• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông


 

Kế hoạch 28/KH-UBND về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải về Văn bản khác 28/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

2. Giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn, từ tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020.

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể và Ban An toàn giao thông cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt toàn diện, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng trong tỉnh và liên tỉnh.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, tết, các ngày diễn ra sự kiện và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

b) Đôn đốc các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương thực hiện hiệu quả Năm an toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

c) Tổ chức phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2020 theo chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông các dịp lễ, hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thực hiện kế hoạch tuyên truyền theo chuyên đề về nồng độ cồn; tốc độ; tải trọng phương tiện;... chú trọng tuyên huyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2020.

d) Chủ trì phối hợp khảo sát xử lý các điểm, đoạn nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông bằng đèn tín hiệu, đèn cảnh báo giao thông, đèn chiếu sáng; tăng cường hệ thống an toàn giao thông tại các điểm giao cắt từ đường phụ ra đường chính như: Gờ giảm tốc, cọc tiêu, biển báo... theo kiến nghị của ngành chức năng và địa phương. Rà soát, thống kê các “Điểm đen”, “Điểm tiềm ẩn tai nạn” trên Quốc lộ, Đường tỉnh để kiến nghị xử lý đảm bảo an toàn giao thông.

e) Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt và phê bình các trường hợp yếu kém.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh về thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm; trước hết là các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô và đường thủy nội địa để xảy ra tai nạn giao thông và có nhiều vi phạm trật tự an toàn giao thông trong năm 2019. Phân tích dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ; về hành trình của xe, lái xe kinh doanh vận tải; cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý kịp thời các xe khách, xe tải vi phạm tốc độ có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao đang lưu thông trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải khách, hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, nhất là kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy.

c) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa của tổ chức, cá nhân liên quan; siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, phương tiện từ bờ ra đảo, quanh đảo; kiên quyết đình chỉ bến, phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn khi tham gia hoạt động vận tải.

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông; thông báo số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm, tiêu cực. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt trật tự an toàn giao thông với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe để bảo đảm không cấp giấy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch.

đ) Nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện; xử lý nghiêm vi phạm đối với những trường hợp cán bộ, công chức, đăng kiểm viên vi phạm quy định hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chủ phương tiện và lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, vì sự an toàn của chính mình và của cộng đồng.

e) Kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục ngay các “Điểm đen”; nơi có nguy cơ tai nạn giao thông. Thay thế, bổ sung kịp thời đầy đủ cọc tiêu, biển báo giao thông bị hư hỏng hoặc mất tác dụng trên các tuyến đường do địa phương quản lý phù hợp với quy chuẩn mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị thi công, bảo trì, sửa chữa cầu, đường thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức, bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các công trình vừa thi công vừa khai thác. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan kiên quyết giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

3. Công an tỉnh

a) Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Có chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông với các cuộc vận động; những mô hình phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

b) Tiếp tục đối mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; phát huy các phương thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; căn cứ từng thời gian và tình hình cụ thể, chỉ đạo mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, hoặc tổng kiểm soát hành chính các phương tiện giao thông; tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó xử lý nghiêm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập đua xe trái phép.

c) Huy động tối đa lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng cảnh sát khác phối hợp với cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng đặc nhiệm bảo đảm trật tự công cộng - trật tự an toàn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa tội phạm.

d) Tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát vào dịp nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5, Quốc khánh 02/9...), kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm trên địa bàn tỉnh... và các ngày diễn ra sự kiện trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự.

e) Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ và giải quyết tai nạn giao thông.

g) Chỉ đạo công an địa phương tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi môtô, xe máy.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

b) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Hội cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn đóng quân.

c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, biển số giả phương tiện quân sự hoạt động trái phép.

d) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng tăng cường phối hợp kiểm tra phương tiện, người làm việc trên phương tiện, không cho xuất bến, ra biển đối với những trường hợp vi phạm điều kiện an toàn; nhất là các phương tiện đưa khách tham quan du lịch quanh đảo.

5. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối với phương tiện hàng hải theo quy định. Kiên quyết không cấp phép rời cảng khi tàu, thuyền không đủ điều kiện an toàn tuyến hàng hải. Phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trong khu vực vùng nước quản lý.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 trong toàn ngành và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường” - tháng 9 năm 2020.

b) Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Đồng thời, chỉ đạo giáo viên Chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông; không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

c) Chỉ đạo các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở tạo điều kiện, hướng dẫn cho các em học sinh tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet năm học 2019 - 2020 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

d) Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc cung cấp các tài liệu giáo dục về pháp luật trật tự an toàn giao thông trong chương trình chính khóa của các cấp học, đảm bảo đủ nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa.

7. Sở Văn hóa và Thể thao:

Giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa và các hình ảnh về an toàn giao thông.

