• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 31/KH-UBND về năm an toàn giao thông 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 31/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2021

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong tầng lớp Nhân dân.

2. Kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 - 10% về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2020.

3. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021.

2. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác bảo đảm TTATGT; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2021; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về TTATGT; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo đảm TTATGT phù hợp với điều kiện của địa phương, nhất là trong địa bàn đô thị, các khu dân cư dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm và các tuyến quốc lộ.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 32/ CT-TTg ngày 25/11/2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

3. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, thuận tiện và an toàn; tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường quốc lộ, đường tỉnh với đường huyện, đường xã, đường nội bộ và đường giao thông nông thôn.

4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông; tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo TTATGT trong các dịp lễ, Tết,

5. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với người điều khiển phương tiện đường thuỷ.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và người đứng đầu các tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi công vụ về bảo đảm TTATGT; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có vi phạm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo đảm TTATGT; xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp bảo đảm TTATGT sát hợp tình hình nhằm mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10% trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2020.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2021. Đồng thời xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung và yêu cầu đề ra.

- Tổ chức in ấn băng rôn, tờ rơi, áp phích, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trong các dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021, kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, kỉ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9; hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT…Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, thay mới nội dung pano tuyên truyền về an toàn giao thông. Đồng thời cấp phát các tài liệu, thông điệp tuyên truyền của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị chức năng và các địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Phối hợp triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2021. Tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao (mũ đội kín đầu, che hàm).

- Đôn đốc, kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT tại các địa phương có tình hình TTATGT diễn biến phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục những bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông; bổ sung, sửa chữa các hạng mục an toàn giao thông; tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp khắc phục những nguy cơ gây ùn tắc giao thông cục bộ, những vị trí tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm TTATGT; tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2021. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân TNGT khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, qua đó kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

2. Sở Giao thông vận tải

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT trong Nhân dân gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2021. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa; kiểm soát chặt chẽ quy trình sát hạch, công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát quá trình sát hạch lái xe, kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạch vi phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; phương tiện thủy nội địa; siết chặt quản lý đối với các phương tiện đò dọc, đò ngang, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, kiên quyết đình chỉ các phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn giao thông.

- Tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông các dự án xây dựng công trình giao thông, đặc biệt chú trọng đến những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai kế hoạch bảo trì, sửa chữa và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông năm 2021; tăng cường kết nối giao thông, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, tạo điều kiện cho người và phương tiện tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn; tăng cường rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41 : 2019/BGTVT; kịp thời ứng trực, sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa, bão.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm để làm nơi kinh doanh, mua bán, xây dựng trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình vi phạm để giáo dục, răn đe.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải đường bộ; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách, nhất là trong các dịp lễ, tết; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định khám sức khỏe định kỳ cho tài xế, có biện pháp ngăn chặn lái xe sử dụng ma túy.

- Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc, kiểm soát tải trọng phương tiện từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định về kích thước thùng xe; duy trì hoạt động Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 24/7; tăng cường tuần tra, kiểm tra và sử dụng bộ cân xách tay để xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải trọng, quá khổ tham gia giao thông cố tình tránh né Trạm cân lưu động.

- Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt về TTATGT với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe để bảo đảm không cấp giấy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi về tốc độ, về hành trình của chủ xe, lái xe, đặc biệt là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng và du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và người đứng đầu các tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi công vụ về bảo đảm TTATGT; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có vi phạm để giáo dục, răn đe.

3. Công an tỉnh

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”.

- Bám sát nội dung chủ đề Năm an toàn giao thông 2021, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT gắn với hoạt động tuần tra kiểm soát, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Vận động Nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với các đoàn thể tỉnh xây dựng và phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và TTATGT gắn với các cuộc vận động, những mô hình phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Tăng cường triển khai các giải pháp công nghệ để giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng khi tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT. Tiếp tục hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Chỉ đạo mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ đối với người lái xe; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy… Tăng cường lực lượng, phương tiện trên các tuyến giao thông trọng điểm để thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, cương quyết xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

- Thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông nhằm kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông, khắc phục những bất cập, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong công tác bảo đảm TTATGT, trọng tâm là công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; kết nối, chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác bảo đảmTTATGT trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình Tổ tự quản về bảo đảm TTATGT phù hợp với điều kiện của địa phương, nhất là trong địa bàn đô thị, các khu dân cư dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm và các tuyến quốc lộ.

- Chủ trì, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” gắn với thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Triển khai trong toàn quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT”. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ô tô quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra tải trọng xe quân sự trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, biển số giả, phương tiện quân sự hoạt động trái phép.

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự, nhất là thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, về tốc độ và quy định về tải trọng khi tham gia giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình địa bàn điểm về TTATGT; tích cực tham gia với địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT. Tổ chức ký cam kết “Lái xe an toàn” trong toàn lực lượng, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông 2021 trong toàn ngành và phát động Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường- tháng 9/2021.

- Tiếp tục phát động học sinh tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” trên internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2020 - 2021 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động; phối hợp tổ chức tốt Hội thi “Tìm hiểu an toàn giao thông” cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021.

