• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Kế hoạch 238/KH-UBND về tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An hậu dịch Covid-19 năm 2020

Tải về Văn bản khác 238/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/KH-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH NGHỆ AN HẬU DỊCH COVID-19 NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính Phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại cuộc hp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó với quan điểm chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” chủ động quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Để nhanh chóng phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An hậu dịch Covid-19 năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, các điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng, hấp dẫn của địa phương nhằm khôi phục, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa và quốc tế đến Nghệ An. Ưu tiên quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch nội địa, nội tỉnh sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và khống chế; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

- Thu hút sự tham gia chủ động, tích cực, liên kết, hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hình thành liên minh kích cầu giữa các địa phương trọng điểm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Kích cầu người dân Nghệ An chi tiêu cho các hoạt động du lịch trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn đa dạng hình thức, nội dung truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch với thông điệp rõ ràng, phù hợp với từng thị trường khách du lịch. Ưu tiên ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Công tác tuyên truyền, quảng bá phải tạo sức lan tỏa rộng khắp, đúng trọng tâm, trọng điểm và tạo ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp về hình ảnh, điểm đến du lịch Nghệ An an toàn, hấp dẫn, thân thiện, mến khách.

- Xây dựng chương trình kích cầu hấp dẫn, tính khả thi cao tạo hiệu quả cho các hoạt động quảng bá, xúc tiến.

- Các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Thông điệp truyền thông: “Nghệ An điểm đến an toàn và khác biệt”; “Người Nghệ An đi du lịch Nghệ An”.

2. Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2020.

3. Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng

3.1. Ở trung ương

- Hình thức, nội dung: sản xuất các clip, phóng sự, chương trình trải nghiệm, bài viết chuyên sâu quảng bá du lịch Nghệ An, trong đó gắn với các ngày lễ, sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020.

- Kênh tuyên truyền: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo, tạp chí trung ương, chuyên ngành, tạp chí Heritage.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thành, thị; khu du lịch, điểm du lịch.

3.2. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An

- Hình thức, nội dung: duy trì, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các bài viết, phóng sự, clip chuyên sâu quảng bá về hình ảnh quê hương, con người, điểm đến, văn hóa Nghệ An.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An.

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thành, thị; Khu du lịch, điểm du lịch.

4. Tuyên truyền, quảng bá qua Internet, mạng xã hội

- Hình thức, nội dung: thiết lập fanpage phát động chương trình quảng bá du lịch Nghệ An thông qua hình ảnh nhằm lan tỏa trên cộng đồng mạng xã hội về Nghệ An - điểm đến an toàn và khác biệt.

- Thời gian thực hiện: phát động trong tháng 6 và kết thúc chương trình vào tháng 12/2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An, các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp kích cầu du lịch

- Thời gian thực hiện: tháng 5-6/2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch; các Sở, ban ngành liên quan.

6. Tổ chức chương trình photo tour

- Thời gian thực hiện: tháng 7/2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An; UBND các huyện, thành, thị; khu, điểm du lịch.

7. Tổ chức Liên minh kích cầu du lịch nội tỉnh

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5 đến tháng 12/2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Du lịch.

8. Phát động và triển khai Chương trình kích cầu du lịch Nghệ An

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2021.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hiệp hội Du lịch Nghệ An.

- Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch, Sở Công thương, khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở mua sắm, vui chơi giải trí.

9. Đón, làm việc với đoàn xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, đoàn cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài nước đến khảo sát du lịch Nghệ An

- Thời gian thực hiện: đón 2 đoàn/tháng, từ tháng 6 đến tháng 9/2020.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch Nghệ An.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; UBND các huyện, thành, thị; Hiệp hội Du lịch; khu, điểm du lịch.

10. Tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Nghệ An gắn với các Hội chợ, sự kiện du lịch trong nước

- Thời gian thực hiện: tháng 6 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; tháng 8 tại Hà Nội gắn với Hội chợ du lịch quốc tế VITM; tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh gắn với Hội chợ du lịch quốc tế ITE; các sự kiện, hoạt động Năm Du lịch Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch Nghệ An.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; UBND các huyện, thành, thị; Hiệp hội Du lịch; khu, điểm du lịch; các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

11. Phát hành ấn phẩm, vật phẩm du lịch

- Hình thức, nội dung, số lượng:

+ Xuất bản ấn phẩm quảng bá du lịch “Nghệ An điểm đến an toàn và khác biệt”, số lượng: 2000 bản, ngôn ngữ: Việt - Anh.

+ Sản xuất 01 quà tặng lưu niệm thể hiện đặc trưng văn hóa Nghệ An, số lượng: 2000 cái.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước: ngân sách đã giao trong dự toán năm 2020 cho các Sở, ban, ngành và ngân sách tỉnh cấp bổ sung.

2. Nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Du lịch

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan vào ngày 25 hàng tháng.

- Tham mưu UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở mua sắm, vui chơi giải trí, khu du lịch, điểm du lịch tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

- Tổng hợp dự toán kinh phí của các Sở, ban, ngành gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

3. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành, thị

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ trì, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động phối hợp với Sở Du lịch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

- Lập và gửi dự toán kinh phí về Sở Du lịch tổng hợp để gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Định kỳ ngày 20 hàng tháng gửi báo cáo thực hiện các nhiệm vụ được phân công về Sở Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Hiệp hội Du lịch Nghệ An

- Vận động các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh và đăng ký cung cấp các gói dịch vụ khuyến mãi kích cầu du lịch.

- Cùng các doanh nghiệp hội viên xây dựng Chương trình kích cầu du lịch với chuỗi giá trị khép kín để triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An hậu dịch Covid-19 năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi về Sở Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục IV;
- Chủ tịch UBND t
nh (để b/c);
- PCT VX UBND t
nh;
- CVP, PVP (VX) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TP KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 238/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 08/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 238/KH-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452627