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể trong năm để đảm bảo đạt tiêu chuẩn OCOP (từ 3 sao trở lên), có chỉ dẫn địa lý và có thể truy xuất nguồn gốc theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

4. Hoạt động hợp tác phát triển du lịch

4.1. Hợp tác quốc tế

- Nội dung: Trao đi, nghiên cứu và triển khai các hoạt động trong Thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày 02/4/2019 về Hỗ trợ phát triển du lịch tại tỉnh Yên Bái với tỉnh Val-der-marne, Cộng hòa Pháp, trong đó tập trung đối với công tác đào tạo nghề du lịch. Mở rộng việc hợp tác du lịch với các địa phương mà tỉnh thiết lập quan hệ (như: Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; thành phố Mimasaka, Nhật Bản...).

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.2. Triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

- Nội dung: Triển khai các nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã ký kết giai đoạn 2021-2025.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, STài chính, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

5.1. Tuyên truyền, quảng bá du lịch Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương

- Nội dung: Giới thiệu và cập nhật thường xuyên các chương trình, sự kiện và các hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái để đại biu và du khách kịp thời nắm được thông tin về các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương; quảng bá phim du lịch của tỉnh Yên Bái (đã được phê duyệt và hoàn thành trong năm 2020).

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cng Thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

5.2. Xuất bản ấn phẩm, xây dựng video clip, bin quảng cáo quảng bá du lịch

- Nội dung: Xây dựng, biên tập, in ấn xuất bản sách du lịch, cm nang du lịch, tập gấp để quảng bá tại các sự kiện du lịch và trên các hãng hàng không Việt Nam; xây dựng video clip quảng bá về du lịch Yên Bái; làm mới các bin quảng cáo tấm lớn tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, thành phố Yên Bái.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5.3. Xây dựng phóng sự, phim tài liệu quảng bá về du lịch

- Nội dung: Xây dựng 05 phóng sự, phim tài liệu quảng bá các sản phẩm du lịch, các sự kiện du lịch của tỉnh phát sóng trên các Đài Trung ương và các tỉnh thành, đăng tải trên Internet.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các quan, đơn vị có liên quan.

6. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch

6.1. Tổ chức lớp đào tạo về kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam (VTOS)

- Thời gian: Năm 2021.

- Địa đim: Dự kiến tại thị xã Nghĩa Lộ.

- Nội dung: Tổ chức 01 lớp đào tạo về kỹ năng quản lý khách sạn; nghiệp vụ ltân, nhà hàng, buồng, bàn, bar... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên du lịch, phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ.

6.2. Tổ chức tập huấn “Xây dựng nhận thức về du lịch bền vững”

- Thời gian: Năm 2021

- Địa điểm: Thành phố Yên Bái.

- Nội dung: Xác định được xu hướng thị trường du lịch hiện nay; xác định được nguyên tắc Du lịch Bn vng và Du lịch có trách nhiệm; phân tích được lợi ích và thách thức trong việc thực hiện du lịch Bn vững đối với các doanh nghiệp nhvà vừa; hiểu rõ và phát triển được Chui giá trị du lịch; thực hành được hoạt động bền vững tại doanh nghiệp nhỏ và vừa; thiết kế được một chương trình du lịch bền vững cho doanh nghiệp...

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

7. Các hoạt động sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch

7.1. Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2021, đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho “Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải”

- Thời gian: Tháng 9/2021.

- Địa điểm: Huyện Mù Cang Chải.

- Nội dung:

+ Tại huyện Mù Cang Chải: Tổ chức khai mạc Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2021, đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho “Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải”; Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng”; tổ chức giải chạy Marathon “Khám phá Mù Cang Chải”; tổ chức bay ngắm cảnh Ruộng bậc thang bằng máy bay trực thăng; thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong; tổ chức thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi; thi dã bánh giầy; tổ chức Lễ mừng cơm mới; triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc mầu Mù Cang Chải”; không gian chợ quê đặc sản vùng cao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc Mông vào các tối thứ 7, chủ nhật của tuần diễn ra lhội.

