• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Kế hoạch 3034/KH-UBND năm 2016 phối hợp tổ chức chương trình “Kết nối cộng đồng - Vì an toàn giao thông” do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Văn bản khác 3034/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3034/KH-UBND

Gia Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VÌ AN TOÀN GIAO THÔNG”

Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBATGTQG ngày 14/6/2016 và Công văn số 256/UBATGTQG ngày 16/6/2016 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc tổ chức chương trình “Kết nối cộng đồng - an toàn giao thông năm 2016. UBND tnh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Kết ni cộng đồng - Vì an toàn giao thông” tại Gia Lai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

2. Nhằm đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, phbiến pháp luật TTATGT đường bộ, hậu quả của tai nạn giao thông qua đó làm hạn chế, giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT).

3. Chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong việc kiềm chế TNGT; đồng thời, giúp đỡ, chia sẻ về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

4. Việc tổ chức Chương trình “Kết nối cộng đồng - Vì an toàn giao thôngbảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 19h30-22h00, Thứ 6, ngày 08/7/2016 (20h10 Đài PT-TH tỉnh thực hiện truyền hình trực tiếp; Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức tiếp sóng Đài tỉnh đng phát sóng Chương trình); 16h30 ngày 07/7/2016, cá nhân, đơn vị liên quan có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết để tổng duyệt Chương trình).

2. Địa đim: Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Thành phần:

3.1. Khách mời:

a) Khách mời ở Trung ương: Đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia, đại diện Quỹ an toàn giao thông và Phát triển cộng đồng (TCF), lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (do Ủy ban ATGT Quốc gia phát hành Giấy mời).

b) Khách mời ở tỉnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban ATGT tỉnh và các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; Chủ tịch UBND - Trưởng Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, phóng viên đài, báo Trung ương thường trú tại Gia Lai.

3.2. Lực lượng huy động: 2.000 người (mặc trang phục của ngành, t chức mình và có mặt lúc 19h00, ngày 08/7/2016 đ Ban Tổ chức sắp xếp đội hình).

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH (theo kịch bản của Ủy ban ATGTQG):

- Văn nghệ chào mừng và các tiết mục đan xen trong quá trình giao lưu;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biu;

- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưng ban ATGT tỉnh;

- Chiếu video clip về tình hình trật tự an toàn giao thông, phóng sự về TNGT và hậu quả TNGT;

- Giao lưu sân khấu;

- Tặng quà cho các nạn nhân, thân nhân nạn nhân tai nạn giao thông; tặng 200 mũ bảo him cho các đội thanh niên tình nguyện bảo đảm TTATGT, Ttự quản ATGT; tặng quà 10 đồng chí cựu TNXP/CCB; tặng áo phao, cặp phao cứu sinh;

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia;

- Tặng quà lưu niệm;

- Dán sticker (nhãn dính), đề can tuyên truyền ATGT trên 20 xe taxi.

III. KINH PHÍ

Đối với những nội dung công việc cần phân b kinh phí để tổ chức thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị có dự toán kinh phí theo chế độ quy định, gửi về Ban ATGT tỉnh để tổng hợp, chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cấp kinh phí thực hiện, đồng chuyển cho nhà tài trợ (Quỹ an toàn giao thông và Phát triển cộng đồng - Quỹ TCF) cấp kinh phí thực hiện.

- Đối với các nội dung công việc phối hợp do Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chi trả theo chế độ quy định.

VI. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Đnghị các cơ quan, đơn vị sau lựa chọn, giới thiệu cá nhân, tập thể để đề xuất Ủy ban ATGT Quốc gia tặng Bằng khen như sau:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lựa chọn, giới thiệu 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ATGT.

2. Công an tỉnh, giới thiệu 01 tập thể cấp Phòng trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ATGT.

3. Hội Cựu chiến binh tỉnh giới thiệu 01 cá nhân Hội viên có thành tích xuất sắc trong việc xây dng, bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm TTATGT (Tự nguyện hiến đất, góp tiền, góp công sức để xây dựng cầu đường, tự nguyện tham gia sửa chữa bảo vệ cầu đường, bảo đảm giao thông...); đã được nhân dân, địa phương ghi nhận, hoặc báo chí đã biu dương.

4. Tỉnh đoàn Thanh niên giới thiệu 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ATGT.

5. Hội Nông dân tỉnh giới thiệu 01 cá nhân Hội viên có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm TTATGT (Tự nguyện hiến đất, góp tiền, góp công sức để xây dựng cầu đường, tự nguyện tham gia sửa chữa bảo vệ cầu đường, bảo đảm giao thông...); đã được nhân dân, địa phương ghi nhận, hoặc báo chí đã biểu dương.

6. Trong 02 cá nhân được khen thưởng, căn cứ vào thành tích Ban Tổ chức sẽ chọn 01 người tham gia giao lưu sân khấu, có xây dựng Video clip liên quan đến cá nhân điển hình để trình chiếu trên sân khấu, vì vậy đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Nông dân tỉnh bình chọn; Ban tổ chức có thông báo để cá nhân được chọn biết, chuẩn bị.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Quỹ TCF, Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan trin khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phát hành Giấy mời đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự chương trình.

- Chuẩn bị bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Phối hợp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, khánh tiết, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, chương trình văn nghệ,...

- Tổ chức các cuộc họp triển khai tổ chức chương trình.

- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện; chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ tổ chức chương trình,...

2. Các cơ quan thành viên Ban ATGT:

2.1. Công an tỉnh: Xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức chương trình; huy động; 300 cán bộ, chiến sỹ tham dự chương trình; phân công 01 lãnh đạo Phòng CSGT giao lưu trên sân khấu; chỉ đạo cung cấp danh sách các thành viên của Ttự quản ATGT trên địa bàn để nhận mũ bảo hiểm tại chương trình (dự kiến khoảng 100 mũ bảo hiểm).

