• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 255/KH-UBND năm 2016 tổ chức chuỗi sự kiện để xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam sành niên vụ 2016-2017 do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 255/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/KH-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHUỖI SỰ KIỆN ĐỂ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM CAM SÀNH NIÊN VỤ 2016 - 2017

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của Chủ tịch UBND phê duyệt dự án phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt tỉnh Hà Giang đến 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Cam sành niên vụ 2016 - 2017;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện để xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam sành niên vụ 2016 - 2017 (Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ cam gắn với công bố chỉ dẫn địa lý và ký hợp đồng tiêu thụ; Hội thi cam và Hội chợ thương mại), như sau:

I. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ, TIÊU THỤ CAM GẮN VỚI CÔNG BỐ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ KÝ HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị

- Thời gian: Dự kiến thứ 6, ngày 25 tháng 11 năm 2016 (Khai mạc: 8h00- bế mạc:12h00).

- Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

2. Chủ trì hội nghị

- Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang;

- Lãnh đạo Sở Công thương;

- Lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang.

3. Thành phần đại biểu

Số lượng đại biểu dự kiến là 280 đại biểu, bao gồm:

3.1. Đại biểu Trung ương:

- Lãnh đạo các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện: Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Công nghiệp Địa phương, Vụ Thị trường Trong nước, Viện Nghiên cứu Thương mại; Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Cục Bảo vệ Thực vật, Viện Nghiên cứu Rau quả, Cục Sở hữu trí tuệ.

3.2. Đại biểu các tỉnh, thành phố:

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến đầu tư của các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lạng Sơn,...

3.3. Đại biểu tỉnh Hà Giang:

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Liên minh HTX, Chi cục Quản lý thị trường, Hội Nông dân, Hội Doanh nghiệp, Hội Làm vườn, Hiệp hội Cam sành Bắc Quang, Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang.

3.4. Đại biểu các huyện, xã:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình;

- Lãnh đạo UBND các xã; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, trưởng nhóm sản xuất cam sành có sản lượng lớn tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình,Vị Xuyên.

3.5. Đại biểu của các tổ chức tín dụng:

- Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Giang;

- Lãnh đạo các quỹ tín dụng trên địa bàn các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình.

3.6. Đại biểu là các tổ chức, cá nhân tiêu thụ cam sành:

- Tại Hà Nội: Hệ thống siêu thị BigC, Hệ thống siêu thị Coopmart, Xí nghiệp rau - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Siêu thị Fivimart Trúc Khê, Hệ thống siêu thị Metro, Hệ thống siêu thị Intermex.

- Tại Hải phòng: Siêu thị Vinmart và Chợ đầu mối Nam Cầu Bính.

- Tại thành phố Hồ Chí Minh: Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức.

3.7. Các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình KTS VTC, Báo Công Thương, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, Phân xã Thông tấn xã, Báo Nhân dân thường trú tại Hà Giang.

3.8. Các cơ quan thông tin trong tỉnh: Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh.

(có giấy mời cụ thể sau khi xác định được thời gian chính thức)

4. Chương trình Hội nghị

4.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

4.2. Báo cáo đề dẫn đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất và giá trị sử dụng của sản phẩm Cam sành Hà Giang.

4.3. Báo cáo tình hình sản xuất và các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hà Giang niên vụ 2016 - 2017.

4.4. Phát biểu chỉ đạo hội nghị:

- Lãnh đạo Bộ Công thương;

- Thường trực Tỉnh ủy;

4.5. Tham luận, ý kiến phát biểu của đại biểu.

4.6. Tiếp thu, giải đáp các ý kiến, tham luận tại hội nghị.

4.7. Công bố thương hiệu sản phẩm Cam sành Hà Giang (nhãn mác, chỉ dẫn địa lý).

4.8. Ký kết một số hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

4.9. Phát biểu bế mạc hội nghị.

5. Công tác trang trí, khánh tiết

5.1. Trang trí khu vực hội trường:

- Thiết kế không gian, in ấn các tấm panô, băng rôn, cờ phướn, giá X với những hình ảnh đặc trưng về Cam sành Hà Giang để tuyên truyền, quảng bá.

- Makét Hội nghị (nền hình ảnh về cam và mầu chữ đảm bảo phù hợp với hình nền):

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

HỘI NGHỊ
XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ, TIÊU THỤ
SẢN PHẨM CAM SÀNH HÀ GIANG NIÊN VỤ 2016-2017

 

Bắc Quang, ngày 25 tháng 11 năm 2016

5.2. Tổ chức không gian giới thiệu và thưởng thức sản phẩm Cam sành Hà Giang tại sảnh Hội trường: Thiết kế, in ấn pa nô ảnh trang trí tại khu vực sảnh Hội trường.

II. TỔ CHỨC HỘI THI CAM SÀNH HÀ GIANG

1. Tên gọi: Hội thi “Sản phẩm Cam sành Hà Giang niên vụ 2016 - 2017”

2. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 24/11/2016 đến ngày 25/11/2016) cùng với thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hà Giang).