+ Các hoạt động hưởng ứng: Tại thị xã Nghĩa Lộ: Tổ chức các hoạt động du lịch bơi mảng, trải nghiệm làm ruộng, vườn cùng người dân và thưởng thức ẩm thực truyền thống dân tộc Thái, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ truyền thống dân tộc Thái, chương trình trải nghiệm làng nghề dệt thổ cm của dân tộc Thái, các trò chơi vận động mô tả công việc, sinh hoạt thường ngày của dân tộc Thái. Tại huyện Văn Chn: Tổ chức Hội thi giã cm, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm du lịch mạo hiểm tại Tú Lệ. Tại huyện Trạm Tấu: Tổ chức hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng cho du khách tại khu sui khoáng nóng Trạm Tấu, Đi thông Eo gió thị trấn Trạm Tấu, bản Lừu - xã Hát Lừu, bản Cu Vai - xã Xà Hồ.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

7.2. Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Lễ vinh danh, đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật xòe của dân tộc Thái ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thđại diện của nhân loại (có Kế hoạch riêng)

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2021.

- Địa điểm khai mạc: Thị xã Nghĩa Lộ.

- Chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân: thị xã Nghĩa Lộ, các huyện: Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải đề xuất nội dung gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/6/2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

- Dự kiến nội dung các hoạt động:

+ Tại thị xã Nghĩa Lộ: Tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Lễ công bố đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật xòe của dân tộc Thái ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thđại diện của nhân loại; trình diễn trang phục th cm Việt Nam; triển lãm không gian văn hóa thổ cm; triển lãm ảnh; hội chợ thương mại, m thực Mường Lò; diễu diễn đường phố; không gian trải nghiệm cho du khách; lễ hội ánh sáng và âm nhạc.

+ Các hoạt động hưởng ứng: Tại huyện Văn Chn: Lễ cúng cây chè tSuối Giàng, tổ chức đêm tiệc Trà Suối Giàng, các hoạt động du lịch nghỉ dưng, trải nghiệm du lịch mạo hiểm tại xã Tú Lệ. Tại huyện Trạm Tấu: Tổ chức hoạt động du lịch nghdưỡng, du lịch cộng đồng cho du khách tại khu suối khoáng nóng Trạm Tấu. Tại huyện Mù Cang Chải: Tổ chức chợ phiên vùng cao, biu diễn văn nghệ bản sắc vùng cao (vào tối thứ 7 hàng tuần), thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, tổ chức thi chọi Dê, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Mù Cang Chải”...

7.3. Lỗ hội Đền Đông Cuông năm 2021

- Thời gian: Ngày 23/02/2021 (tức ngày 12/01/2021 Tân Sửu)

- Địa điểm: Tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

- Nội dung: Khai mạc Lễ hội Đn Đông Cuông năm 2021; nghi lễ mổ trâu; Lễ dâng Chúc văn; nghi lễ rước mẫu sang sông; tổ chc thi đấu thể thao; xe Thư viện lưu động và trưng bày triển lãm Báo Xuân...

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.4. Tổ chức Lễ hội đền Mẫu Thác Bà và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích tịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đn Mu Thác Bà, huyện Yên Bình

- Thời gian: Dự kiến tháng 02/2021.

- Địa điểm: Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

- Nội dung: Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền Mẫu Thác Bà; công bố Quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền Mu Thác Bà.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.5. Ra mắt sản phm du lịch mạo hiểm tại xã Tú Lệ

- Thời gian: Dự kiến tháng 02/2021

- Địa điểm: Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.

- Nội dung: Ra mắt sản phẩm du lịch mạo hiểm khám phá vùng đất kỳ bí Aeris Hill; trượt trên Zipline dài nhất Việt Nam, ôm trọn một góc trời nên thơ của Tú Lệ; trải nghiệm 32 trò chơi trên không đầy kích thích với High Rope; thách thức bản thân với Zorbing trong rừng thông đầu tiên tại Việt Nam; leo núi nhân tạo gia sườn đèo Khau Phạ.

- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Xanh Thịnh Đạt.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7.6. Hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”

- Thời gian: Trung tuần tháng 5/2021.

- Địa điểm: Đèo Khau Phạ và thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải.

- Nội dung:

+ Tại khu vực đèo Khau Phạ tổ chức trình diễn bộ môn dù lượn do các phi công trong và ngoài nước tham gia; tổ chức bay đôi cho các du khách; tổ chức hội chợ quê giới thiệu và bán các sản phm nông sản của các huyện, thị xã khu vực miền Tây tỉnh Yên Bái;

+ Tại khu vực thị trấn Mù Cang Chải: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc Mông vào các tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần; các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng cho du khách tại thị trấn Mù Cang Chải và các xã: La Pán Tẩn, Nậm Kht...