- Phối hợp triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

- Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông - xanh - sạch - đẹp”, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình và phát động xây dựng các mô hình mới về an toàn giao thông trong các trường học.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho toàn bộ các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh khi tham gia giao thông; tổ chức cho phụ huynh và học sinh, ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TTATGT...; đưa tiêu chí văn hóa giao thông làm căn cứ xếp loại hạnh kiểm của học sinh vào cuối năm học.

6. Sở Tư pháp

Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT trong các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lắp đặt pano, quảng cáo phải chấp hành nghiêm Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, không vi phạm hành lang an toàn đường bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông” nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2021 gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT”. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí “Văn hoá giao thông” đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tiếp tục đưa tiêu chí “Văn hoá giao thông” làm cơ sở trong bình xét công nhận các danh hiệu: “Gia đình văn hóa - an toàn”, “Khu dân cư văn hóa - an toàn”, “Ấp, khu vực, xã, phường văn hóa - an toàn”.

- Tổ chức các hội thi, hội diễn, các chương trình văn nghệ gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2021; tổ chức biểu diễn lưu động phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT trong các tầng lớp nhân dân.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hậu Giang

- Chủ trì, triển khai Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2021; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, bản tin về an toàn giao thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hậu Giang... Kịp thời phản ánh tình hình TTATGT, những hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT để cảnh báo; đồng thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông để nêu gương.

- Phối hợp tổ chức cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2021.

9. Sở Y tế

- Nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng hệ thống cấp cứu y tế trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời phát triển mô hình đội, nhóm sơ cứu tai nạn giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, lái xe, nhân viên Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên và người dân sống dọc các tuyến đường.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT/BTY-BGTVT ngày 21/8/2015 quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.

- Cung cấp đường dây nóng cấp cứu TNGT trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ để kịp thời cấp cứu sau tai nạn, đồng thời yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến cơ sở bố trí lực lượng y, bác sĩ túc trực 24/24 giờ, nhất là trong các dịp lễ, tết để kịp thời cấp cứu nạn nhân nhằm hạn chế tử vong do TNGT.

10. Sở Công Thương

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh không đảm bảo các quy định của pháp luật; tịch thu và tiêu hủy các sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, hàng giả theo quy định.

11. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh trong việc thẩm định, bổ sung kinh phí cho Ban An toàn giao thông tỉnh kịp thời khắc phục những điểm đen, những bất cập gây mất TTATGT trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Nội vụ

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT của từng địa phương, đơn vị để phối hợp xét thi đua cuối năm.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp về bảo đảm TTATGT gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2021. Nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong năm 2021.

- Đẩy mạnh phong trào “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, tiếp tục triển khai việc ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT đến hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT đến tận cơ sở nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, nhất là địa bàn nông thôn. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động gương mẫu tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT; đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn trật tự vỉa hè, đường phố và xây dựng, bảo vệ giao thông nông thôn.

- Duy trì và phát huy các mô hình hoạt động có hiệu quả về bảo đảm TTATGT. Phối hợp Công an tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình Tổ Tự quản về bảo đảm TTATGT phù hợp với điều kiện và đặc điểm tình hình của địa phương; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về vận động toàn dân tham gia bảo vệ, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ, nhất là trong địa bàn đô thị, các khu dân cư dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm và các tuyến quốc lộ.

- Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT. Phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2021.

14. Các sở, ban, ngành tỉnh

Quán triệt chủ đề Năm An toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT” đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2021. Đồng thời vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2021.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT năm 2021 với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT” và đợt cao điểm bảo đảm TTATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, đặc biệt là các tuyến lộ giao thông nông thôn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giáo dục, răn đe; huy động tối đa các lực lượng khác ngoài cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm TTATGT trong các ngày nghỉ lễ, tết; quản lý chặt chẽ hoạt động đò dọc, đò ngang, bến khách ngang sông, đình chỉ hoạt động các phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn, kiên quyết không để xảy ra TNGT đường thủy xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2021, trong đó phát huy tốt các phương tiện thông tin như: Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn; Trạm Truyền thanh ấp, khu vực; xe thông tin lưu động, loa tay; tuyên truyền miệng; cổ động trực quan; văn hóa văn nghệ... để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền;

- Tăng cường các biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông như: sơn vẽ vạch gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả lối đi dân sinh); cương quyết không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép tại các dốc cầu trên các tuyến quốc lộ…

- Quan tâm công tác duy tu, sửa chữa các tuyến giao thông do địa phương quản lý, kịp thời khắc phục những bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh quản lý tốt hành lang an toàn đường bộ, đường thủy nội địa, thường xuyên phát quang tạo đường thông, hè thoáng và mỹ quan đô thị, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông được thông suốt và an toàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để b/c);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- UBMTTQVN, các đoàn thể tỉnh (để p/h);
- Các sở, ban ngành tỉnh (để t/h);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để t/h);
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh (để t/h);
- Lưu: VT, NCTH. HH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang   Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 09/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 31/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471704