3. Địa điểm: Sân vận động huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

4. Quy mô: Số hộ tham gia hội thi 60 hộ.

5. Nội dung: Thi chất lượng, mẫu mã và trưng bày sản phẩm Cam sành.

6. Ban tổ chức

- Trưởng ban: Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Phó Ban: Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang - thường trực; Chủ tịch UBND các huyện: Vị Xuyên, Quang Bình;

- Thành viên: Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.

7. Ban Giám khảo: Do Ban Tổ chức Quyết định thành lập. Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu thành lập.

8. Công tác dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể hội thi cam

Quy mô: 60 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (KT 3m x 3m); Gian hàng khung nhôm cadivi, vách Foóc mica, biển tên hộ trồng cam được dàn dựng trong nhà bạt tiền chế.

III. TỔ CHỨC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI

Giao cho UBND huyện Bắc Quang xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội chợ gắn với chuỗi sự kiện tổ chức các Hội nghị, Hội thi cam nêu trên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách tỉnh: Kinh phí tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và kinh phí hỗ trợ dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể phục vụ Hội thi cam.

2. Ngân sách huyện: Kinh phí đưa các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ trồng cam đi thăm quan và kinh phí tổ chức Hội thi cam (ngoài phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ).

3. Phần xã hội hóa: Đóng góp của các Tổ chức, cá nhân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

Là đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung công việc liên quan đến chuỗi sự kiện, cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản, nội dung chương trình; các nội dung điều hành của chủ tọa Hội nghị; thiết kế mẫu giấy mời (xong trước ngày 30/10/2016); in tài liệu phục vụ hội nghị (xong trước ngày 20/11/2016).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và công nghệ, UBND các huyện và các đơn vị lập danh sách đại biểu (xong trước ngày 30/10/2016); gửi giấy mời (xong trước ngày 15/10/2016); tổng hợp danh sách đại biểu dự Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đón tiếp đại biểu dự Hội nghị (xong trước ngày 15/11/2016).

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cung cấp các thông tin để phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình sản xuất và các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hà Giang niên vụ 2016 - 2017; Báo cáo đề dẫn đánh giá tiềm năng, lợi thế của sản phẩm Cam sành Hà Giang.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình để liên hệ, kết nối các doanh nghiệp kinh doanh trong và ngoài tỉnh để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hà Giang tại Hội nghị (xong trước ngày 10/11/2016)

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Quang thiết kế, triển khai thực hiện dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể khu triển lãm phục vụ tổ chức hội thi sản phẩm Cam sành tại sân vận động huyện Bắc Quang và không gian giới thiệu, thưởng thức sản phẩm Cam sành Hà Giang tại sảnh Hội trường tổ chức hội nghị.

- Phối hợp với UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình và các đơn vị liên quan tổ chức hội thi sản phẩm Cam sành Hà Giang.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam sành và kinh phí dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể Hội thi cam trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tình hình sản xuất Cam sành Hà Giang niên vụ 2016 - 2017; Báo cáo đề dẫn đánh giá tiềm năng, lợi thế của sản phẩm Cam sành Hà Giang tại hội nghị; Hoàn thiện và cung cấp các báo cáo, tài liệu hình ảnh liên quan đSở Công Thương tiến hành in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị (xong trước ngày 05/11/2016).

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng Video clip giới thiệu về Cam sành Hà Giang cho Sở Công thương để trình chiếu tại Hội nghị (xong trước ngày 05/11/2016).

- Lập danh sách đại biểu, tổng hợp danh sách đại biểu dự Hội nghị của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp; danh sách gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (xong trước ngày 25/10/2016) và gửi giấy mời đại biểu.

- Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản, nội dung chương trình, kế hoạch đón tiếp đại biểu dự hội nghị và các tài liệu khác phục vụ hội nghị.

- Phối hợp với UBND huyện Bắc Quang xây dựng kế hoạch đưa các doanh nghiệp ngoài tỉnh, phóng viên Báo, Đài... đi thăm quan thực tế các hợp tác xã, hộ trồng cam tại các huyện.

- Chuẩn bị 01 bài tham luận tại hội nghị về “Giải pháp đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cam sành VietGap” gửi Sở Công Thương tổng hợp (xong trước ngày 05/11/2016).

- Phối hợp với UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình và các đơn vị liên quan tổ chức hội thi sản phẩm Cam sành Hà Giang.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản, nội dung chương trình hội nghị, kế hoạch đón tiếp đại biểu dự hội nghị và các tài liệu khác phục vụ hội nghị.

- Liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý “Hà Giang” cho sản phẩm cam sành Hà Giang để trao tại Hội nghị. (xong trước ngày 30/10/2016).