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.7. Lễ hội trăng rằm năm 2021

- Thời gian: Ngày 21/9/2021 (tức ngày 15/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Thành phố Yên Bái.

- Nội dung: Tổ chức thi mô hình xe của 15 xã, phường và diễu diễn các xe mô hình qua các tuyến phố chính, tổ chc các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thành phố Yên Bái.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.8. Lhội Quế Văn Yên lần thú IV năm 2021

- Thời gian: Tháng 10/2021

- Địa điểm: Huyện Văn Yên.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thi chế tác, sản xuất các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ làm từ Quế; tái hiện Lễ cấp sắc 12 đèn, lễ hội cầu mùa, hát Páo dung dân tộc Dao; trình diễn trang phục dân tộc vùng quế Văn Yên; hội chợ thương mại và du lịch Văn Yên; các hoạt động thể thao; hoạt động hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc sản trong nông lâm nghiệp, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp của huyện, của các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, HTX chế biến các sản phẩm Quế.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.9. Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà, huyện Yên Bình

- Thời gian: Tháng 11/2021.

- Địa điểm: Xã Đại Minh, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

- Nội dung: Khai mạc lễ hội; tổ chức đua Thuyền nan trên hồ Thác Bà; chợ quê, các gian hàng giới thiệu sản phẩm bưởi Đại Minh; hội chợ thương mại và du lịch; thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp; liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian - Trình diễn trang phục các dân tộc; tổ chức hoạt động trải nghiệm “Du lịch miệt vườn bưởi Đại Minh”, “Du lịch hồ Thác Bà”; thi đấu các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian...

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.10. Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” huyện Lục Yên lần thứ III năm 2021

- Thời gian: Dự kiến tháng 12/2021.

- Địa đim: Huyện Lục Yên.

- Nội dung: Các hoạt động du lịch tại bình nguyên xanh Khai Trung; tổ chức các hoạt động chợ quê giới thiệu các sản phẩm nông sản địa phương; tổ chức hội chợ đá quý Lục Yên; trình diễn quy trình làm tranh đá quý, tạc tượng đá mỹ nghệ.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên.

- Cơ quan phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. KINH PHÍ

Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong năm 2021, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và huy động từ các nguồn xã hội hóa để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Giúp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức, triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2021 tại tỉnh Yên Bái; theo dõi tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch để thường xuyên báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; tng hp tình hình, kịp thời đxuất, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực ngành được phân công phụ trách.

- Theo chức năng nhiệm vụ tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu về du lịch Yên Bái đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và các nhiệm vụ được giao chủ trì được phân công tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; thẩm định các Đề án của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải; thẩm định các kế hoạch du lịch, kế hoạch tổ chức các hoạt động về du lịch của huyện, thị xã, thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, tham mưu thực hiện hỗ trợ các dự án dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên tham mưu cho cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện các chính sách, đề án, dự án phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2021 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sở Tài chính

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí hỗ trợ kinh phí triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch và các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch cấp tỉnh; hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí và chế độ thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực diễn ra sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch năm 2021.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương liên quan cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ đạo và hỗ trợ tài liệu cho các cơ quan thông tin đại chúng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền về các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch năm 2021.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động lhội văn hóa, du lịch trong năm 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tích cực tuyên truyền các chính sách, đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch tỉnh Yên Bái năm 2021 nhằm giới thiệu, quảng bá các đim du lịch hấp dẫn của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc sc của Yên Bái đthu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

7. Sở Công Thương

- Chỉ đạo bình ổn giá thị trường đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và dịp tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại gn với xúc tiến du lịch. Phối hợp tổ chức hội chợ thương mại, chợ phiên vùng cao diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

8. Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức các lễ hội, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài nguyên Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan, quản lý việc sử dụng tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thuê đất, giao đất cho các đơn vị, cá nhân phát triển du lịch.

10. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan, quản lý quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia hThác Bà, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cấp phép xây dựng cho các đơn vị, cá nhân phát triển du lịch.

11. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông điện tử tỉnh

- Chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin bài, tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện du lịch năm 2021 tại tỉnh Yên Bái.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của các tỉnh trong chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bc mở rộng để thông tin tuyên truyền; xây dựng các ấn phẩm, video clip quảng bá chung về các hoạt động du lịch.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự, phim tài liệu quảng bá các sản phẩm du lịch, các sự kiện du lịch của tỉnh phát sóng trên các Đài Trung ương và các Tỉnh, Thành phố, đăng tải trên Internet.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc khai thác dữ liệu trên nền tảng đô thị thông minh đxây dựng ứng dụng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động bố trí kinh phí và xây dựng kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các s, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện.

- Lựa chọn các địa đim có hoạt động du lịch mới, đặc trưng để hoàn thiện các dịch vụ du lịch; Ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch phù hợp tình hình thực tế. Chủ trì khai thác các tour du lịch nội huyện, thị xã, thành phố và phối hợp khai thác các tour du lịch nội tỉnh, ngoại tỉnh đảm bảo hiệu quả.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cđộng trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch phục vụ du khách tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải và Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khn trương xây dựng các Đề án theo phân công tại Kế hoạch này, xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành của tỉnh, hoàn thiện gửi Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định.

13. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo tăng cường tuyên tuyền, quảng bá về du lịch Yên Bái.

Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2021, Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ đã được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SVăn hóa, Ththao và Du lịch) để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CH
QS tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT
- Công ty Điện lực Yên Bái; Công ty CP CTMTĐT;
- Hiệp hội du lịch Yên Bái;
- Các Công ty du lịch t
nh Yên Bái;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Hiền Hạnh

 

PHỤ LỤC 01

BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Ba
n hành kèm theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28/01/2021 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Số TT

Nhiệm vụ

Người chủ trì chịu trách nhiệm

Lãnh đạo phối hợp, cùng chịu trách nhiệm

Thời gian hoàn thành

A

NHIỆM VỤ CHUNG

 

 

 

I

XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

 

 

1

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đ/c Giám đốc các, sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2021

2

Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đ/c Giám đốc SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Giám đốc các, sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/02/2021.

3

Thẩm định các Đề án: “Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025"; “Xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch giai đoạn 2021 - 2025”

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giám đốc các, sở, ban, ngành của tỉnh

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02/2021

4

Tham mưu xây dựng tiêu chí chuẩn hóa mô hình du lịch cộng đồng (homestays) và hướng dẫn xây dựng các mô hình theo các tiêu chí đã xây dựng

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giám đốc các, sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2021

II

TOUR DU LỊCH

 

 

 

1

Tour nội huyện, thị xã, thành phố

Đ/c Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đ/c Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

2

Tour nội tnh và liên kết ngoại tỉnh

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2021

III

CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

 

 

 

1

Tiếp tục triển khai hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Val-der-marne (Cộng hòa Pháp) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2021

2

Triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Báo Yên Bái và một số cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

IV

CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH

 

 

 

1

Tuyên truyền, quảng bá du lịch Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương

Đ/c Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Tổng biên tập Báo Yên Bái; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Năm 2021

2

Xuất bản ấn phẩm, video Clip, biển quảng cáo quảng bá du lịch

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Năm 2021

3

Xây dựng phóng sự, phim tài liệu quảng bá về du lịch: Xây dựng 05 phóng sự, phim tài liệu quảng bá các sản phẩm du lịch, các sự kiện du lịch của tỉnh phát sóng trên các Đài Trung ương và các tnh thành, đăng tải trên Internet.

Đ/c Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2021

V

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH

 

 

 

1

Tổ chức các lớp đào tạo về kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam (VTOS)

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Chủ tịch UBND các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ

Năm 2021

2

Tổ chức tập huấn “Xây dựng nhận thức về du lịch bền vững”

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2021

VI

TỔ CHỨC MỘT SỐ LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH NỔI BẬT

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Lễ vinh danh, đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật xòe của dân tộc Thái ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thđại diện của nhân loại và các hoạt động hưởng tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu.

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Trạm Tấu, Văn Chấn

Đ/c Giám đốc: Công an tỉnh; các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái; Tổng biên tập Báo Yên Bái, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh; Chủ tịch Hội LH VHNT tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 10/2021;

- Các địa phương đề xuất nội dung chi tiết các hoạt động gửi Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tổng hợp trước 15/6/2021;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh trước 30/6/2021

 

Xây dựng kế hoạch và tổ Tổ chức khai mạc Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2021, đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho “Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải” và các hoạt động du lịch khác trên địa bàn huyện

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị có liên quan

- Thời gian tổ chức: 9/2021

- Xây dựng dự thảo KH xong trước 15/6/2021 gửi Sở VHTTDL thẩm định

 

Các sự kiện, lễ hội phục vụ du lịch khác được phân công tổ chức chi tiết tại nội dung nhiệm vụ của các huyện, thị xã, thành phố.