2.2. SGiao thông vận tải: Mi 10 đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và 20 xe taxi để dán sticker tuyên truyền ATGT; cử toàn bộ lực lượng Thanh tra giao thông tham dự Chương trình.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động 500 học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đng và Trung cấp chuyên nghiệp tham dự Chương trình.

2.4. Tỉnh đoàn Thanh niên: Huy động 500 đoàn viên công đoàn tham dự Chương trình.

2.5. Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Mỗi đơn vị huy động 100 hội viên, đoàn viên tham dự Chương trình.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bình chọn, cung cấp danh sách 10 nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT nhận quà hỗ trợ và đề xuất 02 trong số 10 nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT này để Ban Tổ chức chương trình chọn tham gia giao lưu trên sân khu; có xây dựng Video clip về hoàn cảnh gia đình được chọn để trình chiếu trên sân khấu trong khi giao lưu.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh, bình chọn giới thiệu 05 hội viên tiêu biểu/đơn vị để nhận quà tặng của Ban Tổ chức tặng.

2.6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đnghị huy động 150 cán bộ, chiến sỹ tham dự Chương trình.

2.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp Ban Tổ chức và Quỹ An toàn giao thông và Phát trin cộng đng (TCF) xây dựng kịch bản, tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Kết ni cộng đồng - Vì an toàn giao thông”; lên sóng truyền hình tỉnh lúc 20h10, ngày 08/7/2016.

- B trí 01 MC nữ phối hợp với ngưi dn chương trình của Ban Tổ chức.

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và PC67 - Công an tỉnh và Quỹ An toàn giao thông - Phát triển cộng đng và đơn vị có liên quan xây dựng các clip, hình ảnh TNGT, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, gương người tốt việc tốt bảo đảm trật tự ATGT để trình chiếu trong chương trình; tham gia chạy thử chương trình.

2.8. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Văn phòng, phóng viên thường trú của các cơ quan truyền thông Trung ương đứng chân trên địa bàn tăng cường thông tin, quảng bá về Chương trình “Kết nối cộng đồng - Vì an toàn giao thông”.

2.9. Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

- Chủ trì thực hiện việc bố trí địa điểm, đảm bảo về sở vật chất, các điều kiện bảo đảm phục vụ tổ chức chương trình,...; in ấn, treo băng rôn, phướn, khẩu hiệu tuyên truyền. Thiết kế sơ đồ, bảng tên đoàn, bố trí vị trí dành cho đại biu, lực lượng dự khán, phân công cán bộ điều hành sắp xếp đội hình dự khán.

- Chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San chuẩn bị 08 tiết mục văn nghệ (trong đó, có 01 tiết mục theo yêu cầu của Ban Tổ chức); nội dung, chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc và các tiết mục sân khấu tuyên truyền về ATGT.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch thực hiện in ấn và treo các băng rôn, phướn giới thiệu về chương trình và khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường chính tại thành phố Pleiku; trong đó, ưu tiên có 02 vị trí tại đường Anh Hùng Núp và bùng binh Hoa Lư (Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp mẫu thiết kế và nội dung khẩu hiệu). Kinh phí do Thường trực Ban An toàn giao thông tnh chi trả.

- Chỉ đạo Ban Quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết chuẩn bị địa điểm, nguồn điện, các điều kiện cần thiết để phụ vụ chương trình.

2.10. Sở Tài chính: Thm định dự toán kinh phí của các sở, ngành, đơn vị phục vụ Chương trình “Kết nối cộng đồng - Vì an toàn giao thông”.

2.11. Sở Y tế: Chỉ đạo bố trí 01 xe ô tô cp cứu và kíp trực phục vụ cấp cứu y tế tại chương trình.

3. Công ty Điện lực Gia Lai: Hỗ trợ và bảo đảm cung cấp nguồn điện phục vụ tổ chức toàn bộ chương trình.

4. UBND thành phố Pleiku

- Huy động 100 quần chúng nhân dân là ngưi dân tộc thiểu số (mặc trang phục truyền thống) tham dự chương trình.

- Chỉ đạo cung cấp danh sách 100 thành viên của Đội thanh niên tình nguyện bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố để nhận mũ bảo hiểm của tại chương trình (dự kiến khoảng 100 mũ bảo hiểm).

- Có phương án btrí, hướng dẫn vị trí đxe ô tô dành cho đại biểu và các điểm giữ xe tô, xe gắn máy miễn phí.

- Chỉ đạo bố trí các nhà vệ sinh lưu động phục vụ; công tác vệ sinh khu vực Quảng trường trước và sau khi đã tổ chức chương trình.

5. Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai

- Phối hợp Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Quỹ TCF triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đtổ chức chương trình.

- Huy động phương tiện và lực lượng tham gia chương trình đầy đủ, bảo đảm an toàn giao thông.

- Đảm bảo công tác lễ tân tại chương trình, hậu cần phục vụ đại biểu tham dự chương trình; hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình.

Danh sách tập th, cá nhân nhận quà, khen thưởng (có báo cáo thành tích và xác nhận quan chủ quản), tham gia giao lưu tại chương trình và danh sách, sđiện thoại cán bộ có thm quyền được phân công làm đầu mối liên lạc, phối hợp tổ chức chương trình gửi về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 04/7/2016 và có phương án b trí ăn nghỉ, đi lại cho các cá nhân nhận quà, khen thưởng, tham gia giao lưu tại chương trình.

Kế hoạch thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị gửi về Ban ATGT tỉnh để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo UBND xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph, thị xã;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- HTV, Quỹ TCF, Taxi Mai Linh Gia Lai;
- Lưu: VT, TH, NC(P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3034/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 01/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3034/KH-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329744