- Lập danh sách đại biểu, tổng hợp danh sách đại biểu tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thuộc ngành Khoa học và Công nghệ; danh sách gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (xong trước ngày 25/10/2016) và gửi giấy mời đại biểu.

- Cung cấp các tài liệu, hình ảnh về Cam sành Hà Giang để Sở Công Thương tiến hành thiết kế, in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị và quảng bá, giới thiệu tiêu thụ cam sành (xong trước ngày 05/11/2016).

- Chuẩn bị 01 bài tham luận tại hội nghị về “Giải pháp ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong quá trình sản xuất và bảo quản sản phẩm cam sành”. (xong trước ngày 05/11/2016).

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị xây dựng Báo cáo tình hình sản xuất Cam sành Hà Giang niên vụ 2016 - 2017; Báo cáo đề dẫn đánh giá tiềm năng, lợi thế của sản phẩm Cam sành Hà Giang; kịch bản, kế hoạch đón tiếp đại biểu dự hội nghị và các nội dung công việc khác có liên quan.

- Phối hợp với UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình và các đơn vị liên quan tổ chức hội thi sản phẩm Cam sành Hà Giang.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và chỉ đạo các đơn vị thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Cam sành và Hội thi Cam sành Hà Giang.

5. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Công thương xây dựng để đề xuất bố trí kinh phí tổ chức đảm bảo kịp thời gian theo kế hoạch.

6. Báo Hà Giang và Đài PTT tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và cử các phóng viên, biên tập viên để xây dựng các phóng sự và đưa tin bài về Hội nghị và về sản phẩm Cam sành Hà Giang để trình chiếu tại Hội nghị và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài PTTH tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Video clip giới thiệu về cam sành Hà Giang...

7. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình triển khai các nội dung của kế hoạch đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị.

- Phối hợp với Sở Công thương và UBND huyện Bắc Quang chuẩn bị nội dung của lãnh đạo tỉnh liên quan đến nghị; trình Thường trực UBND tỉnh ký giấy mời đại biểu dự Hội nghị.

8. UBND các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình

- Chuẩn bị 01 bài tham luận tại hội nghị và chỉ đạo 01 hợp tác xã, hộ trồng cam trên địa bàn chuẩn bị 01 bài tham luận về quy trình trồng, thu hoạch, bảo quản và các kiến nghị đề xuất đẩy mạnh nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cam sành (xong trước ngày 04/11/2016).

- Phối hợp với Sở Công thương chuẩn bị nội dung ký kết tiêu thụ sản phẩm; lập danh sách đại biểu, tổng hợp danh sách đại biểu của huyện về dự Hội nghị; danh sách gửi Sở Công thương tổng hợp (xong trước ngày 25/10/2016) và gửi giấy mời đại biểu.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Báo cáo đề dẫn đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất và giá trị sử dụng sản phẩm Cam sành Hà Giang gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp (xong trước ngày 30/10/2016).

- Bố trí ngân sách tổ chức Hội thi sản phẩm Cam sành Hà Giang niên vụ 2016 - 2017 (ngoài phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ).

- Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa kinh phí phục vụ xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ cam.

Riêng đối với UBND huyện Bắc Quang yêu cầu thực hiện thêm một số nhiệm vụ sau

- Phối hợp với Sở Công thương chuẩn bị hội trường, tăng âm loa đài, trang trí khánh tiết, lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị; chuẩn bị sản phẩm Cam sành đạt tiêu chuẩn VietGap để trưng bày, giới thiệu, thưởng thức tại hội nghị và làm quà biếu các đại biểu dự Hội nghị (xong trước ngày 15/11/2016).

- Chủ trì, phối hợp với các huyện Vị Xuyên, Quang Bình xây dựng Kế hoạch chi tiết, chương trình, nội dung, thể lệ Hội thi cam trình Ban tổ chức phê duyệt (xong trước ngày 10/11/2016) và Kế hoạch, phương án tổ chức Hội chợ thương mại.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đưa các doanh nghiệp kinh doanh, phóng viên Báo, Đài... đi thăm quan thực tế các hợp tác xã, hộ trồng cam tại các huyện (xong trước ngày 10/11/2016).

- Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị xây dựng kịch bản, tài liệu phục vụ hội nghị, kế hoạch đón tiếp đại biểu dự hội nghị và các nội dung công việc khác có liên quan.

- Phối hợp với Sở Công thương thiết kế, triển khai thực hiện dàn dựng gian hàng, trang trí tổng thể khu triển lãm phục vụ tổ chức hội thi sản phẩm Cam sành tại sân vận động huyện Bắc Quang.

Yêu cầu các Sở, ngành; UBND các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công thương, NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện: Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình;
- Báo HG, Đài PTTH Hà Giang;
- LĐVP (Đ/c Sang, Hùng, Sắc);
- VNPTioffice;
- Lưu: VT, NNTNMT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 255/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 255/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332491