 

 

 

B

NHIỆM VỤ CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PH

 

 

 

I

THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng: Hồ sinh thái Nam Cường thuc phường Nam Cường; khu công viên sinh thái Hợp Minh - Giới Phiên; Đồi hoa đào Yên Bái

Đ/c Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái

Đ/c Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường Văn hóa, Ththao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh: Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, Chùa Ngọc Am, Đền và chùa Linh Long, Đến và chùa Ri

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Đ/c Giám đốc các Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tìm hiểu lịch sử văn hóa. Khai thác phát triển sản phẩm du lịch tìm hiểu lịch sử văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ như: Tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái - Lễ đài Sân vận động thành phố - Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Đ/c Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

2

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Xây dựng 02 tuyến phố đi bộ tại khu vực hồ Hào gia phường Đồng Tâm và đường Lý Đạo Thành, phường Nguyễn Thái Học; hoàn thiện hạ tầng kthuật công viên Đồng Tâm; triển khai dự án Hồ sinh thái Nam Cường, phường Nam Cường; Đầu tư nâng cấp tu bổ, tôn tạo khuôn viên đền Tuần Quán; di tích Đình - Đn - Chùa Nam Cường, phường Nam Cường; đình làng Yên, xã Tân Thịnh; dinh Đông Thịnh, xã Giới Phiên; Cống Đục - Đồn Cao, phường Nguyn Phúc, Đình - Đn - Chùa Văn Tiến, xã Văn Phú.

Đ/c Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Yên Bái và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Phát triển sản phẩm nông sản Miến đao Giới Phiên

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái

Đ/c Giám đốc các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, Ththao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

3

Tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch

 

 

 

-

Tổ chức Lễ hội trăng rm năm 2021

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 10/2021

II

THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

 

1

Xây dựng đề án phát triển du lịch

 

 

 

-

Tham mưu xây dựng “Đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch, giai đoạn 2021 - 2025”

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc các sở, ngành liên quan;

Gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước ngày 18/02/2020;

2

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa: Xây dựng mới 01 - 2 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Phúc Sơn, Nghĩa Phúc, Sơn A; Ra mắt sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi.

Đ/c Chtịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ);

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

3

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào làng văn hóa du lịch Ao Luông, xã Sơn A. Hỗ trợ đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước rặng tre ven bờ suối Sà Rèn.

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch: Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc các S: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Ththao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gn với phát triển du lịch địa phương: Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng: Xôi ngũ sc, bánh trưng đen, thịt sấy

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

4

Các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch

 

 

 

-

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2021

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị có liên quan

Tháng 9/2021

-

Đề xuất và tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Lễ vinh danh, đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật xòe của dân tộc Thái ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị có liên quan

- Đề xuất các hoạt động và dự thảo KH gửi Sở VHTTDL trước 15/6/2021

- Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 10/2021

III

HUYỆN VĂN CHẤN

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Minh An, Gia Hội; Ra mắt sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng tại thị trấn Sơn Thịnh

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưng: Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Suối Giàng

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm: Phát triển sản phẩm du lịch thám hiểm hang động

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

2

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Tu bổ tôn tạo di tích đình Bng Là, xã Đại Lịch; di tích Đồn Đại Lịch, xã Đại Lịch; lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào các làng văn hóa du lịch tại bản Nước Nóng, xã Tú Lệ; bin chỉ dẫn lên khu du lịch Suối Giàng.