8. Sở Du lịch:

Tăng cường phối hợp kiểm tra các điểm du lịch, phương tiện vui chơi giải trí, để cảnh báo các nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn đuối nước....

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông; trong đó tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2020 hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020” của Liên hợp quốc và Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Đặc biệt chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở; tập trung phân tích các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, chế tài xử phạt,... để các cơ quan, đơn vị, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân biết và chấp hành nghiêm theo quy định.

10. Sở Tư pháp:

Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, khả năng, kỹ năng về tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các ngành, các cấp, nhất là ở các cấp cơ sở, huyện, thành phố; không ngừng xây dựng đội ngũ này ngày càng lớn mạnh, có nhận thức, hiểu biết sâu sắc về pháp luật trật tự an toàn giao thông, đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền tại cơ sở.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

a) Nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám phương tiện, dấu vết... nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra và giải quyết vụ án về tai nạn giao thông.

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra cùng cấp khẩn trương phân loại, kiên quyết khởi tố, truy tố các hành vi phạm tội về giao thông khi có đủ căn cứ.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

a) Xác định án điểm đối với các vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn và tổ chức xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật của người dân khi tham gia giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Chương trình phối hợp số 480a/CTPH-TANDTC- UBATGT ngày 05/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 2018 - 2021.

13. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

b) Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về những tác hại của việc lạm dụng rượu, bia quá nồng độ cồn trong máu theo quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

d) Thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu thương tích do tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời báo cáo về bệnh nhân xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện cung cấp cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

14. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Chương trình phối hợp số 595/CTPH-UBATGT-TƯHCTĐ ngày 14/12/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2023; trong đó tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho tình nguyện viên, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường.

15. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Đảm bảo đủ kinh phí hoạt động cho các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo chuyên đề do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo; có sự bổ sung, điều tiết hợp lý giữa các nguồn.

16. Sở Công Thương:

Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn việc lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy... giả, nhái, không đạt tiêu chuẩn trên thị trường.

17. Sở Nội vụ:

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, chú ý các nhóm giải pháp tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, địa bàn; nhất là tuyên truyền đối tượng cá biệt có nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung tại địa bàn nông thôn, hải đảo; trong đó cán bộ đảng viên phải gương mẫu thực hiện.

b) Phát huy vai trò của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động; đặc biệt công nhân tại các khu công nghiệp tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

c) Các đơn vị phối hợp liên tịch tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-BATGT-MTTQ-HND-HLHPN-HCCB-LĐLĐ-TĐ ngày 23/11/2017.

19. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang:

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thường xuyên phát sóng, đăng các thông điệp về an toàn giao thông, cảnh báo những hậu quả, mất mát, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra; nhất là các quy định mới của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, về quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng chống tác hại của rượu bia để người dân biết thực hiện.

20. Các ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh:

Căn cứ nhiệm vụ được giao phụ trách của ngành, đơn vị, chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Kế hoạch đề ra.

21. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp huyện, xã tham mưu UBND cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2020 tại địa phương.

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe môtô, xe máy trên các tuyến đường giao thông nông thôn; tăng cường, bố trí thêm các lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ, tết; xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy.

c) Thường xuyên rà soát xác định các điểm mất an toàn trên đường giao thông, cầu dân sinh; khẩn trương tổ chức duy tu, sửa chữa hoặc đề nghị ngành chức năng xử lý để nhân dân đi lại an toàn; cương quyết không để phát sinh thêm đường ngang đấu nối trái phép trên địa bàn; lắp đặt hoặc đề xuất lắp đặt hệ thống cảnh báo trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

d) Tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ; yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản, kinh doanh kho, bãi, cảng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... trên địa bàn, thực hiện xếp hàng hóa lên xe ô tô đúng quy định về tải trọng và kích thước thùng hàng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm tham gia giao thông; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng quá trọng tải lưu thông trên đường bộ thuộc địa bàn.

đ) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động chuyên đề an toàn giao thông phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở, phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã, phường; nội dung trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Tăng cường phát quang cây xanh, giải tỏa, di dời các chướng ngại vật tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường cong làm che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện lưu thông; đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, đò ngang. Quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định. Công an cấp xã tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường giao thông nông thôn theo thẩm quyền được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 theo chức năng và tình hình thực tế của ngành, địa phương để thực hiện đạt kết quả; báo cáo gởi về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp (địa chỉ: 1190 Nguyễn Trung Trực, An Bình Rạch Giá, Kiên Giang; email: vanphongbanatgtkg@gmail.com; fax: 02973.914112); báo cáo hàng quý gởi trước ngày 25 của tháng cuối quý; báo cáo tổng kết năm gởi trước ngày 25/12/2020.

2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh hàng quý, năm trong Hội nghị sơ, tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Năm an toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban An toàn giao thông tỉnh) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- UB ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình KG;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP và CVNC;
- Lưu: VT, cvquoc.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 24/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 28/KH-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445951