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Yên Bái và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch: Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng: Gạo nếp Tú Lệ, cơm Tú Lệ, bánh dày người Mông

Đ/c Chtịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Năm 2021

3

Các hoạt động sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

 

 

-

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ra mắt sản phẩm du lịch mạo hiểm tại xã Tú Lệ

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 02/2021

-

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/6/2021, trong đó: Tổ chức hoạt động du lịch nghỉ dưng, trải nghiệm du lịch mạo hiểm tại Tú Lệ (tháng 9); Tổ chức Lễ cúng cây chè tổ Suối Giàng; đêm tiệc Trà Suối Giàng, các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm du lịch mạo hiểm tại xã Tú Lệ (tháng 10); Tổ chức Hội thi giã cốm Tú Lệ

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và DL; Chủ tịch UBND các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ

- Đề xuất các nội dung và xây dựng dự thảo KH tổ chức các hoạt động gửi Sở VHTTDL trước 15/6/2021

- Tổ chức các hoạt động vào tháng 9 - 10/2021

IV

HUYỆN TRẠM TẤU

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sn phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng: Điểm du lịch Suối khoáng nóng Trạm Tấu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

 

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm: Phát triển sản phẩm du lịch leo núi tại đnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ và đỉnh Tà Xùa, bản Cu Vai, xã Bản Công

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

2

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Phát triển sản phẩm nông sản khoai sọ Trạm Tấu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

3

Các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch

 

 

 

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2021, trong đó: Tổ chức hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng cho du khách tại khu suối khoáng nóng Trạm Tấu. Đồi thông Eo gió thị trấn Trạm Tấu, bản Lừu - xã Hát Lìm, bản Cu Vai - xã Xà Hồ (tháng 9); Tổ chức hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng cho du khách tại khu suối khoáng nóng Trạm Tấu (tháng 10),

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và DL; Chủ tịch UBND các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ

Đề xuất các nội dung và xây dựng dự thảo KH tổ chức các hoạt động gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/6/2020

V

HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

 

1

Xây dựng đề án phát triển du lịch

 

 

 

-

Tham mưu xây dựng “Đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải thành huyện du lịch, giai đoạn 2021 - 2025”

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc các, sở, ngành liên quan;

Gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước ngày 18/02/2020;

2

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghdưỡng: Khu nghỉ dưỡng không gian văn hóa bản sc Đồi thông, tổ 5 - thị trấn Mù Cang Chải, khu nghỉ dưỡng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, điểm du lịch Thác Mơ, bãi đá cổ xã Lao Chải

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm: Xây dựng sản phẩm du lịch dù lượn tại đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

3

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, thợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng: Quả Sơn Tra, mật ong

Đ/c Chtịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

4

Các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch

 

 

 

-

Hoạt động du lịch “Mùa nước đổ

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị có liên quan

Năm 2021

-

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2021, trong đó: Tổ chức chợ phiên vùng cao, biểu diễn văn nghệ bản sắc vùng cao (vào tối thứ 7 hàng tuần), thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, tổ chức thi chọi Dê, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Mù Cang Chải”,

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị có liên quan

Đề xuất các nội dung và xây dựng dự thảo KH tổ chức các hoạt động gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/6/2020

VI

HUYỆN TRẤN YÊN

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa: Xây dựng mới 01 mô hình du lịch cộng đồng tại bản Nả - xã Việt Hồng.

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng: Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hp Quốc tế Vân Hội, điểm du lịch trải nghiệm trên hồ Sen Vân Hội, khu vực phim trường Venus xã Minh Quân

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

2

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Lắp đặt biển chỉ dẫn vào khu du lịch cộng đồng Bản Nả, xã Việt Hồng và thôn Đông Chão, xã Vân Hội

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch: Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng: Mật ong rừng, bưởi diễn, cam V2, rau sạch, nước tinh khiết

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

Đ/c Giám đốc các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

VII

HUYỆN VĂN YÊN

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưng: Khu vui chơi giải trí hồ nước vàng, thị trấn Mậu A; Thác Minh Khai, xã Quang Minh

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh: Đền Đông Cuông, Đn Nhược Sơn

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

2

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã Nà Hu đến Thác Tiên.

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch: Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bn vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các s, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Phát triển các sản phẩm Quế (huyện Văn Yên) được công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao như: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ Quế; tinh dầu Quế; trà Quế; Quế thuốc lá; Quế thanh; bộ Quế

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Năm 2021

3

Các hoạt động Lễ hội văn hóa, du lịch

 

 

 

 

Lễ hội Đn Đông Cuông năm 2021

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị có liên quan

Tháng 02/2021

 

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ IV năm 2021

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị có liên quan

Tháng 10/2021

VIII

HUYỆN LỤC YÊN

 

 

 

1

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng: Điểm du lịch Bình nguyên xanh Khai Trung

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh: Quần thể di tích Hắc Y - Đại Cại, Đền Suối Tiên (huyện Lục Yên)

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa Ththao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm: Sản phẩm du lịch thám hiểm hang động

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

2

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

 

Đầu tư, nâng cấp sửa chữa đường vào các điểm có hoạt động du lịch tại xã Khai Trung, An Lạc, Phan Thanh, Tân Lĩnh, Tân Lập, Mường Lai, Liễu Đô.

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư. Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch: Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, thợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu qu

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư. Công Thương, Văn hóa, Ththao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Cam Lục Yên, gà trống thiến, cá bng, vịt Lâm Thượng

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

Đ/c Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

3

Các hoạt động Lễ hội văn hóa, du lịch

 

 

 

-

Chương trình du lịch “Vmiền đất Ngọchuyện Lục Yên lần thứ III năm 2021

Đ/c Chtịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Tháng 12/2021

IX

HUYỆN YÊN BÌNH

 

-

 

1

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

 

 

 

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Vĩnh Kiên và thị trấn Yên Bình; Ra mắt sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chấn.

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng: Khu du lịch hồ Thác Bà

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài ngun và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2021

-

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm: Sản phẩm du lịch thám hiểm hang động

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021

2

Xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch

 

 

 

-

Lắp biển chdẫn, hướng dẫn vào thôn Suối Hốc, xã Ngọc Chấn.

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Năm 2021

-

Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch: Xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm 2021

-

Phát triển sản phẩm nông sn đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương: Bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá sấy Thác Bà

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Năm 2021

3

Các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch

 

 

 

-

Tổ chức Lễ hội đền Mẫu Thác Bà và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích tịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền Mẫu Thác Bà, huyện Yên Bình

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 02/2021

-

Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng Quốc gia hồ Thác Bà, huyện Yên Bình

Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đ/c Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 11/2021

 

PHỤ LỤC 02

CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

I

TOUR DU LỊCH NỘI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

1

Huyện Mù Cang Chi

 

 

Trải nghiệm sản phẩm du lịch mạo hiểm Dù lượn đèo Khau Phạ; chinh phục đỉnh Púng Luông; thăm đi mâm xôi và di tích danh thng ruộng bậc thang Mù Cang Chải; trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái và thưởng thức ẩm thực tại bản Thái Kim Nọi; khám phá hang động Nậm Khất; Thác Mơ thị trấn Mù Cang Chải; tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông tại Nm Khắt; trải nghiệm khu Ecolodge Mù Cang Chải; khám phá rừng trúc Mù Cang Chải

3 ngày 2 đêm

2

Huyện Văn Chấn

 

 

Tham quan rừng chè hàng trăm năm tui tại khu sinh thái Suối Giàng và thưởng thức hương vị chè Shan tuyết tại không gian văn hóa trà Suối Giàng; trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Mông tại thôn Pang Cáng (xã Suối Giàng); tm suối khoáng nóng Bản Hốc - thị trấn Sơn Thịnh; khám phá động tiên nữ, trải nghiệm giã cốm, làm xôi tại xã Tú Lệ, ẩm thực địa phương và khu nghỉ dưỡng Le Champ Tú Lệ

2 ngày 1 đêm

3

Huyện Trạm Tấu

 

 

Trải nghiệm chinh phục đỉnh Tà Xùa, Suối khoáng nóng Trạm Tu; tìm hiu giá trị văn hóa dân tộc Mông tại bản Cu Vai; trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng và thưởng thức ẩm thực dân tộc Thái tại Bản Lìm (xã Hát Lừu); thăm di tích lịch sử Kế Khấu Ly (xã Bản Mù) và đồi thông Eo gió (thị trấn Trạm Tấu)

3 ngày 2 đêm

4

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

Tham Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Căng và Đồn - Nghĩa Lộ; thăm và chiêm bái tại chùa Ngọc Bích; trải nghiệm du lịch cộng đồng bản Sà Rèn, khu sinh thái Nậm Đông, mua sắm quà tặng tại chợ Mường Lò; cứ điểm Pú Chạng (đồn cao)

2 ngày 1 đêm

5

Huyện Văn Yên

 

 

Tham và chiêm bái tại Đền Đông Cuông và Đồn nhược Sơn; trải nghiệm làm các sản phẩm quà tặng từ quế: du lịch đi bộ tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hu; thăm làng du lịch cộng đồng Cao Sơn gắn với khai thác du lịch suối nước nóng xã Phong Dụ Thượng; tham quan khám phá thác nước Minh Khai, (xã Quang Minh) gắn với dân tộc Dao.

2 ngày 1 đêm

6

Huyện Lục Yên

 

 

Thăm và chiêm bái Di tích lịch sử Đền Suối Tiên tại xã Tô Mậu - Di tích khảo chọc quốc gia Hắc Y - Đền Đại Kại - Chùa Tháp Bảo tại xã Tân Lĩnh; mua sắm tại chợ đá quý Lục Yên lựa chọn những món quà lưu niệm làm từ đá ruby, trải nghiệm làng nghề sản xuất tranh đá quý, thác Nặm Chắn xã Lâm Thượng; trải nghiệm du lịch cộng đồng và hiểu văn hóa truyền thống của dân tộc Dao (xã Khai Trung), dân tộc Tày (xã Lâm Thượng).

2 ngày 1 đêm

7

Huyện Trấn Yên

 

 

Tham quan, trải nghiệm Đầm Vân Hội, tấm Ao Xanh, thăm quan di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Vần; trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Nả, xã Việt Hồng, thôn Đồng Chão, xã Vân Hội.

1 ngày 1 đêm

8

Huyện Yên Bình

 

 

Tham quan và thưởng thức ẩm thực trên hồ Thác Bà; thăm thủy điện Thác Bà, khu nuôi cá lồng trên Hồ; tham quan miệt vườn bưởi Đại Minh; trải nghiệm nghề đan rọ tôm và đánh bắt tôm bằng thuyền thúng tại các bản người Dao sống ven hồ Thác Bà

2 ngày 1 đêm

9

Thành phố Yên Bái

 

 

Thăm quan, du lịch tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ: Thăm quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái - Lễ đài Sân vận động thành phố - Khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, năm 1930 - Thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm mua sắm tại Vincom Palaza

1 ngày 1 đêm

II

TOUR DU LỊCH NỘI TỈNH

 

1

Hồ Thác Bà - Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học - Suối Giàng - Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sà Rèn - Danh thng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải - bản Thái Kim Nọi

3 ngày 2 đêm

2

Thành phố Yên Bái - Đền Đại Cại - Chợ đá quý Lục Yên - Bình nguyên xanh Khai Trung

2 ngày 1 đêm

3

Thành phố Yên Bái - Đền Đông Cuông - cơ sở chế biến các sản phẩm từ quế - du lịch cộng đồng Cao Sơn (Phong Dụ Thượng)

2 ngày 1 đêm

4

Thành phố Yên Bái - Suối Giàng - Chợ Mường Lò - Sà Rèn - Cu Vai - suối khoáng nóng Trạm Tấu

3 ngày 2 đêm

5

Thành phố Yên Bái - Bản Hốc - Suối Giàng - khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - chợ Mường Lò - Khu nghỉ dưng Dragonfly - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Ecolodge Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm).

3 ngày 2 đêm

6

Thành phố Yên Bái - Suối Giàng - ChMường Lò - Khu nghỉ dưỡng Dragonfly - Tú Lệ - bản Thái Kim Nọi - danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải

3 ngày 2 đêm

III

TOUR DU LỊCH LIÊN KẾT NGOẠI TỈNH

 

1

Hà Nội - Thanh Sơn (Phú Thọ) - Suối Giàng - Nghĩa Lộ

3 ngày 2 đêm

2

Hà Nội - Đền Hùng - Đền Đông Cuông - Đền Nhược Sơn - Đn Tuần Quán

2 ngày 1 đêm

3

Hà Nội - Đền Hùng - Thác Bà

2 ngày 1 đêm

4

Hà Nội - Thanh Thủy (Phú Thọ) - Thác Bà

2 ngày 1 đêm

5

Hà Nội - Đền Hùng - Đền Đại Cại - chợ đá quý Lục Yên - Bình nguyên xanh Khai Trung

3 ngày 2 đêm

6

Hà Nội - Thanh Sơn (Phú Thọ) - Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu

3 ngày 2 đêm

7

Hà Nội - Thanh Sơn (Phú Thọ) - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải

3 ngày 2 đêm

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Vũ Thị Hiền Hạnh
Ngày ban hành: 28/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 23/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472104